VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA ZASEBNOSTI 

Bisnode Slovenija je del mednarodne korporacije v lasti Bisnode AB s sedežem v Stockholmu, Švedska. Smo največji evropski ponudnik pametnih podatkov in poslovne analitike. Varovanje zasebnosti posameznikov je za naše poslovanje ključno, zato si prizadevamo z največjo skrbnostjo varovati posameznikove podatke in zasebnost. V izjavi o varovanju zasebnosti opredeljujemo, kako ravnamo s podatki, ki omogočajo identifikacijo posameznika (fizične osebe).

 

Katere informacije o vas hranimo?

V Bisnode obdelujemo le osnovne podatke o posameznikih (fizičnih osebah), ki so:

 • uporabniki naših produktov in rešitev (ime, priimek, elektronski naslov);
 • udeleženci naših izobraževanj in dogodkov (ime, priimek, elektronski naslov);
 • ustanovitelji, lastniki ali zakoniti zastopniki poslovnih subjektov, kot na primer d.o.o., ipd. (ime, priimek, naslov, kontaktne podatke poslovnega subjekta, ki so lahko kontaktni podatki fizične osebe);
 • ustanovitelji, lastniki ali zakoniti zastopniki poslovnih subjektov, ki so fizične osebe, kot na primer s.p., ipd. (ime in priimek, davčno številko, poslovni naslov poslovnega subjekta, ki je lahko hkrati naslov prebivališča fizične osebe, kontaktne podatke poslovnega subjekta, ki so lahko kontaktni podatki fizične osebe);
 • stranka v postopku osebnega stečaja (ime, priimek, naslov, rojstni datum, datum smrti (v primeru smrti));
 • drugi udeleženci v postopkih zaradi insolventnosti, kot na primer upniki upravitelj postopka, ipd. (ime, priimek naslov)

V marketinške namene lahko uporabljamo osnovne kontaktne podatke fizičnih oseb (ime, priimek, elektronski naslov, telefon, funkcija v podjetju).

Če spremljate našo spletno stran, lahko hranimo tudi piškotke, na podlagi katerih merimo obiskanost naše spletne strani in vaše vedenje na naši spletni strani.

Za več informacij o piškotkih obiščite spletno povezavo www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

V vašem spletnem iskalniku lahko nastavite politiko sprejemanja piškotkov, na zgornji spletni strani pa so tudi navodila, kako odstraniti piškotke iz vašega spletnega iskalnika. V tem primeru morda ne bodo delovale nekatere funkcije na naši spletni strani.

 

Izvor naših podatkov?

Bisnode je prisoten v 19 državah Evrope. Podatki so vedno pridobljeni iz lokalnih virov. Večino podatkov pridobimo iz:

 • javno dostopnih virov (javni registri,uradne objave, seznami ipd.);
 • pogodbenih partnerjev Bisnode;
 • poslovne informacije uporabljene v naših D&B produktih in rešitvah iz držav, v katerih Bisnode ni prisoten pridobimo od našega globalnega partnerja Dun&Bradstreet in njihove globalne mreže partnerjev.

Nekatere podatke, ki jih obdelujemo pa pridobimo tudi neposredno of fizičnih oseb, to je od uporabnikov naših produktov in rešitev ter od udeležencev naših izobraževanj in dogodkov, drugih fizičnih oseb, ki jih zanimajo Bisnode rešitve ali želijo biti obveščeni o aktualni ponudbi in dogodkih, ki jih organiziramo.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Podatke o posameznikih (fizičnih osebah) lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Bisnode ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa uporabljamo primerne varnostne ukrepe za zaščito zasebnosti.

To pomeni, da osebne podatke obdelujemo za namene, kot so:

 • da v okviru celovite storitve bonitetnega ocenjevanja in analize poslovnega subjekta ter zagotavljanja varnosti pravnega prometa, naročnikom in uporabnikom Bisnode rešitev ponudimo celovit vpogled v profil podjetja (vključno s podatki o ustanoviteljih, lastnikih in zakonitih zastopnikih);
 • za zagotavljanje pravne varnosti s podatki o plačilni sposobnosti (podatki iz postopkov zaradi insolventnosti);
 • obdelava podatkov o uporabnikih Bisnode rešitev v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbe (za aktivacijo uporabniškega imena, obveščanje o spremembah, reševanje morebitnih tehničnih težav,ipd.);
 • uporabnike Bisnode rešitev kontaktiramo za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Posameznikov, ki tega ne bodo želeli, ne bomo ponovno kontaktirali za uresničitev tega namena;
 • pošiljanja/prikazovanja marketinških sporočil registriranim predstavnikom poslovnih subjektov.

Obdelava na podlagi soglasja

 

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na soglasju, ki ga posameznik da Bisnode-u. Soglasje se lahko da za naslednje namene:

 • obveščanje o aktualnih novostih in ponudbi Bisnode-a in partnerjev;
 • ko posameznik želi, da podatke o njegovi poslovni funkciji objavimo/obdelujemo v Bisnode rešitvah znotraj profila poslovnega subjekta (npr. vodja prodaje,…)

 

Bisnode bo obveščanje izvajal le preko tistih kanalov, za katera je od posameznikov zbral soglasja. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.

