SEMINAR BISNODE IN MLC

Seminar podatkovna analitika in pametni podatki.
PRIJAVA
check_fat_green.png

Spoznajte orodja podatkovne znanosti.

check_fat_green.png

Izobražujte se s pomočjo praktičnih primerov.

check_fat_green.png

Pravočasno prepoznajte poslovna tveganja.

Globalizacija, digitalizacija, novi pristopi vodenja, nove tehnologije in razmah podatkov terjajo, da se igralci v svetovnem gospodarskem okolju usposabljajo za uvajanje konkurenčnih tehnik in metodologij podatkovne znanosti. Podatkovna analitika in umetna inteligenca se uvrščata v vrh sodobnih poslovnih trendov, povpraševanje po orodjih, ki ju izkoriščajo pa je vedno večje. Napredna analitika in razumevanje moči podatkov tako nista več zgolj v domeni znanstvenikov ampak vseh, ki želijo uspeti v poslovnem okolju.Wrote something down

Izobraževanje temelji na praktičnih delavnicah s prikazom uporabe pametnih podatkov in podatkovne analitike ter vrednotenjem poslovnih tveganj in poslovne rasti študijskih in vzorčnih primerov, z Bisnode podatkovnim strokovnjakom doc. dr. Srečko Devjak. 

Ustvariti želimo izobraževalne pogoje za managerje in analitike prihodnosti. Konkurenčna podjetja bodo vedno bolj skrbno ravnala s kadri, ki bodo napredni pri iskanju in uporabi znanj sodobne IKT. Taka podjetja bodo najsposobnejšim »talentom«  nudila možnosti in delovne pogoje za osebno in strokovno rast ter se trudila, da jih ohranijo v svojih vrstah.

Razumeti smart data modele

Cilje delimo v splošne in tematske

Splošni cilji so predvsem v spoznavanju:

 • pomena in obsega uporabe podatkovne analitike in pametnih podatkov v poslovnem svetu,
 • uporabnosti Bisnode podatkovnih baz za potrebe poslovne analitike,
 • pravno urejenost področja pridobivanja in uporabe pametnih podatkov.

 

Tematski  cilji:

 • udeležencem prikazati standardne načine Bisnode analiziranja masovnih podatkov,
  predstaviti modele analize podatkov za izbrane primere: ocena tveganja poslovanja, ocena rasti,
 • s pomočjo različnih analitičnih pristopov (tudi nestandardni) in podatkov (bilančnih in drugih podatkov) definirati problem, najti rešitve in predstaviti implementacijo v poslovne procese podjetja,
 • vzpostaviti strokovno mrežo med udeleženci za analitično delo z Bisnode podatki.

 

Pridobitve (koristi) udeležencev

Udeleženci pridobijo:

 • Metodologijo izdelave analize poslovnega tveganja podjetja,
 • Primere izdelave analize poslovnega tveganja (2 primera) Metodologijo  izdelave analize tveganj pri pospeševanju rasti podjetja,
 • Primere izdelave analitike tveganj pri pospeševanju rasti podjetja (2 primera), Izdelan primer analize tvega za lastni primer podjetja- kot zaključno delo
 • Povečane možnosti zaposlitve na področju managementa poslovnih tveganj.

Dva modula

Management poslovnih tveganj in management poslovne rasti

 

Modul I.

Management poslovnih tveganj

 1. Poslovno okolje z vidika poslovnih tveganj
 2. Oblikovanje napovednih in drugih informacij
 3. Upravljanje s finančnim tveganjem
 4. Uporabne informacije za portfeljsko odločanje
 5. Vključevanje pametnih podatkov v procese in sisteme spremljanja stran
 6. Praktični primeri

 

Udeleženec, ki uspešno predstavi lastni primer pridobi certifikat: Basics of managing business risks / Osnove upravljanja poslovnih tveganj.

Modul II.

Management poslovne rasti

 1. Poslovno okolje z vidika rasti podjetja
 2. Strateški stebri poslovne rasti podjetja
 3. Management marketinga z uporabo Bisnode podatkovnih baz
 4. Management prodaje z uporabo Bisnode podatkovnih baz
 5. Praktični primeri

 

Udeleženec, ki uspešno predstavi en lastni primer, pridobi certifikat: Basics of managing business growth / Osnove upravljanja poslovne rasti.

Bisnode strokovnjaki

Znanje bodo z vami delili Bisnode strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju podatkovne analitike.

Predavanja

Študije poslovnih primerov, simulacija praktičnih situacij, skupinsko delo, diskusije.

Vsak modul se izvede 5 krat po 3 ure. Vsak udeleženec izdela svoj primer in ga predstavi v skupini. Uspešna predstavitev primera je pogoj za certifikat.

800€ z DDV za posamezen modul

V primeru da kandidat opravi oba modula se cena zniža za 20%.

Cena vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi in certifikat.

Modul 1: 23. oktober, 30. oktober, 6. november, 13. november, 20. november
Modul 2: 4. december, 11. december, 18. december, 8. januar, 15. januar

 

CERTIFIKAT


Uspešna predstavitev primera je pogoj za certifikat, ki se podeli ob zaključku posameznega modula. Udeleženec, ki uspešno predstavi lastni primer pridobi certifikat: Basics of managing business risks / Osnove upravljanja poslovnih tveganj (1.modul) oziroma Basics of managing business growth / Osnove upravljanja poslovne rasti (2.modul).