Vzpostavitev avtomatiziranega sistema odločanja

Racionalizirajte kreditne odločitve in tako zaščitite svoje podjetje
KONTAKTIRAJTE NAS
check_fat_green.png

Optimizirajte svoje kreditne odločitve s točnimi informacijami

check_fat_green.png

Z nenehnim nadzorom preprečujte kreditne izgube

check_fat_green.png

Razvijte poslovanje ob skladnosti z zakonodajo

Z avtomatiziranimi odločitvami racionalizirajte upravljanje tveganj

Z avtomatiziranimi odločitvami racionalizirajte upravljanje tveganj

Optimizirajte tveganje in izboljšajte odnose

 • Sprejmite več strank z odločanjem v realnem času na podlagi uspešne kreditne politike
 • Sprostite vire, tako da kreditne postopke razporedite po celotnem podjetju
 • Pripravite kvalitativne ocene na podlagi dosledno utemeljenih kreditnih odločitev
Izzivi in priložnosti

Izzivi in priložnosti

Velika mobilnost in hitre spremembe so del podjetniškega vsakdana. Spremenjeni pogoji lahko vplivajo ne samo na zmožnost podjetja izpolnjevati obveznosti, ampak tudi predstavljajo izziv, kako izkoristiti nove priložnosti. Vse spremembe – od zelo majhnih pa do tistih, ki bistveno vplivajo na poslovni odnos – pustijo sled v bazi podatkov o kupcih. Pravi izziv predstavljata razumevanje učinkov teh sprememb na vaše poslovanje in zmožnost, da se nanje odzovete pravočasno, ne pa šele, ko je prepozno. Kaj bi lahko vplivalo negativno in kaj privedlo do izgub? Je mogoče zaznati goljufije? In nasprotno, katere spremembe bi lahko vplivale pozitivno in prispevale k povečanju obsega poslov? Čeprav je zaradi sprememb možno povečanje tveganj, lahko to za vaše podjetje predstavlja povsem nove potenciale. A pod pogojem, da ukrepate hitro in učinkovito.


Avtomatizirano upravljanje tveganj družbe Bisnode vam omogoča spremljanje dogajanja in vas opozori, ko se zgodi kaj pomembnega, da se lahko prožno odzovete ter pravočasno sprejmete pravo odločitev. Z našo pomočjo poskrbite, da vedno sklepate posle s pravimi strankami in dobavitelji. Tako je vaše upravljanje prožno, tveganja optimizirana in vi razvijate odnose s strankami kot tudi lastni posel.

S kreditnim monitoringom pridobite popoln nadzor

S kreditnim monitoringom pridobite popoln nadzor

Sprejemajte samozavestne, utemeljene in avtomatizirane odločitve

 • Preprečite kreditne izgube s pomočjo zgodnjih opozorilnih obvestil, ki vam sporočajo spremembe
 • Optimizirajte tveganje na podlagi vedno ustrezne in posodobljene podpore pri odločanju
 • Razvijte posel z večjo prožnostjo kreditnega postopka
Zaščitite posle z zagotavljanjem skladnosti z zakonodajo

Zaščitite posle z zagotavljanjem skladnosti z zakonodajo

Zmanjšajte tveganje izgub in povečajte obseg priložnosti za dobiček

 • Spremljajte kupce in dobavitelje s preverjanji seznamov politično izpostavljenih oseb ali oseb, proti katerim veljajo sankcije
 • Poskrbite za zanesljivo poznavanje strank na podlagi točnih informacij in preverjanja oz. screeninga v realnem času
 • Zanesite se na svoje odločitve in sledite tako njim kot zadetkom iskanja z našim postopkom arhiviranja

 

Z Bisnode rešitvami veste, kdaj se kaj zgodi in kdaj se je treba odzvati. Ker je naše spremljanje posojil povsem avtomatizirano, ste lahko prepričani, da boste vedno prejeli posodobljene informacije. To vašega dela ne bo le poenostavilo, ampak vam bo tudi jamčilo enkratno natančnost pri vaših odločitvah.

