Kaj pravijo prejemniki zlate bonitetne odličnosti

Prejemniki certifikata Zlate bonitetne odličnosti razkrivajo skrivnosti svojega uspeha.

Prejemniki

Prejemniki

Prejemniki certifikata Zlate bonitetne odličnosti razkrivajo skrivnosti svojega uspeha.

Preberite njihove recepte za uspeh in njihovo glavno vodilo v poslu!

NAG_Logo_SLO-Claim_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Kot podjetje s 110 letno tradicijo in s 10 letno prisotnostjo na slovenskem trgu se držimo naših vrednot. Stranka – človek – stoji vedno v središču naše pozornosti in na koncu vsega, vseh deležnikov vedno stoji človek, zato je ta fokus na človeka za nas zares pomemben, in tlakuje našo pot k odličnem poslovanju.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Zlata bonitetna odličnost nam pomeni eno od potrditev, da smo na pravi poti, da skrbimo za naš trajnostni razvoj. Ko vsi zaposleni živimo naše vrednote kot so zaupanje, odkritost, srčnost in strast, spoštovanje, samodisciplina in odgovornost s tem omogočamo stabilnost podjetju. Stranke vedo, da za njih poskrbi varen in zanesljivi partner.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Da stremim k viziji našega slogana »bolje slišati. Bolje živeti.« torej, da s tem ko pomagam ljudem, tudi jaz in ljudje v mojem okolju bolje živijo.

actual_logo_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Poslovanje  je odraz visoke kakovosti naših produktov, strokovnega dela vseh zaposlenih, ter profesionalnega in strokovnega odnosa s poslovnimi partnerji.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

To je potrditev, da gremo v pravo smer ter da izpolnjujemo začrtane cilje in strategije podjetja.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Tako v odnosu do poslovnih partnerjev kot tudi do sodelavcev v podjetju vedno težim k razmerju, kjer ni prostora za nejasnost. Obojestransko razumevanje je namreč ključen pogoj za uspeh, v poslovnem svetu ter v osebnem življenju.

vitanest_logo s klima center copy_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Delamo načrtno in z vestjo a smo ves čas oprezni. 

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Predstavlja odsev našega poslovanja, ki je namenjen nam, našim partnerjem in uporabnikom naših proizvodov in storitev.  Je potrditev, da to kar delamo, judje opazijo ter nas nagradijo z zaupanjem, zato je tudi prav, da se zasveti v zlatem. Želimo si, da predstavlja stabilnost tudi v prihodnje, nekaj na kar se lahko zaneseš dolgoročno.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Držimo se človeku pomembnih vrednot in kreiramo pozitivne a iskrene odnose z vsemi. V poslu mislimo na vse deležnike in če delamo napake, jih popravljamo tako, da ne škodujemo ampak gradimo v skupno zadovoljstvo.

union_hoteli_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Hotelirstvo je še zlasti v zadnjem desetletju del nenehnih sprememb in razvoja, vse z namenom ustreči in preseči pričakovanja gostov. Z nenehnimi izboljšavami sledimo svetovnim trendom, obenem pa ohranjamo svoje bistvene vrednote in poslanstvo z ekipnim duhom, visoko profesionalnostjo osebja in kvaliteto storitev.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Zlata boniteta odličnosti je potrditev našega truda in vlaganj v izboljšave v zadnjih letih.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Odlično poslovanje samo po sebi ni cilj, vendar pot. Pot, ki zahteva jasno vizijo, kdo smo in kaj želimo doprinesti na trgu dodane vrednosti.

JAKL_2015_3_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Poskušamo biti z tehnologijo in znanjem vedno pred konkurenco.posebne skrivnosti ni razen da za tem stoji zelo dobro uigran »team« odličnih sodelavcev. 

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Pomeni nam potrditev ,da smo izbrali pravo pot in način izvedbe.tudi sodelavci so ponosni ,da sodelujejo v uspešni zgodbi.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Govori kaj delaš in delaj kar govoriš.

stem_doo.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Poslovanje podjetja je usmerjeno v dolgoročni in stabilni razvoj. Vse odločitve, ki jih sprejemamo, so premišljene in upoštevajo predviden razvoj poslovnega in tehnološkega okolja v dolgoročni prihodnosti. Poleg tega smo specializirani le za turbinske peskalne stroje ter večje peskalne komore in ne razpršujemo poslovanja na druga področja: le s specializacijo se namreč v današnjem globalnem okolju lahko zagotovi kupcem tehnološko odličen izdelek.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Pomen zlate bonitene odličnosti za podjetje je v tem, da naše stranke tudi na ta način spoznajo, da naše podjetje posluje dolgoročno stabilno in uspešno, in je kot tako sposobno samostojno izvesti najzahtevnejše projekte. Zaposlenim pa se s tem priznanjem dodatno utrjuje zavedanje, da je podjetje na pravi poti in zagotavlja dolgoročno varno zaposlitev.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Vrednost podjetja je posledica sposobnosti, vrednosti zaposlenih, kar skupaj s poštenim in profesionalnim odnosom do kupca zagotavlja dolgoročno rast in razvoj podjetja.

xella_logo_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Za vsakim uspehom stoji veliko dela, znanja, prilagodljivosti in hitrega odzivanja na spremembe. Vedno pa je uspeh povezan z ljudmi. Brez dobrih in motiviranih zaposlenih ne bi bilo mogoče ustvarjati dobrih rezultatov. 

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Zlata bonitetna odličnost nam potrjuje, da delamo dobro, poleg tega pa daje vsem našim poslovnim partnerjem zagotovilo, da smo zanesljiv in zaupanja vreden partner. 

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Trdo delo, znanje in poštenje se vedno obrestujejo.

tehrol_logo_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Tehnološki napredek ter želje kupcev in poslovnih partnerjev so pripomogli pri vnosu sprememb in posledično pri izboljšanju naše ponudbe. Izziv nam predstavlja rešitev pri testiranju izdelka s pravimi uporabniki, zato inoviramo z vidika njihovih potreb.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Medsebojno povezovanje zaposlenih na različnih ravneh pripomore k spoznavanju problemov in potem posledično k učinkovitejšim rešitvam. Želimo, da bi zaposleni premagovali izzive na številnih poslovnih področjih in jo s pridom uporabili za uspešno medsebojno komunikacijo.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Prizadevamo si za boljše razumevanje uporabnikov ter njihovih stališč in vrednot, zato nam povratne informacije služijo za izboljšanje produktov in storitev. Pri realiziranju razvoja novih produktov in testiranju konceptov z uporabniki, smo ugotovili, da je to najboljši način, s katerim lahko podjetje prepozna priložnosti za nove rešitve na trgu. Pri kvalitetni ponudbi naših storitev in proizvodov je pomembno zavedanje kupca o njegovem zadovoljstvu.

