Evolucija upravljanja tveganja – Nazaj v prihodnost

Kako je danes videti res učinkovito upravljanje s tveganji v tujini?

V preteklosti se je upravljanje s tveganji osredotočalo predvsem na pretekle podatke. V prihodnosti pa bo upravljanje s tveganji temeljilo na pametnih algoritmih in ogromnih količinah podatkov za napoved finančnih gibanj. Danes se je upravljanje s tveganji torej znašlo na prelomni točki: finančni direktorji vedo, da se mora nekaj spremeniti, a tega ne znajo uresničiti.

Vapiano, priljubljena nemška veriga restavracij, ki jih najdemo po vsem svetu, je leta 2019 zapadla v krizo, povezano z denarnim tokom. Novice o tem – o podjetjih, ki jim primanjkuje finančnih sredstev – slišimo skoraj vsak dan. Pogosto gre za podjetja, ki ne (pravočasno) opazijo težav in se z njimi soočijo, zaradi česar na koncu propadejo.

Toda pri Vapianu ni bilo tako. V večji meri je šlo za težave z zagotavljanjem ustreznega ravnovesja med rastjo in vsakodnevnim poslovanjem ter naložbami in dobičkom. In v teh nestanovitnih časih so izzivi na področju dobrega obvladovanja tveganj še posebej veliki. V primeru Vapiana sta šibko finančno stanje in pandemija koronavirusa podjetje potisnila čez rob. Predlog za začetek stečajnega postopka so vložili marca 2020.

Toda prav ti nestanovitni časi ponujajo tudi pozitivne možnosti za odgovorne na področju financ. Izboljšave analitičnih in napovednih modelov se uresničujejo vedno hitreje. Masovni podatki so omogočili izpopolnjeno analizo ogromnih količin podatkov, zaradi česar so mogoče natančnejše napovedi. Zgodnje prepoznavanje tveganj pomeni tudi, da lahko hitreje opazite priložnosti in izkoristite celoten poslovni model.

Veste, a ne uresničujete v praksi – neuporaba učinkovitih taktik

Izkoristite ali izgubite! Finančni vodje pri svojem vsakdanjem delu še naprej razmeroma malo uporabljajo tehnologijo. Naša raziskava z naslovom “(R)evolucija upravljanja tveganj” je pokazala, da se polovica podjetij še vedno bori z upravljanjem ključnih podatkov znotraj celotnega podjetja. Zloglasni “podatkovni silosi” ne zgolj ovirajo optimizacije vsakodnevnega poslovanja, temveč tudi obvladovanje tveganj.

Drugi kamen spotike je dejstvo, da večina anketiranih finančnih direktorjev in nadzornikov meni, da niso seznanjeni s tehnološkimi vprašanji. To je precej presenetljivo, če upoštevate, da opis dela finančnega nadzornika zahteva določeno stopnjo pragmatizma, ki temelji na dokazih. Vendar se v tem primeru – tako kot pri mnogih drugih poklicih – ljudje bojijo tehnologije oziroma možnosti, da bi jih nadomestila.

image06mi.png
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da velika večina vodij uporablja lastna analitična orodja.

V resnici pa je ravno obratno. To dokazuje množica podjetij, ki uporabljajo digitalne poslovne modele za premagovanje večjih izzivov in, zato ker stvari počnejo drugače, zasedejo vodilni položaj na trgu. Zadnja raziskava, ki jo je objavil McKinsey, je pokazala, da je trenutno 50 odstotkov delovne sile vključene v poslovne procese, zlasti v izdajanje računov in opominov. Po drugi strani pa le 15 odstotkov deluje na področju analitike. Po besedah McKinseyja se bo ta številka do leta 2025 praktično obrnila. Štirje do desetih nadzornikov bodo analizirali podatke za napoved prihodnjih dogodkov, v poslovanje pa bo vključena le četrtina zaposlenih. Preostanek bodo opravili stroji.

 

“V današnjih časih se poslovna tveganja spreminjajo praktično iz dneva v dan.”

Eric Dowdell Globalni vodja za komercialne kredite pri podjetju Dun & Bradstreet

 

Največji izziv pri upravljanju kreditiranja

Največja težava je bilo vsakodnevno upravljanje odnosov s partnerji, dobavitelji in strankami.