Bisnode zagotavlja podatke o:

 • Stečajih
 • Združitvah in likvidacijah
 • Odjavah podjetij
 • Zaznamkih o plačilnih navadah in dolgovih
 • Spremembah bonitet
 • Plačilnem indeksu
 • Spremembah v odborih podjetij
 • Novih računovodskih izkazih
 • Spremembah imen in nazivov
 • Spremembah naslovov

Bisnode rešitve vam omogočajo, da sami odločate, katere stranke in dobavitelje želite spremljati, avtomatiziran postopek spremljanja pa vam za izbrane subjekte posreduje redna poročila in posodobitve. Ker spremljanje temelji na vaši kreditni politiki, vaše odločitve niso samo učinkovite, temveč tudi točne in pomembne za vaše podjetje. S tem odpravite tveganje, da bi spregledali pomembne in za podjetje ključne dogodke.


Informacije lahko prejemate prek protokola FTP ali spletne storitve, prav tako se odločite, ali naj bodo prikazane na kartici posameznega kupca ali zbirno. Izberete lahko tudi ali želite biti o vseh dogodkih obveščeni po e-pošti. Bisnode prilagodi rešitev na način, optimalen za vaše poslovanje in najbolj koristen za vaše podjetje

VEČ O KREDITNEM MONITORINGU

Z Bisnode rešitvami v svoje sisteme vključite odločitve o tveganjih skupaj s preverjanji seznamov politično izpostavljenih oseb ali oseb, proti katerim veljajo sankcije zaradi pranja denarja in financiranja terorizma. Po teh parametrih z enakim postopkom preverite kupce in njihovo boniteto. Tovrstno preverjanje in optimizacija tveganj tako postaneta ne le sestavni del vašega postopka obdelave novih kupcev, ampak ju lahko uporabljate tudi za dnevni monitoring svojega obstoječega portfelja strank.

VEČ O AVTOMATIZIRANIH KREDITNIH ODLOČITVAH

Bisnode je izdelal rešitve za preprečevanje goljufij, da bi vam pomagali zmanjšati tveganje sodelovanja z goljufi, ki se izdajajo za stranke. Našim naročnikom že vrsto let pomagamo pri odkrivanju preteklih in preprečevanju prihodnjih kreditnih izgub, ki so posledica goljufij, zato imamo bogate izkušnje, kako vam pomagati prihraniti denar. Ker so ponavljajoči se vzorci glavna značilnost mnogih prevar, sta prepoznavanje teh vzorcev in analiza mrež temeljni sestavini naših rešitev. Naš dinamični sklop predpisov vas opozori na subjekte, ki bi jih bilo smotrno preveriti, preden z njimi sklenete poslovni dogovor. Podjetja in posameznike z visokim tveganjem prepoznavamo z analizo podatkov, kot so vzorci vedenja podjetij in njihovih vodilnih kadrov.

Bisnode ponuja

 • Ovrednotenje novih poslovnih odnosov na podlagi kazalnikov goljufij
 • Prepoznavo tveganega vedenja v vašem portfelju kupcev
 • Nasvete o tveganju, pranju denarja in prevarah

 

Če poslovno sodelujete z drugimi državami, vam Bisnode zagotovi ustrezne informacije, na podlagi katerih sprejemate prave odločitve. Dostop do podatkov iz vsega sveta v vaših obstoječih sistemih vam na enostaven način omogoča optimizacijo vaših finančnih tveganj. Z redno posodobljenimi in točnimi informacijami povečate učinkovitost in varnost svojih odločitev.


V sodelovanju z Dun & Bradstreet vam ponujamo komplet orodij za integracijo podatkov D&B Data Integration Toolkit za avtomatizacijo vaših poslovnih procesov. Podatki iz vsega sveta bodo integrirani neposredno v vaše sisteme in aplikacije, neodvisno od IT okolja, s tem pa boste dobili stroškovno učinkovit dostop do poslovnih informacij, ki jih potrebujete.


VEČ O PRODUKTU D&B

Kontaktirajte nas

Pokliči na

Get Started Module - Rešitve

Ustvarite zanimanje in z ABM delajte velike posle

 

Z ABM (account-based marketing) marketinškimi rešitvami lahko na spletu že na začetku nakupnega procesa ustvarite zanimanje vaše stranke
PREBERITE VEČ