montpro_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Glede uspešnega poslovanja bi povedal, da  je naša »skrivnost«  poiskati dobre sodelavce in seveda tudi dobre poslovne partnerje.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Zlata bonitetna odličnost nam pomeni potrditev našega dobrega poslovanja, obenem pa tudi narekuje smer v katero želimo iti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Poštenost in korektnost.

mycron_logo_web.tif

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Odlično poslujemo, odkar imamo standardizirane poslovne procese in posledično več časa za medosebne odnose. Poslovne skrivnosti ni, moramo pa kot razmeroma majhno podjetje na svetovnem trgu vedno hoditi korak pred ostalimi: inovativnost, fleksibilnost in stabilnost. In to nas vodi v nove poslovne uspehe, saj širimo proizvodnjo v novo poslovno stavbo in širimo pahljačo uspešnosti.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Zlata bonitetna odličnost potrjuje stabilnost procesov v našem poslovanju, ki se kažejo v stabilnem denarnem toku in zaupanju svetovnih globaliziranih podjetij, ki pri nas naročajo razvoj ključnih produktov, potrebnih za njihove projekte. S tem se povečuje zadovoljstvo vseh zaposlenih v našem podjetju - šteje vsak člen. Zlata boniteta odličnosti vedno znova potrjuje, da smo organiziran, homogen in fleksibilen tim, ki sledi trendom inovativnosti, uspešnosti in ustvarjalnosti v poslovnem svetu.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Moja življenjska maksima glasi, da iz majhnega raste veliko, da v delovni proces vključujemo čim več mladih strokovnjakov, in kar je najpomembnejše – nič ni nemogoče, so le novi izzivi. Vsako leto smo zvesti novim in novim izzivom in tako naj ostane tudi v prihodnosti. Ko bodo mlajši členi našega tima prevzeli strokovnost in suverenost v poslu, ki ni enostaven, bom zadovoljen zapustil prizorišče.

abraxas_logo_web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Pravzaprav tako poslujemo že več kot 20 let. So bila pa prva leta v 27 letni zgodovini našega podjetja toliko bolj zahtevna, negotova in polna napak. Vendar smo se takrat veliko naučili, poleg truda in vztrajnosti pa menim, da je za uspeh vedno potrebne tudi nekaj sreče.  

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Vsekakor smo ponosni in veseli, da smo pridobili in zadržali najvišjo bonitetno oceno. Upamo, da bo Zlata bonitetna odličnost dodatno pripomogla k temu, da bodo naši obstoječi in morebitni novi poslovni partnerji lažje pridobili in ohranili zaupanje v naše podjetje. Držanje dogovorov in medsebojno zaupanje sta namreč po našem mnenju osnovna predpogoja vsakega uspešnega dolgoročnega sodelovanja.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Ne kompliciraj, kajti sicer bodo stvari dejansko postale komplicirane. Opažamo sicer, da tako razmišlja le malo podjetij in posameznikov, še zlasti v naši dejavnosti – informatiki. To pa je velika škoda.

our_space_logo.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost? 

Gradimo podatkovne centre s poudarkom na sistemih za varno hranjenje podatkov. To je tek na dolge steze. Z našimi strankami gradimo partnerski odnos, katerega osnova je profesionalnost in zaupanje.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Priznanje, da smo na pravi poti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Rad delam. Zato poskrbim, da sem vesel vsakega zaposlenega, ko pridem v službo in vsake stranke, ki jo obiščem.

ALPFRIGO web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost? 


Najbrž ne bomo povedali nič novega.Bistvena je hitra odzivnost, prilagodljivost spremembam na trgu, stalen razvoj s čim hitrejšo uvedbo v proizvodnjo in na trg ter racionalnost in previdnost. Skratka poslovanje podjetja je podrejeno trgu in konkurenčnosti. Vodimo politiko razpršenosti tržišč ,saj smo prisotni v 25 državah

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 


Za podjetje je pomembno z vidika pridobivanja novih strank in tržišč.Za zaposlene pa pomeni stabilnost ter priznanje njim, saj je rezultat vedno rezultat ekipe in ne posameznika.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?


Predvsem poštenost ter spoštljiv odnos do strank, zaposlenih in ljudi v privatnem življenju. S tem se zgradi zaupanje ,partnerski odnos ter spodbudi boljše in kreativno sodelovanje. Ljudje se moramo čutiti spoštovani in enakopravni.

avtostoritve_rogelj_web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?


Mislim, da ni nobene posebne skrivnosti. Stremimo k temu, da vse svoje dobavitelje in partnerje pravočasno in pošteno plačamo za opravljeno storitev. To bi moralo biti samoumevno.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 


Vsekakor je za nas to veliko priznanje, dokaz, da smo na pravi poti in da uživamo zaupanje pri svojih partnerjih.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?


Zelo enostavno. Vedno delaj dobro. Dobro se z dobrim vrača.

transport_frangez_web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?


Skrivnosti ni. Samo delo in delo.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Pomeni priznanje za dobro delo.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Delaj po zdravi kmečki pameti.

srojkologoweb.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti pri tem enostavno ni.  Za uspeh je potrebno trdo in predano delo vsakega posameznika v podjetju, ki prispeva kamenček v mozaik dobrega poslovanja podjetja in ugleda podjetja  ter navsezadnje tudi nekaj sreče. K temu pa so vsekakor prispevali tudi naši kupci, ki nam zaupajo in z nami že leta sodelujejo.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Zlata bonitetna odličnost za naše podjetje in zaposlene pomeni, da so naše usmeritve pravilne in da skupaj z poštenim delom dosegamo odlične rezultate. Pri tem pa si želimo, da bi tudi tisti, s katerimi še ne sodelujemo, v nas prepoznali zaupanja vrednega partnerja in bi skupaj še nadgradili našo uspešnost.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Moje vodilno načelo je predanost delu, dosledno spoštovanje vseh pisnih in ustnih dogovorov ter biti čim bolj realen v vseh pogledih.

montazakranjcweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?


