Kako učinkoviteje upravljati likvidnostne rezerve?

15 jul 2020

Denarni tok – eden ključnih finančnih podatkov

Denarni tok podjetja je eden najpomembnejših finančnih dejavnikov pri ugotavljanju, ali podjetje dobro posluje, ali je izbrana ustrezna cenovna točka in ali ima podjetje dovolj strank. Kot lastnik podjetja morate imeti dober vpogled v svoj denarni tok, da bo vaše podjetje lahko uspešno poslovalo. Vendar pa tudi negativen denarni tok ni vedno slab znak. Razloge za to je treba vedno preučiti. Sprejemljiv je na primer v zgodnjih fazah, če podjetje širi svoje poslovanje ali če je že pridobilo zaupanje strank na trgu.

Preprosto povedano, pozitiven denarni tok pomeni, da je vsota denarnih sredstev, ki prihaja v podjetje, večja od vsote, ki podjetje zapušča – z drugimi besedami, podjetje ustvarja takojšen dobiček in ima dovolj denarja za pokrivanje svojih stroškov. To pa ne pomeni samo računov ali terjatev do strank, ki jih je mogoče videti v bilanci stanja. To pomeni, da stranke račune v resnici plačujejo. Potencialna plačilna nesposobnost strank – pomislite na nepremičninski kreditni mehurček v ZDA pred enajstimi leti – ne predstavlja več težave, prav tako pa tudi goljufije, tatvine ali primeri višje sile, zaradi katerih računi ne bi bili plačani.

Kaj je denarni tok in zakaj je tako pomemben vaše podjetje?

Strogo gledano je denarni tok dokaj čista oblika analize dobička. Za vas kot lastnika podjetja je močan pozitiven denarni tok pomemben iz več razlogov. Najpomembnejši je, da deluje kot varovalo za negotove čase, kot je recesija, in vam pomaga ohranjati poslovanje, tudi ko so razmere na trgu neugodne. Prav tako je neke vrste zaščita vašega podjetja pred kreditnimi izgubami zaradi neplačanih računov in zagotavlja, da imate sredstva za kritje lastnih dolgov. Če želite razširiti svoje poslovanje, vam močan pozitiven denarni tok omogoča, da del svojega dohodka vložite v svoje podjetje, ne da bi potrebovali zunanje vire financiranja.

Denar, ki prihaja v podjetje in ga zapušča, je opisan v izkazu finančnega izida, ki je v svojem bistvu ocena učinkovitosti podjetja pri upravljanju prihodkov in odhodkov. Izkaz finančnega izida določa, ali ima podjetje dovolj denarja za ohranjanje poslovanja na dnevni ravni. Poleg tega je koristno orodje za napoved prihodnosti podjetja. Je torej pozitiven denarni tok dober in negativni slab?

V osnovi to drži, če pa pogledamo bolj poglobljeno, zadeva ni tako preprosta. Audi je na primer nedavno napovedal zmanjšanje denarnega toka in finančni trgi v veliki meri niso bili prizadeti. To je lahko posledica dejstva, da analitiki že dolgo vedo, da je Audi – tako kot vsi avtomobilski proizvajalci – v postopku uvajanja sprememb, ki zahtevajo velike naložbe. Te dni analitiki najbrž celo menijo, da je velika naložbena dejavnost pozitiven signal in znak daljnovidnega upravljanja.

Negativen denarni tok torej ni vedno slab znak, vendar je treba razloge za to natančneje proučiti. Izkaz finančnega izida lahko ponudi podrobnejši vpogled v stroške podjetja in nam je v pomoč pri ugotavljanju, kaj je povzročilo negativni denarni tok. Hkrati pa je seveda jasno, da bo trajni negativni denarni tok sčasoma privedel do stečaja – do česa na koncu pripelje, je torej odvisno od posameznega primera.

