BISNODE GVIN

Orodje, ki vam poda jasno sliko o tem, kako so podjetja na slovenskem trgu med seboj povezana.
PRIJAVA V PRODUKT
check_fat_green.png

Omogoča poglobljene analize s katerimi lahko raziščete in spremljate gibanje trga in spreminjanje položaja

check_fat_green.png

Zmanjšuje tveganja poslovanja

check_fat_green.png

Omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu

Bisnode Gvin

Bisnode Gvin

Gvin.com vam omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu s podrobnimi finančnimi podatki, lastniškimi povezavami, podatki o vodstvu, nepremičninah, narokih, člankih v poslovnem tisku, blagovnih znamkah, poslovanju z državnimi inštitucijami, javnimi razpisi in prijavljenimi terjatvami.

Ocenite in analizirajte podjetje s bonitetnimi ocenami nad finančnimi podatki, napovedjo blokad z dinamično oceno in priporočeno izpostavljenostjo odprtih terjatev s kreditnim limitom ter prepoznajte plačilne navade subjektov in sektorjev s plačilnim indeksom.

Gvin.com omogoča poglobljene analize s katerimi lahko raziščete in spremljate gibanje trga in spreminjanje položaja podjetij na njem. Z naprednim iskalnikom lahko hitro odkrijete nove potencialne stranke ali analizirate segmente gospodarstva.

Kaj vsebuje Gvin?

Kaj vsebuje Gvin?

 • hitre in zanesljive finančne ter primerjalne analize podjetij za poročanje vodstvu;
 • finančne podatke in letna poročila za popoln pregled in analizo poslovnih partnerjev ali posamezne panoge,
 • naroke in objave iz sodnega registra (skupščine, zamenjave vodstev, stečaji, izbrisi),
 • lastniško strukturo podjetij (lastniki, delničarji, nadzorni svet) ter vodstvo (uprava, prokuristi),
 • SiMatrix, ki ponazarja lastniške povezave med podjetji in managerji,
 • Supervizor: Koliko poslovanja podjetje opravi z državnimi inštitucijami,
 • katera javna naročila je podjetje prejelo,
 • kdo je ali je bil davčni neplačnik in kdo posluje v davčnih oazah,
 • koliko in katere nepremičnine ima podjetje v lasti ali v upravljanju,
 • prijavljene terjatve in celovit pogled nad insolventnimi postopki,
 • poslovni kliping oziroma spremljanje člankov v poslovnih medijih,
 • napredni iskalnik, kjer se morda skriva vaš novi posel ali poslovni partner – le z nekaj kliki si ustvarite nabor potencialnih poslovnih partnerjev,
 • »Neprofitni modul«: Obsežna baza podatkov neprofitnih organizacij na slovenskem trgu, ki vam pomaga na hiter in enostaven način odkriti, s katero neprofitno organizacijo sodelovati.

 

Prednosti

Prednosti

 • Celovita analiza položaja podjetja na trgu,
 • zmanjšanje tveganja poslovanja,
 • povečanje prodaje in širjenje poslovnega portfelja,
 • sprejemanje boljših poslovnih odločitev,
 • ažurne informacije iz ogromnega nabora virov,
 • široka izbira različnih kriterijev pri iskanju.
Komu je namenjen?

Komu je namenjen?

Gvin je nepogrešljivo orodje za:

 • vodstvo v podjetjih (predsedniki uprav, člani uprav, generalni in izvršni direktorji),
 • vodilne delavce v finančnem, računovodskem, prodajnem in komercialnem sektorju,
 • analitične oddelke.
Vrsta paketa Kratek opis Basic plus Super Pro Analizator
Finančni podatki Pregled bilanc in kazalnikov
 Napredni iskalnik Podrobna segmentacija in iskanje po podjetju, regiji, itd. 
 Register  Ustanovitve, likvidacije, pripojitve, dražbe,itd.      
Plačilni indeks   Plačilne navade pravnih subjektov.      
Naroki   Napovedane tožbe, datum obravnave in višina zneskov.      
Finančni podatki - grafični prikaz   Napredni grafični prikaz in napredna grafične analize.      
Blokade   Dnevne blokade in deblokade TRR ter zgodovina blokad TRR.      
 Konkurenčna analiza  Pregled in primerjavo s konkurenco.      
Tržna analiza   Analiza slovenskega trga.      
Poslovni tisk   Dnevni člankov o podjetjih in vodilnih oseb v poslovnem tisku.      
Informator   Obveščanje spremembah vaših poslovnih partnerjev po e-pošti.      
Terjatve (zneski)   Skupen znesek terjatev.      
 Bonitetna ocena  Finančna in dinamična ocena.      
SiMatrix   Vodilne osebe in njihov položaj, vključno z zgodovino.      
Lastniška struktura   Lastniška struktura slovenskih podjetij.      
 Davčni neplačniki (označen)  Označen davčni neplačnik.      
Udeležba v lastništvu   Udeležba z  dobičku v obliki dodatkov na plačo ali devidend.      
Konsolidirane bilance   Edina baza, ki omogoča vpogled v cca. 500 konsolidiranih družb.      
Neprofitne organizacije   Podatki za več kot 30.000 neprofitnih organizacij v Sloveniji.      
Zavarovalnice   Podatki za vse zavarovalnice v Sloveniji.      
Banke   Podatki za vse banke v Sloveniji.      
Občina   Podatki o vseh slovenskih občinah.      
 Kreditni limit  Znesek zgornje priporočene meje meje odprtih terjatev do podjetja.    
Kreditna marža   Priporočen pribitek na prodajno maržo.      
FURS   Aktualen seznam davčnih dolžnikov.      
Davčne oaze   Bančna nakazila podjetij v davčne oaze.      
Davčni neplačniki - z vrednostjo   Neplačniki DURS, CURS in ne oddajniki REK obrazca.      
Javna naročila   Seznam podjetij in prejetih javnih naročil.      
Lastniške mreže   Pregled trenutnega in preteklega stanja lastniških povezav.      
Supervizor   Pregled prejemkov od proračunskih uporabnikov za posamezen subjekt.      
Analizator   Poslovna inteligenca- strateško orodje, ki analizira podjetja v vašem portfeju.      
 Upniki in dolžniki terjatev  Podroben pregled upnikov in dolžnikov terjatev.    
Orodje za prijavo terjatev  Obrazec, ki vam pripravi vse potrebne podatke za prijavo terjatev.      
GURS  Pregled nepremičnin subjekta, izpisi iz zemljiške knjige in iskanje nepremičnin po zemljevidu.      

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na telefonsko številko

Get Started Module - Izdelki