 

S kom delimo vaše podatke?

Bistvo našega posla je, da si prizadevamo pomagati strankam, da na podlagi zanesljivih podatkov o svojih (potencialnih) poslovnih partnerjih in njihovem poslovanju sprejemajo dobre poslovne odločitve.

Naše stranke so pretežno majhna, srednja in velika podjetja s sedežem v Sloveniji ter tudi v drugih državah EU. Naše stranke so tudi državni organi, organi javnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava.

 

Podobdelovalci

V nekaterih primerih Bisnode sodeluje s podobdelovalci.

Tiste, ki obdelujejo naše podatke zelo skrbno izbiramo in imamo z njimi sklenjene tudi vse pogodbe o obdelavi podatkov, ki urejajo, kako naj in kako lahko obdelujejo naše podatke. Prizadevamo si, da imajo naši pogodbeni partnerji vsaj enak nivo varovanja podatkov kot mi. Več o tem si lahko preberete v Prilogi 1.

Glede na to, da naši obdelovalci delajo v našem imenu in na naš račun, smo mi polno odgovorni za to, kar oni delajo s podatki, ki jih obdelujejo.

 

Kako varujemo vaše podatke?

O tem, kako varujemo podatke, se lahko prepričate v Prilogi 1, kjer so podrobno predstavljeni tehnični in organizacijski ukrepi, ki smo jih sprejeli z namenom zagotavljanja ustrezne ravni varstva podatkov.

Prizadevamo si, da vodimo ažurne »črne liste«, z namenom da posamezniki ne prejemajo marketinških sporočil, ki jih ne želijo prejemati.

 

Prenos in hramba podatkov

Ko osebne podatke prenašamo izven EU/EEA imamo za tak prenos zmeraj ustrezno pravno podlago, kot je predvidena v poglavju V. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, hkrati pa vedno presojamo potrebo po sprejemu ukrepov, s katerimi se dopolnjujejo orodja za prenos, da se zagotovi skladnost.

Vaše podatke obdelujemo in hranimo skladno z veljavno politiko hrambe. Kako dolgo jih hranimo, je odvisno od zakonskih zahtev in poslovnih potreb in so definirane v internih aktih podjetja.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, obdelujemo do preklica le-tega.

Ko posamezni podatek ni več potreben za dosego namena, ga iz svojih podatkovnih baz izbrišemo.

 

Vaše pravice glede osebnih podatkov

 Pravica dostopa

Omogočamo vam, da imate dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo. To pomeni, da nas lahko kontaktirate in podali vam bomo  informacije o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo napačne ali nepopolne podatke, ki jih v zvezi z njim obdelujemo. V primeru, ko osebne podatke posameznika pridobivamo iz javno dostopnih registrov, vas lahko prosimo, da se najprej neposredno obrnete na zadevni organ in popravite svoje podatke.

Pravica do izbrisa

Pravico imate, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov iz naših podatkovnih baz. Vaši zahtevi bomo ugodili, razen če bomo ugotovili, da imamo pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do ugovora

Pravico imate, da ugovarjate določenim vrstam obdelave osebnih podatkov.

Lahko nasprotujete določeni uporabi osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, kot je potrebno za opravljanje naših storitev ali za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Lahko tudi nasprotujete nadaljnji obdelavi osebnih podatkov po predhodnem soglasju.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da vaših osebnih podatkov, za določene namene, več ne obdelujemo. V tem primeru vaših podatkov v prihodnje ne bomo več uporabljali v namene, na katere se nanaša vaša prepoved.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da vam podatke, ki se nanašajo na vas posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vi pa jih lahko posredujete drugemu upravljavcu. Upoštevajte, da to velja le za podatke, ki smo jih dobili neposredno od vas.

 

Kako uveljaviti pravice?

Pravice lahko uveljavite na način, da nam pošljete navadno pošto ali elektronsko pošto na spodaj navedene naslove z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko ter kakršenkoli dodatni identifikacijski kriterij, ki nam bo omogočal vašo nedvoumno identifikacijo.

Zahtevamo lahko tudi dodatne informacije, potrebne za potrditev vaše identitete. Zavrnemo lahko zahteve, ki so nerazumno ponavljajoče, pretirane ali očitno neutemeljene.

V kolikor menite, da podatkov ne obdelujemo skladno z veljavnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu).

 

Spremembe naše politike zasebnosti

Prizadevamo si, da politiko zasebnosti redno posodabljamo. Zadnja posodobitev je bila v mesecu januarju 2021.

 

Kako nas lahko kontaktirate

Če imate kakšna vprašanja glede naše politike zasebnosti ali o vaših pravicah nas kontaktirajte na: support.si@bisnode.com.

Za več vprašanj o varstvu vaših osebnih podatkov se obrnite na:

Sandra Pjanić

Pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov

Stegne 13G

1000 Ljubljana

dpo.si@bisnode.com