Amazonu je na primer uspelo ohraniti vlagatelje in delničarje kljub več kot desetletnemu negativnemu denarnemu toku iz poslovanja. Financerji so zapolnili vrzel in omogočili nadaljnjo rast, dokler ni maloprodajni velikan leta 2003 prvič objavil podatkov o manjšem dobičku.

Kazalniki denarnega toka

Če pogledamo zgolj površinsko, je negativni denarni tok slab znak. Če mora vaše podjetje opraviti nakup na kredit ali iščete vire financiranja, bi lahko bil potencialni posojilodajalec zaskrbljen, ali bo vaše podjetje dolgoročno zmoglo odplačati dolg. Posojilodajalec bi to vključil v obresti kot premijo za tveganje ali pa vam posojila morda sploh ne bi odobril.

To pogosto opažamo pri novih podjetjih, ki iščejo sredstva za začetek in rast poslovanja. Številni lastniki podjetij precenjujejo prodajni potencial svojega izdelka ali pa podcenjujejo številne majhne operativne stroške oziroma znesek izdatkov za potrebe trženja. Po drugi strani pa vlagatelji želijo natančno pregledati finance podjetja, saj so v igri pogosto visoki zneski.

Ključni kazalniki razvoja denarnega toka

Pomemben kazalnik za trenutni in prihodnji razvoj denarnega toka je tako imenovani operativni model delovnih procesov (ang. Operational Workflow Cycle), znan tudi kot cikel vezave denarja (ang. Cash Coversion Cycle). Navsezadnje pa gre za vprašanje, v kolikšnem času se podjetju povrne denar, porabljen za polizdelke oziroma sestavne dele. Tu igra pomembno vlogo razhajanje med pogoji plačila za prejete in izdane račune, prav tako pa tudi trajanje proizvodnje in skladiščenja. Seveda pa morate poleg tega vedno upoštevati tudi verjetnost neplačila ali zamude pri plačilu.

Izmerjene spremenljivke imenujemo:

DSO = dnevi vezave terjatev do kupcev oziroma dolžniški rok – Po kolikšnem času stranke povprečno plačajo?

DIO = dnevi vezave zalog ali obdobje skladiščenja – Kako dolgo polizdelki ostanejo v podjetju, preden ga zapustijo kot končni izdelki?

DPO = dnevi vezave poslovnih obveznosti ali dobavni rok – Kako dolgo traja, da podjetje poravna obveznosti do svojih upnikov, vključno z dobavitelji, prodajalci ali drugimi podjetji?

Vrednosti in njihova vsota se seveda razlikujejo od podjetja do podjetja, vendar vlagateljem služijo kot slika o poslovanju podjetja, tako da številke primerjajo z industrijskimi standardi. Visok koeficient obračanja denarja pomeni, da je veliko kapitala povezanega s proizvodnjo in skladiščenjem. Proizvodnja vključuje vse, kar je pomembno za prodajo, vključno z na primer izdatki za trženje. Stalno odstopanje od industrijskega standarda bi lahko pomenilo, da vodilni v podjetju podprocesov nimajo pod nadzorom.

Če pa je na primer čas skladiščenja zelo kratek, je to lahko znak nizkih zalog. To lahko – vendar ne nujno – pomeni tveganje za vlagatelja. Če nič drugega, bo odmik od norme videl kot razlog za dvom v ta del poslovnega procesa.

Sklep

Del osnovnega poslovnega repertoarja je – tudi za vaše podjetje – da dobite jasno sliko o lastnem likvidnostnem stanju. Visoka likvidnost vam omogoča, da zaščitite svoje podjetje na več načinov. Če na primer potrebujete prehodno financiranje za premostitev časovne vrzeli med odhodki in pričakovanim dohodkom, bo to povečalo stroške celotne proizvodnje in na koncu izdelka. Včasih lahko preprosta prilagoditev plačilnih rokov izdanih računov že takoj pomembno vpliva na razmere.