Integrirati podatke v poslovne procese oz. izvajati dejavnosti, ki temeljijo na podatkih, pomeni razvijati poslovno okolje in procese na način, da vanje nenehno vključujemo podatke in analitiko. Pomeni zagotavljati dostop do pravih podatkov v pravem trenutku.

Dobro vzpostavljeni poslovni procesi, ki temeljijo na uporabi pravih podatkov, vodijo v samoučeče se procese, katerih cilj je optimizacija poslovanja. Čeprav procesi poslovnega odločanja nikoli ne bodo povsem samodejni, nas digitalna preobrazba k temu vodi, saj prinaša optimizacijo v vseh pogledih, boljšo izrabo razpoložljivih virov in več časa za razvoj.

Kaj imata skupnega avtonomna vožnja in avtomatizacija procesov?

Odličen primer uporabe podatkov za popolnoma spremenjeni način odločanja, v smislu podatkovnega odločanja, je razvoj avtonomnih vozil. Pri slednjem tudi proces odločanja temelji na uporabi podatkov in samoučenja. Avtonomna vožnja pomembno spreminja našo mobilnost in nudi povsem nove možnosti.. Morda je primerjava avtonomne vožnje z vzpostavljanjem avtomatiziranih poslovnih procesov drzna, vendar gre pri obeh za podoben koncept. Digitalna preobrazba vzpostavlja prilagoditve poslovnih procesov, cilj pa je hitra odzivnost na spreminjajoče se potrebe poslovanja in potrebe poslovnih partnerjev. To pa omogoča večjo učinkovitost in dolgoročen obstoj podjetja.

A vključevanje podatkov za izboljšanje poslovne učinkovitosti ne pomeni le avtomatizacije poslovnega odločanja. Je vključevanje dodatnih informacij in podatkov v proces poslovnega odločanja ter vzpostavljanje novih načinov in možnosti za merjenje učinkovitosti poslovanja.

Avtomatizirati vse, kar se avtomatizirati da

Danes se največ govori o optimizaciji na področjih marketinške avtomatizacije in merjenja zadovoljstva strank. A koristnost souporabe internih in eksternih podatkov ter analitike se tu ne konča. Eno izmed pomembnih področij je t sprejemanje kupcev, ki temelji na jasno določenih merilih, kdo ti kupci so ter katere so mejne značilnosti njihovega poslovanja in demografije. Na podlagi tega se pripravita sklop podatkov in analitični model opredelitve tveganja, ki podpre odločitev o načinu sodelovanja tako prodajni ekipi kot finančni službi.

Še eno področje, ki ga je mogoče popolnoma avtomatizirati, je spremljanje sprememb in ključnih informacij obstoječih poslovnih partnerjev. Na podlagi zbiranja in analize podatkov je mogoče avtomatizirati spremljanje in preverjanje poslovnih partnerjev ter ustvarjanje obvestil o dogodkih, ki spreminjajo raven tveganja ali vplivajo na obstoj nadaljnjega sodelovanja. Optimiziramo lahko tudi širitev poslovanja in iskanje novih priložnosti, pri čemer se z vključitvijo analitičnega pristopa ustvarijo postopki opredelitve novih potencialnih poslovnih priložnosti in napovedni modeli obnašanja ciljnih skupin – tako obstoječih kot partnerjev iz novega tržnega segmenta.

Pred nami je zelo dinamično obdobje, ki lahko podjetjem in ciljno usmerjenim projektom s pravo poslovno usmeritvijo in hitro prilagoditvijo na spremembe omogoči nove konkurenčne prednosti. Pri tem je treba upoštevati, da je digitalne preobrazbe lahko zahtevne z več vidikov, kot so revidiranje notranjega in zunanjega poslovnega okolja in razpoložljivih virov, določanje vizije razvoja in pregled dostopnih podatkov ter informacij. Veliko vlogo imajo zato strokovnjaki, ki znajo zbrati notranje in zunanje podatke, jih izbrati in vključiti v razne poslovne procese ter svetovati pri raznovrstnih izzivih. Seveda pa sta ob tem ključna zaupanje in pripravljenost na spremembe.


Odločitve na podlagi pomanjkljivih podatkov so v resnici slabe odločitve, za katere še ne veste, da to so.

 

Članek je bil originalno objavljen tukaj.