Ni skrivnosti, delamo tisto kar najbolje znamo.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 


Dodatna pridobitev v smislu zaupanja med poslovnimi partnerji.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Red, organizacija = kakovost, točnost.

technobell-technologyweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Naše podjetje stabilno in dobro posluje že vse od svoje ustanovitve pred 27 leti, pri tem pa v stalno spreminjajočem se poslovnem okolju ostaja zvesto svojim osnovnim načelom in vrednotam: zanesljivosti, odličnosti, fleksibilnosti, inovativnosti, pripadnosti in integriteti. Dokaz za to so dolgoletna partnerstva s kupci, našimi najpomembnejšimi deležniki.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta odličnosti je zasluga in rezultat dela vseh zaposlenih in nam predstavlja dokaz, da pomembne poslovne odločitve, vsakodnevne aktivnosti, zagnanost in predanost delu na dolgi rok vodijo k uspehu.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Ker je vsak dan neponovljiv in so edina stalnica v poslovnem in osebnem življenju spremembe, je moje osebno načelo, da je potrebno v poslovnem svetu stalno pozorno spremljati in stremeti za morebitnimi potrebnimi spremembami, preden nas v to prislijo zunanji dejavniki ('Change, before you have to' (Jack Welch)). Takrat namreč lahko spremembe izvajamo bolj premišljeno, kakovostno in z nevtralnega stališča. Pomembno pa je tudi biti odziven in razumen, ko te v spremembe silijo razmere, na katere nimaš vpliva. Technobellova ekipa sodelavcev te sposobnosti ima.

stampalsblogoweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Zavedanje, da je osvojiti vrh eno, ostati na vrhu pa nekaj najbolj zahtevnega v poslu, je osnova, ki nas nenehno sili k iskanju izboljšav v organizaciji, pristopu in izvedbi proizvodnega procesa v našem podjetju. Osnovno vodilo vseh zaposlenih je, da prostor za izboljšave vedno obstaja.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta odličnosti je eden izmed dokazov, da smo na pravi poti, da imamo pravo strategijo razvoja in pristopa, ni pa nekaj samoumevnega, kar pomeni, da je tudi velika vzpodbuda za naprej.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Pridnost in vztrajnost sta lastnosti, ki nadomestita vse pomanjkljivosti!

irmanlogoweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Nadaljujemo s prakso, ki ji sledimo že več kot 20 let. To pomeni stalno izpopolnjevanje in vlaganje
v brezkompromisno tehnologijo za laserske operacije dioptrije.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Certifikat je pomemben predvsem za naše stranke, ki v nas prepoznajo zanesljivega in dolgoročnega partnerja.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Našim strankam želimo zagotoviti najvišjo možno kvaliteto storitev.

saubermacherlogoweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrbno načrtovanje, dosledno izvajanje načrtovanega, sprotno spremljanje rezultatov, takojšen odziv na odmike ob maksimalni angažiranosti vseh je naša formula za uspeh. Pri tem pa ne pozabljamo tudi na naše zaposlene.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost je priznanje, da smo na pravi poti, da so naša jadra polna in gremo suvereno novim izzivom naproti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Ni veličine brez bolečine.

stotinka.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Zahvala gre celotni ekipi podjetja, ki s svojim predanim delom in pozitivnim odnosom skrbi, da s ponosom stojimo za imenom Stotinka.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Ponosni smo, da prejemamo zlato bonitetno odličnost, saj je to dodatna potrditev za nas in naše poslovne partnerje, da smo zanesljivo, stabilno in zaupanja vredno podjetje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Tako v poslu, kot v življenju se držimo osnovnega načela, ki je tudi najpomembnejše in to je poštenost. Hkrati pa se zavedamo, da so največji kapital podjetja njegovi zaposleni.

btc1.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

BTC d.d. posluje odlično že vseh svojih 63 let. Jasni cilji in trdo delo so naša skrivnost.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost nam pomeni, da smo zaupanja vreden partner tako družbi kot poslovnim partnerjem.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Bodi pogumen in inovativen. Ne boj se novih izzivov.

cg.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Temelj uspešnosti podjetja so zaposleni, ki z znanjem in izkušnjami gradijo zunanjo podobo podjetja, z dobrimi medsebojnimi odnosi pa ustvarjajo ozračje v podjetju, ki omogoča razvoj in timsko delo. Razvoj partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji, je vsekakor glavno vodilo poslovanja podjetja, ki omogoča približevanje ponudb željam kupcev z naborom storitev in opreme strateških partnerjev podjetja. Inovativnost izražena z razvojem novih storitev in proizvodov pogosto ustvarja nove potrebe starih in novih kupcev.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost je zunanja potrditev naših dobrih poslovnih rezultatov. Z večjo prisotnostjo na tujih trgih pa tudi prepoznaven znak za zaupanje v naše poslovanje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Grenak okus slabe kakovosti ostane še dolgo po tem, ko je sladek okus nizke cene že pozabljen.« (John David Stanhope)

 

interaobjava_2.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Rezultat je plod večletnega zavzetega dela celotne ekipe. Zavedamo se, da je samo najboljše
opravljeno delo dovolj dobro, zato imam res visoke standarde in pričakovanja. Nenehni razvoj
zaposlenih, skrb za naročnike in biti najboljši na področju CRM so naši cilji, dobri poslovni rezultati
pa so potem rezultat le teh.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Vsi smo radi pohvaljeni za svoje delo in zato smo certifikata vsi zelo veseli. Pomeni, da so
zunanji strokovnjaki naše delo objektivno ocenili kot odlično in to je potrditev določenih dobrih odločitev v preteklosti. Obenem pa je certifikat tudi neka potrditev za naše naročnike, da smo zanesljiv in dober partner.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

V vsa področja, kjer sem aktiven, poskušam uveljaviti načela jadranja. Eno najpomembnejših je zavedanje, da ni slabega vetra, so samo slabo nastavljena jadra. In temu se seveda lahko izognemo.

strukturalogovaris_1.gif

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Do uspehov, ki jih žanje družba Varis Lendava d.o.o., eno od vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji in eno izmed treh najboljših proizvajalcev gotovih kopalnic v Evropi, ni prišlo čez noč, temveč se za njimi skriva skoraj 40-letna tradicija in izkušnje naših zaposlenih, ki so za nas ključnega pomena. Zaposleni so tisti, ki s svojimi rokami izdelujejo vrhunske izdelke za številne stranke po vsej Evropi. Naše gotove kopalnice med drugim sestavljajo notranjost hotelov najbolj priznanih svetovnih verig, kot so Sheraton, Hampton by Hilton, Motel One, Intercity in Novotel, ob tem proizvajamo tudi dizajnerske radiatorje, betonske elemente za skejtanje in pump track steze.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Vsakega priznanja smo v družbi Varis Lendava d.o.o., ki se ponaša s skoraj 40-letno tradicijo, izredno veseli, saj ta dokazujejo, da smo na pravi poti. Ob dodatni spodbudi in motivaciji so priznanja hkrati dodatna odgovornost ter zaveza k ohranjanju kakovosti in nadaljnjem razvoju podjetja. Zlata bonitetna odličnost pa je tudi eden od dokazov, da smo zanesljivo, kredibilno in nizko tvegano podjetje in da imajo naši zaposleni zanesljivega delodajalca in naši poslovni partnerji zanesljivega poslovnega partnerja tudi v prihodnosti.  

