SEMINAR BISNODE IN MLC

Seminar podatkovna analitika in pametni podatki.
PRIJAVA
check_fat_green.png

Spoznajte orodja podatkovne znanosti.

check_fat_green.png

Izobražujte se s pomočjo praktičnih primerov.

check_fat_green.png

Pravočasno prepoznajte poslovna tveganja.

Globalizacija, digitalizacija, novi pristopi vodenja, nove tehnologije in razmah podatkov terjajo, da se igralci v svetovnem gospodarskem okolju usposabljajo za uvajanje konkurenčnih tehnik in metodologij podatkovne znanosti. Podatkovna analitika in umetna inteligenca se uvrščata v vrh sodobnih poslovnih trendov, povpraševanje po orodjih, ki ju izkoriščajo pa je vedno večje. Napredna analitika in razumevanje moči podatkov tako nista več zgolj v domeni znanstvenikov ampak vseh, ki želijo uspeti v poslovnem okolju.Milan_Marko_500x330.jpg

Izobraževanje temelji na praktičnih delavnicah s prikazom uporabe pametnih podatkov in podatkovne analitike ter vrednotenjem poslovnih tveganj in poslovne rasti študijskih in vzorčnih primerov, z Bisnode podatkovnima strokovnjakoma, Markom Srabotnikom, direktorjem poslovnih rešitev Bisnode Južni trg in Miranom Kovačem, finančnim direktorjem Bisnode Južni trg.

Ustvariti želimo izobraževalne pogoje za managerje in analitike prihodnosti. Konkurenčna podjetja bodo vedno bolj skrbno ravnala s kadri, ki bodo napredni pri iskanju in uporabi znanj sodobne IKT. Taka podjetja bodo najsposobnejšim »talentom«  nudila možnosti in delovne pogoje za osebno in strokovno rast ter se trudila, da jih ohranijo v svojih vrstah.

Razumeti smart data modele

Cilje delimo v splošne in tematske

Splošni cilji so predvsem v spoznavanju:

 • pomena in obsega uporabe podatkovne analitike in pametnih podatkov v poslovnem svetu,
 • uporabnosti Bisnode podatkovnih baz za potrebe poslovne analitike,
 • pravno urejenost področja pridobivanja in uporabe pametnih podatkov.

 

Tematski  cilji:

 • udeležencem prikazati standardne načine Bisnode analiziranja masovnih podatkov, 
 • predstaviti modele analize podatkov za izbrane primere: ocena tveganja poslovanja, ocena rasti,
 • s pomočjo različnih analitičnih pristopov (tudi nestandardni) in podatkov (bilančnih in drugih podatkov) definirati problem, najti rešitve in predstaviti implementacijo v poslovne procese podjetja,
 • vzpostaviti strokovno mrežo med udeleženci za analitično delo z Bisnode podatki.

 

Pridobitve (koristi) udeležencev

Udeleženci pridobijo:

 • Metodologijo izdelave analize poslovnega tveganja podjetja,
 • Primere izdelave analize poslovnega tveganja (2 primera) Metodologijo  izdelave analize tveganj pri pospeševanju rasti podjetja,
 • Primere izdelave analitike tveganj pri pospeševanju rasti podjetja (2 primera), Izdelan primer analize tvega za lastni primer podjetja- kot zaključno delo
 • Povečane možnosti zaposlitve na področju managementa poslovnih tveganj.

Dva modula

Management poslovnih tveganj in management poslovne rasti

 

Modul I.

Management poslovnih tveganj

 1. Poslovno okolje z vidika poslovnih tveganj
 2. Oblikovanje napovednih in drugih informacij
 3. Upravljanje s finančnim tveganjem
 4. Uporabne informacije za portfeljsko odločanje
 5. Vključevanje pametnih podatkov v procese in sisteme spremljanja stran
 6. Praktični primeri

 

Udeleženec, ki uspešno predstavi lastni primer pridobi certifikat: Basics of managing business risks / Osnove upravljanja poslovnih tveganj.

Modul II.

Management poslovne rasti

 1. Poslovno okolje z vidika rasti podjetja
 2. Strateški stebri poslovne rasti podjetja
 3. Management marketinga z uporabo Bisnode podatkovnih baz
 4. Management prodaje z uporabo Bisnode podatkovnih baz
 5. Praktični primeri

 

Udeleženec, ki uspešno predstavi en lastni primer, pridobi certifikat: Basics of managing business growth / Osnove upravljanja poslovne rasti.

Bisnode strokovnjaki

Znanje bodo z vami delili Bisnode strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju podatkovne analitike.

Predavanja

Študije poslovnih primerov, simulacija praktičnih situacij, skupinsko delo, diskusije.

Vsak modul se izvede 5 krat po 3 ure. Vsak udeleženec izdela svoj primer in ga predstavi v skupini. Uspešna predstavitev primera je pogoj za certifikat.

800€ z DDV za posamezen modul

V primeru da kandidat opravi oba modula se cena zniža za 20%.

Cena vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi in certifikat.

Modul 1: Oktober 2018
Modul 2: Februar 2019