Obvladujte tveganja
z analitičnim pristopom
do podatkov!

Zmanjšajte tveganja in povečajte uspeh podjetja s skrbno izbiro poslovnega partnerja.

Izpolnite obrazec in si zagotovite brezplačen dostop do analitičnega orodja.

Ocenite potencialna tveganja, povezana z dobavno verigo in prodajnimi priložnostmi v celotnem portfelju vaših poslovnih partnerjev.

 

Ne ogrožajte lastne likvidnosti

 • V lanskem letu je bilo po analizi Bisnode Dun & Bradstreet v Sloveniji izbrisanih 20.125 podjetij, največ med strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi ter iz panoge gostinstvo, glede na lokacijo pa je bilo največ izbrisanih podjetij iz Ljubljane.
 • Kar 81 % izbrisanih podjetij je imelo nizko oceno Failure Score, kar pomeni, da so se nahajala v coni povečanega tveganja (večja verjetnost negativnega dogodka v naslednjih 12 mesecih).
 • Ocena Failure Score se je tudi v času kriznih razmer tako izkazala kot robusten indikator kondicije podjetja.

 

Predviden plačilni indeks (EPI) - novost, ki napoveduje možne zamude plačil

Pri Bisnode Dun & Bradstreet smo ustvarili novo predikativno oceno EPI, za boljšo predstavo o plačilnih navadah (potencialnega) partnerja. EPI na podlagi plačilnih navad podjetja in njemu podobnih podjetij pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujemo v naslednjih dveh do treh mesecih. EPI najdete v analitični rešitvi Gvin in je edina tovrstna ocena na slovenskem tržišču. Osvežuje se na mesečni ravni in je primerna tako za spremljanje podjetij, ki imajo izračunan plačilni indeks, kot tudi za podjetja, ki le-tega nimajo.

 

Priporočila za varno poslovanje

  • Ko spremljamo obstoječe kupce, je ključno, da jih dodamo v sledenje (Informator) in smo obveščeni o vsaki njihovi spremembi. To je pomembno zato, ker včasih stalnih strank ne preverjamo redno.
  • Na kaj smo pozorni pri spremljanju obstoječih strank
   Zaradi spremenljivih razmer priporočamo, da tudi svoje redne stranke redno preverjate in s pomočjo ocene Failure score ocenite, kako stabilno poslujejo. Več kot 80 % vseh izbrisanih subjektov v obdobju pandemije, je bilo namreč v coni visokega tveganja – torej z nizkimi ocenami Failure score.
  • Bodite pozorni tudi na povezane osebe in povezana podjetja
   Podatek o povezanih osebah nam pove, kje je oseba zastopnik, lastnik in s katerimi osebami je ali pa je bila povezana, lastniške mreže pa nam povedo, v katerih subjektih je stranka, ki jo preverjate, lastnik.
  • Postanite naš poročevalec plačilnih navad
   Podatke o plačilnih navadah podjetij pridobimo s pomočjo poročevalcev, ki nam mesečno posredujejo bazo plačanih računov. Dobavitelj saldakontov tako lahko postane vsako podjetje, ki želi poročati plačilne navade svojih kupcev - postanite naš poročevalec plačilnih navad tudi vi!