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Izzivi so moj vsakdan, k samostojnemu in ustvarjalnemu razmišljanju spodbujam tudi naše sodelavce, ki nas je v skupini Varis danes že 262. Skupaj moramo strmeti k istemu cilju, k isti viziji, to je postati vodilni proizvajalec gotovih kopalnic v Evropi, saj  le na ta način lahko dosegamo nadpovprečne rezultate.

helioslogoweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Lahko bi rekli, da dobro poslujemo zaradi svojih izkušenj in znanja, prilagodljivosti, širine asortimaja in ustreznih načel, oziroma visokih standardov, ki jih upoštevamo pri poslovanju. Smo zelo zanesljiv partner in vemo, da je zaupanje tisto, ki gradi dolgoročen uspeh. Helios TBLUS je sicer podjetje z več kot 90-letno tradicijo stalnih inovacij v premazni industriji. Proizvajamo široko paleto proizvodov in rešitev v vseh segmentih premazov, naši proizvodi pa so plod lastnega znanja in razvoja.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Priznanje je pokazatelj dobrega dela vseh naših zaposlenih, ki se vsakodnevno trudijo za maksimalen doprinos k podjetju. Je dokaz, da razvijamo delovno okolje, ki temelji na vrednotah strokovnosti, zavzetosti in timskega dela.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Pomembno je zavedanje, da so novosti del življenja ter da nas spremljajo tudi na vseh področjih poslovanja. Izzive je potrebno sprejemati pogumno in se vsak dan učiti.

logo-skaza-smart-plastic-1web122.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Predvsem so pomembni  jasni cilji in dobra ekipa. Sodelavcem je potrebno zelo jasno predstaviti cilje podjetja, jih utemeljiti in preplesti z njihovimi osebnimi cilji. S tem na skupni poti naletimo na manj ovir in manj ovinkov. Sliši se precej enostavno, v resnici pa je znotraj vseh teh procesov veliko komunikacije, usklajevanja, dialogov, motiviranja, izobraževanja in nepopustljive zavzetosti. Ampak je vredno. Samo pravi cilji in pravi ljudje zagotavljajo podjetjem dolgoročno uspešnost. Smo mlad kolektiv in vanj smo pripravljeni vsi vlagati.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Gre za priznanje, ki prihaja od zunaj, od neodvisne, ugledne in strokovne organizacije, ki je del globalne mreže in je svoje lastne storitve zgradila do ravni blagovnih znamk. Zato nam takšno priznanje pomeni predvsem pomembno poslovno  referenco, ponos in je hkrati kažipot za naše naslednje korake. S te poti seveda ne želimo skreniti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Temelj sodobnega gospodarstva je zaupanje, ki je uskajeno s kupci, naročniki, uporabniki in partnerji nasploh. Vsa naša podjetniška in tudi moja osebna prizadevanja so zato usmerjena v krepitev tega odnosa in posledično tudi v spoštovanje vsebinskih dogovorov, zagotavljanje vrhunske kakovosti izdelkov in v spoštovanje dobavnih ali plačilnih rokov. Pa tudi v izgradnjo zaupanja znotraj kolektiva, med sodelavci. Namreč, če sodelavci nimajo zaupanja v vodjo, je vodenje lahko izredno naporno in ga v dosti primerih tretiramo tudi kot neuspešno.

mkvlogopravi.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Vzajemno spoštovanje proizvajalec-kupec, kvaliteta izdelkov  in poštenost. Prav tako je pomemba izbira dobrega »TEAM-a« oz.sodelavcev ter dajanje velikega pomena vsem zaposlenim pri doseganju ciljev ter ustrezno nagrajevanje.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost za vse nas pomeni dodatna obveznost in odgovornost, da še naprej poslujemo vzorno ter velik ponos in motivacija za naprej.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Porabi največ toliko, kot zaslužiš.

istrabenzpliniweb.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Prilagajanje ponudbe naših izdelkov in storitev spreminjajočim željam in potrebam kupcev. Ambicioznost, strokovnost in težnja k odličnosti na vseh področjih delovanja.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Za zaposlene, da so lahko ponosni, ker delajo v odličnem podjetju, za podjetje pa koristno sporočilo vsem deležnikom, da delamo prave stvari na pravi način. 

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Nič ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še bolje. Odkritost in poštenost.

steklarnahrastnik.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Tako, kot je bilo pod vodstvom mojega predhodnika tudi od letošnjega avgusta naprej  ambiciozno dosegamo zastavljene cilje, vemo kaj želimo in kaj je potrebno narediti, da dosežemo naše cilje. Zaposlene povezujemo v time, ki dosegajo odlične poslovne rezultate za katere so naši zaposleni tudi nagrajeni. Stavimo na to kar ljudje znajo, nadgrajujemo njihove kompetence in se še bolj pospešeno usmerjamo v nadgradnjo operativne odličnosti.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta odličnosti je potrditev za finančne trge in partnerje, ki z nami poslujejo o naši odličnosti. Torej potencialnim poslovnim partnerjem ta certifikat potrjuje, da smo zanesljiv poslovni partner. 

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Verjamem, da je treba imeti ambicijo, spoštovati vse deležnike v procesu  in z njimi  odprto komunicirati za doseganje sprememb in posledično rezultatov.

arhidesweb.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Poslovno sodelovanje na dolgi rok. Izobraževanje zaposlenih na strokovnih področjih. Bogate izkušnje naših strokovnjakov.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Varnost, ponos, potrditev za dobro delo, ki ga opravljajo. 

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Dolgoročno, pošteno sodelovanje z naročniki in dobavitelji.

bp---blister-pack---web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

V družbi BP Blister Pack d.o.o. si prizadevamo poslovati na način, da ne rastemo prehitro, saj lahko hitro prezremo kakšno malenkost, ki je ključnega pomena za nadaljnje dobro poslovanje. Med najpomembnejše dejavnike dobrega poslovanja si štejemo zadovoljne stranke s kvaliteto naših izdelkov. Radi sprejemamo nove izzive, se izpopolnjujemo na poslovnem in tehničnem področju in s tem postajamo še uspešnejši.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost pomeni za nas in naše zaposlene potrditev, da deluje družba BP BLISTER PACK d.o.o. po pravilno načrtovanih smernicah. Vlaganje v razvoj, v znanje zaposlenih, dobro sodelovanje z zunanjimi partnerji, se vedno obrestuje in te med drugim lahko popelje do dobre bonitete.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Načelo, poslovno in osebno je tole: Kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. 

tehnomarketlogoweb.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti NI, odgovor je v srcu!