Posledično je bila druga velika ovira pri upravljanju kreditiranja izdelava natančnih napovedi. Druge večje ovire so še: optimizacija denarnega toka, povečanje dobička in integracija podatkov. Raziskava je pokazala, da je po mnenju udeležencev – od katerih je bila več kot polovica MSP – glavno tveganje izguba potencialnih strank ali pomembnih dobaviteljev, bodisi zaradi tehnoloških motenj bodisi preprosto zaradi njihovega stečaja.

image33q7f.png

Kako finančni direktorji dojemajo zunanje grožnje svojemu sektorju

Dejavniki, ki vodijo v negotovost, se v zadnjih letih niso razblinili. Ugotovljeni je bilo tudi, da slabi dve tretjini vprašanih menita, da so razmere bolj zlovešče kot kdaj koli prej. Dobra četrtina anketiranih se je počutila bolj negotovih, kar je bilo v veliki meri povezano z zunanjimi dejavniki, nad katerimi njihovo lastno podjetje ni imelo nadzora. To vključuje globalno in trgovinsko politiko ter v enaki meri tudi tehnične motnje. Hitrost inovacij vzbuja zaskrbljenost tudi pri finančnih vodjih.

Podatki in strokovnjaki – protislovje ali pač ne?

Kljub zavedanju o tveganjih in njihovem pomenu finančni direktorji še vedno težko določijo potek dogodkov v prihodnosti. Toda finančni vodje bi morali imeti temeljno vlogo, ko gre za rast podjetja. Kajti tudi če so glavne smeri razvoja jasne, pri trenutni in prihodnji dobičkonosnosti podjetja na koncu ključno vlogo odigrajo številni manjši stroškovni dejavniki. Tako kot v primeru Vapiana.

60 odstotkov pomembnih podatkov se še naprej ločeno hrani na oddelkih in silosih, zato si je treba prizadevati za njihovo združevanje. 50 odstotkov vodstvenih delavcev priznava, da pretok podatkov v njihovem podjetju ne deluje dobro. In kar 58 odstotkov jih uporablja le svoja orodja za analitiko.

Kombinacija “iskanja podatkov” in “razvoja lastnih orodij” je lahko usodna, saj upočasni analitiko. Se potem sploh lahko čudimo, da številna podjetja nadaljujejo s tradicionalno uporabo Excela? Težko bi rekli, da je to najinteligentnejša napovedna metoda.

imagek2kps.png

Le 40 odstotkov anketiranih podjetij ima lastno podatkovno infrastrukturo in samo 20 odstotkov jo v celoti izkorišča

In to je veliko presenečenje, saj kaže, da finančni vodje vedo, da tako njihov odnos kot tudi način izračuna tveganj predstavljata tveganje za dobičkonosno rast podjetja. Jasno je tudi, da se večina vodij zelo zaveda, da zaradi velike raznolikosti podatkov ni več mogoče ročno razvijati napovednih modelov.

Zato vam ponujamo tri priporočila za ukrepanje:

  1. Ne razmišljajte o trenutnih spremembah kot o tveganju, temveč kot o priložnosti. Tisti, ki lahko podatke razložijo hitro in natančno, bodo dolgoročno poslovali bolje.
  2. Vložite v orodja in rešitve. Na začetku se bo to morda zdelo zamudno, sčasoma pa boste tako pridobili vire, ki jih je mogoče bolje uporabiti za strateško finančno poslovodenje.
  3. Razvijajte strokovno znanje svojih finančnikov, tako da strateško rast poslovanja opredelite kot prednostno nalogo in zagotovite, da se to prepričljivo odraža v dejanjih.

Če kot finančni direktor, upravitelj kreditiranja ali finančni vodja nenehne spremembe vidite v pozitivni luči, lahko z rezultati, ki temeljijo na podatkih, svoje podjetje popeljete dlje in si zagotovite trajnostno rast.

Preberite celotno raziskavo danes in svoje podjetje pripravite na prihodnost. Izkoristite ključne ugotovitve v naši kratki infografiki!

* Infografika je v angleškem jeziku.