GDPR – vzpostavljanje novega ravnotežja med transparentnostjo in zasebnostjo

19 apr 2018

Podatki poganjajo informacijsko gospodarstvo. Svet se premika od pridobivanja podatkov neposredno od posameznikov do ureditve, pri kateri se posameznike opazuje, njihovemu obnašanju pa sledi prek spleta ali pametnih naprav. Vedno bolj pogosto se nove podatke pridobiva prek algoritmov, ki razčlenjujejo raznovrstne vire podatkov, kot so družabna omrežja, lokacijski podatki in evidence o nakupih. Podatki so dobrina, ki lahko ustvarja vrednost. Vendar pa so z njimi povezana tudi tveganja. Uhajanje podatkov, kršitve varstva podatkov, kraja identitete in splošno slabo upravljanje s podatki, ki vodijo do izgube zaupanja strank, grozijo organizacijam vseh velikosti in v vseh sektorjih.

Naraščajoča skrb v zvezi z varstvom podatkov

Odnos ljudi do osebnih podatkov se spreminja. Po eni strani so ljudje vedno bolj pripravljeni deliti informacije prek družbenih omrežij ter dovoljujejo, da se njihovi podatki zbirajo in uporabljajo za komercialne in druge namene, pogosto ne da bi se ozirali na dolga obvestila o varovanju zasebnosti.

Po drugi strani pa imajo posamezniki danes vedno večje pomisleke o tem, kako se njihovi podatki zbirajo in obdelujejo. Potrošnikom prednosti ponudb po meri ne odtehtajo zaznanega tveganja pri deljenju informacij. Skrbi jih način, kako organizacije upravljajo z njihovimi podatki, in želijo ohraniti nadzor nad njihovo uporabo.

Reformiranje zasebnosti in varstva osebnih podatkov

V luči hitrih sprememb je reforma zasebnosti in varstva podatkov nujna. Kot verjetno že veste, bo 25. maja 2018 po vsej EU v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Podjetja, korporacije, javni organi in organizacije, ki zbirajo osebne podatke, morajo do takrat izpolniti zahteve nove uredbe.

Namen GDPR je pojasniti in povečati pravice do zasebnosti in varstva podatkov. Vendar pa ohranjanje ravnotežja med transparentnostjo in zasebnostjo predstavlja velik izziv. GDPR temelji na ideji, da seznanjanje posameznikov z njihovimi pravicami in obvezno pridobivanj soglasij za zbiranje, hrambo in obdelavo podatkov vodi do večje zasebnosti. A več kot je informacij, ki jih organizacije morajo pridobiti prek obvestil o varovanju zasebnosti, bolj zapleteni so pogoji, s katerimi se morajo stranke strinjati. Torej je mogoče brez dvoma trditi, da nova uredba vrši pritisk na podjetja. Tudi kazni za kršitev uredbe niso kar tako – dosežejo lahko  4 odstotke bruto letnega prometa. Zato je pravilna implementacija uredbe nujna.

Več kot le usklajevanje

Poleg usklajevanja bo največji izziv za podjetja predstavljala sprememba stališča do zasebnosti, tj. izpolnjevanje ne le zakonodaje o varovanju zasebnosti, temveč tudi pričakovanj strank. Ko organizacija določa svoj poslovni model ter pravila za uporabo in pretok podatkov, mora upoštevati tudi odgovornost, transparentnost, zaupanje, zasebnost in poslovno etiko. Varstvo osebnih podatkov je tako poslovna okoliščina in ključni sestavni del pri izgrajevanju zaupanja strank in pridobivanju konkurenčne prednosti, saj stranke cenijo zasebnost ter enostavne in transparentne postopke, s katerimi uveljavljajo svoje pravice.

Naj GDPR ne predstavlja grožnje, temveč priložnost za rast.

  • Pretvorite morebitna tveganja v konkurenčno prednost. Način, kako ravnamo z osebnimi podatki, lahko postane naša najboljša praksa, ki jo lahko uporabljamo kot izhodišče za prodajo.
  • S potrošniki, partnerji, vlagatelji in nadzornimi organi gradite odnose, ki temeljijo na zaupanju.
  • Personalizacija: potrošniki so bolj pripravljeni deliti informacije, če so prepričani, da bodo ustrezno zaščitene. Ključna je komunikacija.
  • V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, je bistveno, da imate pripravljen načrt ukrepov ter da lahko hitro vzpostavite stik z zadevnimi posamezniki in se spopadete s težavo.