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Potrditev-zadovoljstvo, da delamo prav.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Ni pomembno če padeš,pomembno je vedno vstati, se nekaj naučiti in napredovati! VZTRAJATI in VZTRAJATI do cilja!
Delamo odgovorno, kakovostno in nudimo varnost. Če nič ne posadiš, tudi žel ne boš! Dobro se dobrim vrne!

ecop.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Ključ do uspeha vidimo v osredotočenosti na končni izdelek, ki mora biti zanesljiv, energetsko varčen, okolju prijazen in konec koncev tudi estetski. Z razvojem znanosti in inovacij naših partnerskih družb se dnevno izobražuje tudi naše podjetje, ker želimo preseči postavljena merila v energetiki in skupaj s stranko na podlagi pravilne izbire, pravilne tehnične izvedbe, kakovostne opreme, precizne tehnike in ekonomike doseči celovito sistemsko rešitev, ki je podlaga za trajnostni razvoj in dolgoročno poslovno sodelovanje.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Pomeni potrditev, da delujemo pravilno in smo na pravi poti. Je uspeh vseh zaposlenih in rezultat naše predanosti delu, vestnosti in zanesljivosti. Zaposlenim daje dodatno zaupanje v podjetje in nadaljnji razvoj, medtem ko našim strankam potrjuje, da gre za zaupanje vredno podjetje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Vseskozi se držimo načela odličnosti, kakovosti, učinkovitosti, zanesljivosti, inovativnosti in poštenosti.

fortseklogo.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Vsi v podjetju se trudimo, da našim kupcem nudimo odličen servis in ne samo dobavljamo orodja. To pomeni, da jim pomagamo s tehnološkimi rešitvami, ki jim prinašajo prihranke in zmanjšujejo zastoje v proizvodnji. Kupci to cenijo in zato se tudi vračajo.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost je zagotovilo našim kupcem in dobaviteljem, da je naše poslovanje urejeno. Na ta račun lahko dobimo seveda tudi boljše pogoje pri dobaviteljih.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Dobro delo se prej ali slej poplača.

plinarna-maribor.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnost je v tem, da ni skrivnosti. Gre izključno za korektno in transparentno poslovanje s ciljem, zadovoljiti potrebe vsakega posameznega kupca v največji možni meri in s kupcem ter drugimi deležniki v poslovnem okolju, ohranjati in krepiti dobre odnose.
Celotno delovanje in vsa naša prizadevanja so usmerjena k temu cilju. Da pa je ta pot prava, na »koncu« pokažejo rezultati.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Vsako priznanje je potrditev pravilne usmeritve, dobrega dela in vsekakor vzpodbuda za nadaljnja prizadevanja. Enako velja tudi za Zlato bonitetno odličnost.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Spadam med starejšo generacijo, ki se počasi poslavlja od aktivnega dela, temu primeren je tudi moj pogled na vsa dogajanja, tako v poslovnem kot tudi privatnem svetu.

nicelabellogo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Uspešno poslovanje podjetja je rezultat dolgoletnega predanega dela celotne ekipe podjetja, pospešeno rast v zadnjih letih pa vidimo kot posledico več dejavnikov, in sicer prenovljene strategije, novih marketinških in prodajnih pristopov ter čedalje bolj povezanega sodelovanja med matičnim podjetjem v Sloveniji in podružnicami v tujini. V razvoj nove tehnološke platforme in rešitev naslednje generacije smo investirali znatna sredstva in pridobili več pomembnih naročnikov v segmentu rešitev za velika podjetja. V prid našemu delovanju je tudi naraščajoče zavedanje podjetij, da z najsposobnejšimi rešitvami na področju označevanja lahko bistveno povečajo uspešnost svojega poslovanja.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Sodelavci so zlate bonitetne odličnosti veseli, podobno kot doslej prejetih nagrad, med njimi dvakrat srebrne in lani še zlate gazele, saj je priznanje za uspešnost našega skupnega dela in obenem potrditev, da smo zaposleni v odličnem podjetju.  

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Če svojim kupcem in poslovnim partnerjem uspemo omogočiti uspešnejše poslovanje, bomo tudi sami uspešnejši.

globelink-web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Imamo vizijo in začrtane cilje. Imamo dolgoročni več letni plan dela in eno letni plan dela.
Ko si postavimo cilje tudi zapisemo kako bomo do teh ciljev prišli. Vsak mesec redno spremljamo zacrtane cilje.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Pomeni da je dobra klima v podjetju in zaposleni so ponosni ker delajo pri nas.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Imamo integriteto in ravnamo z najvišjo stopnjo zaupanja, poštenosti in etičnih standardov.

symphony-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Naša poslovna vizija je usmerjena v vzdrževanje dolgoročnih odnosov z našimi partnerji.
Držimo se, da  izvajanje dogovorjenih obljub  do naših poslovnih partnerjev in strank  izvajamo dosledno, kvalitetno in učinkovito. Ciljna usmerjenost do nalog in visoka predanost do dela, so kvalitete, ki jih od naših zaposlenih pričakujemo. Naši zaposleni so naše največje bogastvo, zato je naša  skrb za vzpostavitev odličnega delovnega okolja in ustvarjanje odličnih  delovnih pogojev za naše zaposlene, zelo pomembno.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Za podjetje veliko. Izredno smo ponosni, da smo stopili v tako 'elitni klub' najboljših podjetij. 

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Trdo, timsko naravnano delo zagotavlja uspeh.

oppis-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Smo uigran tim, ki ne glede na situacije in zahtevnost projekta vedno deluje kot celota. Gradimo visoko kvaliteten, korekten in spoštljiv  odnos s strankami. Strankini izzivi so vedno tudi naši izzivi. Prepoznavni smo po predanosti in strokovnosti v slovenskem prostoru in tudi širše.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost nam potrjuje, da so začrtani cilji pravi in da delamo dobro. Vedno je lepo slišati, da tudi drugi opazijo naš trud in  cenijo dosežene rezultate.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Moje osebno načelo je biti pošten in dosleden  do sebe, družine,  zaposlenih, strank ... .
Ponosen sem na ekipo sodelavcev, saj smo 26. letnem delu uspeli združiti sodelavce, ki imajo enake vrline.

vaillant-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Dosledno sledimo dolgoročni viziji poslovne skupine, hkrati pa smo vedno pripravljeni na prilagodljivost, ki jo zahtevajo tržne razmere.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost za naše podjetje in zaposlene pomeni priznanje in hkrati potrditev, da je naša dolgoročna vizija edina prava pot.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Biti najboljši, korak pred ostalimi,  z jasnimi cilji. Ažurnost, natančnost, vedno pripravljen na spremembe, vedno poskušati širše gledati na posamezen problem, idejo,…

pronet-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti ni. Posel razumemo kot ekipni tek na dolge proge.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Pomeni nam potrditev, da smo na pravi poti. In veliko nam pomeni, če to opazijo tudi drugi.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Ne kompliciraj, prave rešitve so enostavne.

vencelj-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnost odličnega poslovanja je predvsem v velikem osebnem prizadevanju zaposlenih in vodstva, ko vsakega od naših klientov, ne glede na velikost, obravnavamo kot da je naš edini otrok. To pa zmoremo edino le, če se tudi naši klienti zavedajo pomena računovodskega servisa, ki naj bi bil zaupnik in partner pri njihovem poslovanju, ne pa samo nepotreben strošek zaradi izpolnjevanja najnujnejših obveznosti do države.

