BISNODE BUSINESS brunch

Smo v času finančnega planiranja, ko se spogledujemo s cilji naslednjega leta.

Kavarna Sputnik

O dogodku

O dogodku

Smo v času finančnega planiranja, ko se spogledujemo s cilji naslednjega leta. Zavedamo se, da dober načrt temelji na predhodni analizi obstoječega stanja in na zanesljivi oceni potenciala. V Bisnode smo za uspešno planiranje prodaje razvili uporabniku prijazno analitično orodje Portfolio Intelligence.
Da bi vam približali uporabo tega orodja, vam bomo na tokratnem partnerskem poslovnem zajtrku predstavili dva praktična primera:

  1. Kako Prva osebna zavarovalnica išče nove potencialne priložnosti?
  2. Kako v Bisnode analiziramo obstoječe kupce in planiramo prodajo?

 

 

 

Ključne teme bodo:

Ključne teme bodo:

  • segmentacija in pomoč pri iskanju novih tarč,
  • analiza obstoječih strank – kako zdravi in uspešni so poslovni parterji, kje so priložnosti in kje je potrebna previdnost,
  • pregled in nadzor nad upravljanjem portfelja,
  • kaj je osnova za uspešno planiranje,
  • katere so ključne informacije, na katere moramo biti pozorni pri postavljanju ciljev,
  • kaj lahko pridobimo s pogledom iz ptičje perspektive,
  • kako z napovedno analitiko ciljamo prave potencialne kupce.

Pokrovitelji dogodka

 

         

8. 30 - 9.00 Prihod udeležencev, kava in rogljiček
9.00 – 9.10 Uvodni pozdrav, pregled agende in predstavitev govorcev (Mojca Furlan Rejc)
9.10 – 9.45 Primer 1: Kako Prva osebna zavarovalnica išče nove potencialne priložnosti (Miha Lederer, vodja projektov in Nataša Hajdinjak, direktorica marketinga)
9.45 – 10.15 Primer 2: Kako v Bisnode analiziramo obstoječe kupce in planiramo prodajo (Špela Redjko, direktorica Bisnode Bosna in Hercegovina)
10.15 – 11.00 Vprašanja in razprava