Bisnode PORTFOLIO INTELLIGENCE ZA MARKETING

Popolna rešitev za proaktivno trženje v poslovanju s podjetji (B2B).
check_fat_green.png

Takojšen in posodobljen seznam strank

check_fat_green.png

Boljša mikro-segmentacija

check_fat_green.png

Dobra obveščenost in vključenost vseh oddelkov v trženje

Prednosti produkta Portfolio Intelligence za marketing

Prednosti produkta Portfolio Intelligence za marketing

Popolna rešitev za proaktivno trženje v poslovanju s podjetji (B2B), ki trženjskim strokovnjakom ponuja jasno opredelitev trga, enostavno segmentacijo in ažurne kontakte za izboljšanje donosa naložbe v trženje (MROI = marketing return of investement). 

 • Optimizacija proračuna – prihranki (denar, energija, čas) zaradi boljše in pametnejše segmentacije,
 • Boljša mikro-segmentacija – prilagajanje komuniciranja različnim segmentom, napovedovanje prihodnjega obnašanja, preskušanje manjših trženjskih akcij,
 • Takojšen in posodobljen seznam strank,
 • Upravljanje s ključnimi kazalniki uspešnosti v trženju (MKPI) (MROI, prodor na trg),
 • Spremljanje portfelja izbranih poslovnih partnerjev,
 • Dobra obveščenost in vključenost vseh oddelkov v trženje. 
Primeri uporabe

Primeri uporabe

Prodreti želite na nove tuje trge.

 • Uvozite svoj obstoječi seznam strank.
 • PI prepozna značilnosti vaših obstoječih strank.
 • Z enim klikom te značilnosti uporabite za nove ciljne trge.
 • Ustvarite mikro-segmente s pomočjo filtrov kakovosti.
 • Pridobite pomembne osebne kontakte.

Kot direktor trženja želite slediti svojim poslovnim partnerjem – strankam, medijem, oglaševalskim agencijam, tiskarnam, hotelom/gostinskim obratom itd.

 • Uvozite enega ali več portfeljev obstoječih partnerjev.
 • PI vas obvesti o pomembnih spremembah v izbranih portfeljih.
 

Trženjske dejavnosti želite prilagoditi prihodnjemu obnašanju vaših obstoječih strank (npr. spodbuditi prodajo, preprečiti odhod strank …).

 • Uvozite seznam obstoječih strank.
 • PI podpira posebej prirejene sisteme kazalnikov, s katerimi prepoznate stranke z najvišjim/najnižjim potencialom in stranke s tveganjem za odhod ter jim prilagodite trženjsko komuniciranje.Izboljšati želite komunikacijo s prodajnim oddelkom, da bi hitro in učinkovito prilagodili trženjske dejavnosti (glede na povratne informacije iz prodaje).

 • PI omogoča oblikovanje skupin različnih uporabnikov, ki potrebujejo določene informacije – idealno za medsebojno komunikacijo med prodajo in marketingom.
 • Z objavljanjem sporočil v PI vsem uporabnikom v skupini učinkovito posredujete najnovejše informacije (povezovanje s prodajo).

Predlogi portfeljev za marketing

Kontaktirajte nas

Pokliči na

Get Started Module - Izdelki