Zaposleni in vodstvo poskušamo delovat kot velika družina – eno od osnovnih vodil je pripravljenost vseh deliti svoje znanje med sodelavce, vse z namenom, da bo naša storitev čimbolj kakovostna in uporabna za naše kliente.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost najprej pomeni dokaz, da naša prizadevanja niso bila zaman. Da nam ob vsej množici nizkocenovnih ponudnikov podobnih storitev uspe obstati na trgu, se razvijati in ob tem doseči še Zlato bonitetno odličnost, je vsekakor po eni strani pomemben dosežek; po drugi strani pa obveza in vzpodbuda, da tako dobro oziroma še boljše poslujemo tudi v bodoče.

Prav gotovo pa se bo z Zlato bonitetno odličnostjo okrepilo tudi zaupanje naših klientov do nas. Seveda računamo tudi na to, da bo Zlata bonitetna odličnost pomemben dejavnik, ko bodo podjetniki iskali oziroma menjali računovodski servis, da se bodo lažje odločali za nas.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Tako v osebnem, kot tudi poslovnem življenju se držim poštenosti, čeprav je ta vrlina v veliki meri izgubila na veljavi. Poštenost, tako v osebnem, kot tudi v poslovnem življenju, je ključ do splošnega zadovoljstva in bi jo morali gojiti od mladih nog naprej. Seveda pa ob tem ne smemo pozabit na pomoč naših duhovnih prijateljev, ki komaj čakajo, da nam priskočijo na pomoč, zato se v dobrem in slabem vedno obračam na njih, z željo, da začutimo in udejanimo svoje poslanstvo.

marg-logo-web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Razlogi za naše odlično poslovanje temeljijo predvsem na dolgoročnih in odličnih poslovnih odnosih z našimi strankami, na nenehnem razvoju naših rešitev in prilagajanju najnovejšim tehnološkim trendom.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Za naše podjetje in zaposlene Zlata boniteta odličnosti pomeni predvsem nagrada za naprej in potrditev, da smo na pravi poti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Biti vztrajen in v vsakem trenutku korak pred konkurenco.

impera-logo-web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Na kratko, »partnerstvo z zaposlenimi«. Podjetje je eno z zaposlenimi, vsi hodimo v isto smer in skrbimo, da dosegamo cilje v profesionalnem in zasebnem zivljenju.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta odličnosti za nas pomeni potrditev da delamo dobro, in da naše delo prinaša vidne rezultate. Vsakdo izmed nas je lahko ponosen, da je del uspešne zgodbe.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Osebna integriteta. Zdrava pamet in razmišljanje z lastno glavo vseh v podjetju.

lumar-doo-logo-web.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Držimo se načela, da delamo vsaj tako dobro, kot če bi delali za sebe.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost pomeni veliko priznanje in vzpodbudo, da še naprej vztrajamo na začrtani poti odličnosti. Ta je sicer kratkoročno bolj naporna in težja, dolgoročno pa zagotavlja stabilnost poslovanja in zadovoljstvo, ker si svoje delo opravil dobro. Je tudi odlično sporočilo za kupce naših hiš, da svoj dom gradijo z zanesljivim in varnim partnerjem, ki se drži dogovorjenih rokov in dogovorov.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Delaj kot za sebe.

fininvest-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti ni. Smo dinamična družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegamo s stalnim izobraževanjem na najvišjem možnem nivoju, z zanesljivostjo in s strokovnim delom. Velik poudarek posvečamo pristnemu odnosu s strankami, s katerimi gradimo dolgoročni partnerski odnos.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Priznanje Zlata bonitetna odličnost je za nas potrdilo, da smo na pravi poti in da smo poslovanje začrtali pravilno. Uspeh ustvarjamo skupaj z zaposlenimi, zato je pridobljen certifikat priznanje celotnemu kolektivu in smo nanj zelo ponosni. Certifikat dokazuje in strankam potrjuje, da smo njihov zanesljiv in zaupanja vreden partner.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

S skrbnim delovanjem in visoko mero poštenosti, ki nam zaposlenim predstavlja eno najpomembnejših vrednot tako pri poslovanju kot tudi v življenju, skupaj stremimo k kvaliteti prav vsake naše storitve. Naš slogan: »… ker želimo, da ste uspešni!«

tax1.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Jasna vizija, razvoj novih produktov, poslovna higijena: dobro trženje in redno poravnavnje vseh obveznosti.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

To je sedaj že zelo razpoznaven in vse bolj ugleden znak, ki navzven prinaša razpoznavno referenco in počasi v slovenskem okolju dobiva mesto, ki si ga zasluži. Za naše podjetje pa to pomeni dokaz, da posljujemo in delujemo po najvišjih standardih poslovanja. In to kontinuirano, saj je sedaj že drugo leto zapored od kar smo prejeli Zlato bonitetno odličnost.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Dogovor mora veljati.

extralux-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Pri poslovanju se držimo načela, da trdo delo prinaša rezultate. Trudimo se, da stalno iščemo možne izboljšave našega poslovanja in poslovnih procesov.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost je za nas dokaz pravilnih usmeritev in dobrega dela v preteklosti, na kar smo zelo ponosni.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Tisto kar obljubimo tudi izpolnimo, saj na ta način svojim kupcem in poslovnim partnerjem dokazujemo, da smo zaupanja vreden partner.

logotiptinex.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Prepoznavnost, ki smo jo zgradili s kakovostjo izdelkov in storitev, prilagodljivostjo, izobraževanjem, svetovanjem in konkurenčnostjo na trgu. Smo ekipa ustvarjalnih, strokovnih in zanesljivih ljudi, predanih podjetju, ki skupaj s poslovnimi partnerji ustvarja partnerski odnos in posledično dolgoročno sodelovanje.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Potrditev, da delamo dobro, uspešno, zanesljivo. Dodatno nam utrjuje ugled našega podjetja.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

»Prihodnost je odvisna od tega, kaj počneš danes.«

in-in-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Podjetje InIn d.o.o. že več kot 25 let skrbi za informatizacijo poslovnih procesov in osnovno vodilo našega delovanja so razvoj, implementacija in vzdrževanje kakovostnih ter fleksibilnih poslovnih programskih rešitev. Skrivnost je v naših zaposlenih, znanju, ki ga imamo in posledično v naših storitvah. Naše stranke niso nikoli zgolj številka. Skupaj z njimi prilagajamo produkte na načine, ki izboljšujejo njihovo poslovanje in povečujejo dodano vrednost.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Certifikat zlate bonitetne odličnosti je za nas priznanje in dokaz, da delamo prave stvari in smo na pravi poti. Daje nam motivacijo in zagon za naprej, da bomo tudi v prihodnje zasledovali zastavljene cilje in izpolnjevali našo vizijo. Našim strankam bomo še naprej nudili kakovostne produkte in storitve, ter se zavzemali za digitalizacijo poslovanja in vlagali v inovacije, ki bodo nam in našim strankam pomagale do še boljših rezultatov.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Zlato pravilo vsakega poslovneža mora biti: »Postavi se v čevlje svojega kupca.« (Orison Swett Marden) Osredotočenost na stranke in njihove potrebe je tisto, kar zasledujemo skozi dolgoletno tradicijo. V podjetju si skupaj z zaposlenimi prizadevamo za individualen pristop in fleksibilnost, ker verjamemo, da je konkurenčna prednost vsakega podjetja njegova drugačnost. In drugačnost podpiramo.

