Bisnode PORTFOLIO INTELLIGENCE ZA FINANCE

Je prilagojen potrebam financ.
Odlično orodje za ocenjevanje tveganj

Odlično orodje za ocenjevanje tveganj

Prilagojen je potrebam financ. Vključuje opozorilni sistem (monitoring), preko katerega lahko nadzirate finance s pomočjo spremljanja in odkrivanja morebitne plačilne nesposobnosti in blokad. 

 • „Up to date“ podatki,
 • hitre in preproste prilagoditve za potrebe poročanja,
 • dinamični sistem kazalnikov v vsaki strukturi portfelja,
 • upravljanje slabega portfelja,
 • boljše upravljanje denarnega toka.

 

Primeri uporabe

Primeri uporabe

OPOZARJANJE

 • Blokade, plačilna nesposobnost, stečaj
 • Spremembe v dinamičnih kazalnikih 

POROČANJE

 • Hitra sestava poročila
 • Enostavne prilagoditve (zaradi posebnih oz. specifičnih potreb) 

PRIHRANEK DENARJA

 • Možnosti sistematične izterjave dolgov
 • Spremljanje (Monitoring)
 • Bonitetna ocena za upravljanje tveganja

Predlogi portfeljev za finance

Kontaktirajte nas

Pokliči na

Get Started Module - Izdelki