Marec 2016: 20 let: 1.770 podjetij v zaključenih postopkih s prijavljenimi terjatvami

10 mar 2016