koop-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti nimamo, vse delamo javno:

  •  Primerna strategija pri formiranju prodajnih programov
  •  Poznavanje trga (kupca, konkurenca, dobaviteljev).
  •  Velika kompetenca pri sodelavcih na ključnih delovnih mestih
  •  Trdna naveza stranke – dobavitelji –sodelavci
  •  Delovno okolje, ki motivira zaposlene, da delo postne veselje in ne breme.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Vsekdar veliko zadovoljstvo  ter obenem velika naloga za naprej, ohraniti tako dobro poslovanje tudi v prihodnje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Izberi si delo, ki te veseli in ki ti bo zagotavljalo ugoden materialni položaj.  Oceni svoje zmožnosti, ne prehitevaj  pa tudi ne omahuj, ko se pojavi priložnost.

luznar-logo-web-1.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Ni skrivnosti. Vsi, ki smo del teama Luznar držimo skupaj, pomagamo drug drugemu in prestopamo meje okvirov. S tem smo iz dneva v dal boljši in nikoli nam ne zmanjka izzivov. Uživamo v svojem delu.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Ta ocena vodstvu in zaposlenim v podjetju pomeni neko priznanje za dobro opravljeno vsakodnevno delo. Kazalnik, da smo na pravi poti in da moramo nadaljevati tako.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Kar delaš delaj s srcem. Naše stranke so nam vsem naša glavna skrb. Vedno se jim posvetimo v polni meri. Veliko je komunikacije. Hitra odzivnost vedno obrodi sadove. Vodstvo podjetja pa ima z zaposlenimi pristne odprte odnose. Vedno smo jim pripravljeni prisluhniti in jim pomagati z nasveti.

crmt-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Jasno zastavljeni cilji, osredotočenost na doseganje rezultatov, odlična ekipa sodelavcev in kanček poslovne sreče.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Priznanje za trud, vloženo delo in čas, vsa odrekanja po poti in seveda potrditev, da podjetje pluje v pravo smer. Naše stranke pa imajo zanesljivega partnerja, ki jim pomaga na njihovi poti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Enostavno in učinkovito. Trudimo se stvari, ki jih delamo, narediti čimbolj enostavne za uporabo, pregledne in učinkovite saj le tako lahko zagotovimo, da jih stranke pri svojem delu uporabljajo in imajo od njih pravo korist.

šušteršič-logotip-5.1-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Uspeh pripisujemo družinski skupnosti, ki s sodelavci in z železnim nahrbtnikom starih ljudskih vrednot, tudi v 50-em letu svojega delovanja še vedno teče na dolge proge. Uspeha ne merimo v prodajnih številkah - naš uspeh je najprej in predvsem v tem, da sebi in svojim zaposlenim že šesto desetletje uspemo zagotavljati delo in varen pogled v obrtniško prihodnost.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost … Izrazoslovje, ki se ga v svojem skromnem obrtniškem poslovanju šele privajamo. Vseeno pa globoko cenimo in hvaležno vrednotimo vsako priznanje, ki tako ali drugače prepoznava naš trud. Posebno še priznanje, ki je nenazadnje matematičen, nedvoumen in pristen odraz našega dela.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Naša poslovna politika izvira iz preprostejših časov, ko je človek še zaupal v stara 'svetopisemska' vodila. Delaj, bodi dober in pošten, naj dobro poraja dobro. Tudi v poslovnem življenju želimo še naprej ohranjati - spoštovanje do sočloveka in zaupanje, da s skupnimi močmi zmoremo obstati tudi v kompleksnosti sodobnega časa.

belta.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Delujemo kot majhna  homogena skupina, v kateri je važna hitra odzivnost in korektno poslovanje. Delujemo na principu, da vsak zaposleni obravnava podjetje kot svoje in s tem bolj pripomore k povezanosti med ekipo.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta je za nas priznanje, da je naš 25 letni trud bil grajen v pravi smeri, na kar smo zelo ponosni.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Moje poslovno načelo je poštenost in korektnost tako do kupcev ,dobaviteljev, zaposlenih in vseh šoferjev,ki sodelujejo z nami. Moje osebno načelo je vedno bilo,ko polačaš vse obveznosti,mora ostanek ostati  za razvoj,šele nato si ti kot oseba deležna neke finančne nagrade oz plače.Sproti rešuj probleme,da je jasno kaj hočeš,tako se obnašam poslovno kot tudi osebno.

alu-aprem-logotip-01-2014-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Jasna vizija kaj želimo, kje in kako, ter s kom.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Potrditev, da odstopamo od povprečja.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Če veš kaj bi rad, bodi prvi, če ne veš, ne zaupaj nikomur.

var---logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti pravzaprav ni. Obstajajo predvsem trdo delo, osredotočenost, vztrajnost (trma) in odlično opravljeno delo vseh sodelavcev, ki so glavni generator uspeha podjetja.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Pomeni potrditev, da delamo prave stvari na pravi način. Pomeni tudi, da se zapisana strategija podjetja dejansko udejanja v praksi, kjer med drugim piše, da so zaposleni naše največje bogastvo.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Timski duh in medsebojno spoštovanje sta zaščitni znak zaposlenih v podjetju.

rudar-logo-nov-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

S trdim delom do poštenega in preglednega poslovanja. Stranke in poslovni partnerji so vsak dan bolj zahtevni, zato je nujno sledenje njihovim željam in potrebam.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Da smo na pravi poti.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Naredi danes, ker morda bo jutri prepozno.

toc-logo-web.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Vsakega projekta se lotevamo resno in odgovorno, predvsem pa so naši zaposleni strokovno podkovani in predani delu.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Veseli smo, da je naš trud za opravljanje kakovostnih storitev prepoznan, saj so formalni certifikati in tovrstna priznanjadobrodošla potrditev ne le za obstoječe stranke, pač pa tudi za tiste, ki trg šele tipajo in se z nami še niso srečali.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Stremim k stalnemu izpopolnjevanju znanj in veščin, v poslu pa pogosto naredi razliko tudi osebna nota in prijazen a profesionalen pristop.

matica-mb-vodoravni-250x36-logo.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnost so zaposleni, predvsem dober team in pa seveda stranke, ki nam zaupajo in cenijo naše vrednote, kot so zanesljivost, učinkovitost in kvaliteta.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Boniteta odličnosti nam pomeni dokaz, da gremo v pravo smer in spodbuda za naprej.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Moje poslovno in osebno načelo je predvsem dobra komunikacija, disciplina in graditi odnose na medsebojnem zaupanju.

lidlvprasanje.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Pri našem poslovanju je predvsem pomembno, da se pravočasno in strateško pravilno odzivamo na razmere na trgu. V Lidlu Slovenija že od začetka svojega delovanja sledimo jasni strategiji, ponujati najboljše razmerje med kakovostjo in ceno za naše kupce. Uspeh med drugim gradimo tudi na stroškovni učinkovitosti z nenehnim optimiziranjem logističnih poti in procesov. Prisegamo na odgovorno rast ter se zavedamo svoje prisotnosti v družbi.  

