SO VAŠE BAZE PODATKOV PRIPRAVLJENE NA GDPR?

 

So vaše baze podatkov pripravljene na GDPR?

Čiščenje baz podatkov (Data Cleansing) pomeni identifikacijo, korekcijo in dopolnitev zapisanih podatkov v podatkovnih bazah poslovnih subjektov, ki so pomanjkljivi, nepravilni, nepopolni ali podvojeni. V sklopu GDPR pa tudi nepomembni oz. nepotrebni ali pa je njihova hramba v nasprotju z zakonodajo.

S postopkom čiščenja baze poslovnih partnerjev si zagotovite:

  • ohranjanje dobrih poslovnih odnosov,
  • izboljšate svojo učinkovitost poslovanja,
  • obogatite svoje podatke z dodatnimi informacijami ter si tako omogočite pravilno odločanje o sodelovanju s poslovnimi partnerji.