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zagotovo je priznanje Zlata bonitetna odličnost potrdilo, da smo v svojem poslovanju na pravi poti, da so naše strateške usmeritve dobro zastavljene. Uspehe in zmage v Lidlu Slovenija ustvarjamo skupaj, kot ekipa, zato je to priznanje celotnemu kolektivu, na kar smo izredno ponosni. Za naše podjetje je Zlata bonitetna odličnost hkrati tudi zaveza, da smo vsem deležnikom zanesljiv in zaupanja vreden partner. Tudi v prihodnje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

V Lidlu Slovenija živimo svoje vrednote - poštenost, uspešnost, dinamičnost, skrbnost in povezanost. S svojim delom in projekti oblikujemo dolgoročno dobre odnose s poslovnimi partnerji in dobavitelji, predvsem pa odlično delovno okolje za naše zaposlene. Skupaj z njimi ustvarjamo dodano vrednost za naše kupce in izredno veseli smo, da se k nam vračajo v vse večjem številu.

mdt-logo2016final-003.png

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnost našega uspeha je predvsem v visoki kvaliteti storitev, ki jih opravljamo, prilagodljivosti in prijaznosti.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta odličnosti pomeni za našo družbo vzpodbudo za nadaljnje poslovanje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Naše vodilo pri delu predstavlja zadovoljstvo naših pacientov, naročnikov in zaposlenih.

aero.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Stranke postavljamo na prvo mesto, zato jih upoštevamo in se prilagajamo njihovim željam in zahtevam ter jim strokovno svetujemo. Naša glavna odlika so kratki dobavni roki in odlična kvaliteta.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zaposleni so ponosni, da delajo v podjetju z Zlato odličnostjo, saj na koncu koncev to pomeni tudi boljši zaslužek za njih.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Moje osnovno načelo je odkritost in poštenost.

prevent-logo.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnost je preprosta, podjetje dela po načelu dnevnega plana. Ne odstopamo od plana, ki si ga zastavimo na začetku tedna, ter vstrajno delamo na temu, da dnevno dosegamo zastavljene komitmente.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Bonitetna odličnost je zrcalo podjetja in zaposlenih v podjetju.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Od prvega dne poslovanja se držim načela ter vsakodnevno svoje zaposlene spominjam na to, da: Delam z drugimi točno tako kot bi želel, da drugi delajo z mano. Ponosen sem na svoje sodelavce, da so to načelo sprejeli v poslovnem kot tudi v privatnem življenju.

west-transport.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti za odlično poslovanje ni. To, da odlično poslujemo že leta smo si pridobili z vztrajnostjo in profesionalnim odnosom tako do zaposlenih kot tudi poslovnih partnerjev.  Zavedamo se poštenega in trdega dela, strmenja k visoki kvaliteti storitev, vedno novega načrtovanja novih poti kot tudi izpolnjevanja novih in pravih idej.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost pomeni potrditev dosedanjega poslovanja in vodilo, da smo na pravi poti. Hkrati pa pomeni veliko priznanje vsem zaposlenim, ki so pripomogli k temu.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Predanost in vztrajnost se vedno poplača, le čas si je treba vzeti.

logofrutarometol.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Pri Frutarom Etolu se že dolgo zavedamo, da je naš poslovni uspeh odvisen predvsem od našega odnosa. Do sodelavcev, kupcev, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem delujemo. Nenazadnje tudi do dela samega. Razvijamo in proizvajamo odlične produkte ter ob tem nudimo kakovostno storitev. Vse to vpliva, da v današnjem hitro spreminjajočem se svetu ostajamo zanesljiv in kredibilen partner.  

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Zlata boniteta odličnosti potrjuje, da je naša začrtana poslovna strategija pravilna. Dodatno utrjuje zavezo, da uspehe in zmage ustvarjamo skupaj, kot ekipa. Zagotovo pa nam bo v prihodnje močna motivacija za kakovostno delo, predvsem pa za vzdrževanje in dodatno poglobitev že vzpostavljenih zaupanja vrednih odnosov do vseh naših deležnikov.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

V Frutarom Etolu smo prepričani, da se dobro vedno z dobrim vrača. Zato tudi naše poslovanje sledi temu vodilu. Kot eno naprednejših in v prihodnost zazrtih podjetij se zavedamo naše odgovornosti do družbenega in naravnega okolja. Pri tem je naš cilj jasen – omogočati lepši in varnejši jutri ter negovati pozitivne družbene vrednote. Vse to nas neprestano navdihuje in spodbuja k novim uspehom in vedno boljšim poslovnim rezultatom.

logo-pfeifer.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Ni posebne skrivnosti,vendar je ključ uspeha v tem,da je je cela družina vpeta v posel od jutra do večera in vsak pokriva svoje področje.  

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Pomeni,da smo stabilno in zaupanja vredno podjetje.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Da se le s trdim delom,odrekanjem in poštenostjo lahko nekaj doseže.

aktual.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Skrivnosti ni. Odlično poslovanje nam omogočajo visoka kakovost naših produktov, profesionalen in strokoven odnos s poslovnimi partnerji. Vse to pa dosegamo z dobrim kadrom. 

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost?

Potrditev, da gremo v pravo smer, da izpolnjujemo začrtane cilje in strategije podjetja. Je zelo pomembna nagrada za delo v preteklih letih, na katero smo zelo ponosni.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Tako v odnosu do poslovnih partnerjev kot tudi do sodelavcev v podjetju vedno težim k razmerju, kjer ni prostora za nejasnost. Obojestransko razumevanje je namreč ključen pogoj za uspeh, v poslovnem svetu in v osebnem življenju.

posplastika-logotip.jpg

Vemo, da že 3 leta zaporedoma odlično poslujete. Kakšna je vaša skrivnost?

Ponujamo dober produkt, spremljamo svetovne trende in zahteve stroke ter poslušamo naše kupce.

Kaj za vaše podjetje in zaposlene pomeni Zlata bonitetna odličnost? 

Predvsem priznanje vodstvu in našim zaposlenim ter krepitev prepoznavnosti in zaupanja na trgu.

Kakšno je vaše poslovno ali osebno načelo, ki se ga držite v poslu oziroma življenju?

Zmerna rast, poštenost pri poslovanju z dobavitelji in kupci, timsko delo, sproščeno delovno okolje.

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na telefonsko številko

Pokličite nas na telefonsko številko

Get Started Module - Izdelki

Pošljite povpraševanje