Ali ste vedeli?

V postopku prisilne poravnave mora upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v enem mesecu po objavi oklica o začetku tega postopka.
V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica o začetku tega postopka, če ni v tretjem ali četrtem odstavku tega člena drugače določeno.

tony-alessandra-quote-be-smart-be-intelligent-and-be-informed.jpg

Kar XY% podjetij gre iz rezervacije v blokado.

Kar XY% verjetnost je, da bo dolgoročno blokirano podjetje šlo v stečajni postopek

V regiji imamo kar XY% sredstev v terjatvah

MONITORING

Bodimo obveščeni o vseh pozitivnih in negativnih dogodkih, ki se zgodijo v vseh podjetijh na področju regije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina)

Zakaj ga potrebujemo:
da smo obveščeni o dogodkih, na podlagi katerih se lažje odločamo o izdaji materiala, terjatvah, spremljamo statuse narokov in podobno

Prednosti:

  • Sledimo vsem subjektom na področju regije
  • Sledimo vsem dogodkom na področju regije
  • Izbiramo izključno tiste dogodke, ki nas zanimajo,
  • Za različna podjetja v različnih portfeljih lahko nastavimo spremljanje popolnoma različnih dogodkov
  • Obveščen je lahko prav vsak v podjetju
  • Sledimo lahko do 5000 subjektom za neomejeno dogodkov

Primeri uporabe:

Prodaja
Kupce imamo v portfelju, zjutraj preverimo, ali je kdo na novo z rezervacijo sredstev, blokiran, davčni neplačnik, … ali pa ima sproščena sredstva na računu in se odločimo ali računamo z odlokom ali na predračun.

Pravna služba
Ali je kdo na novo v stečaju, likvidaciji ipd. in moramo prijaviti terjatve, rok za prijavo terjatev je omejen, zato je pomembno, da smo pravočasno obveščeni

Izterjava
Lahko izterjamo zapadle obveznosti, v kolikor dobimo status, da podjetje ni več v blokadi

Kje vam Bisnode še lahko pomaga?

  • Preračunavamo boniteto vaših partnerjev v Sloveniji in po svetu
  • Preračunavamo verjetnost blokade podjetij
  • Sledimo, kako podjetja plačujejo vam v primerjavi z ostalimi
  • S kreditnim limitom svetujemo, kakšni naj bodo zneski na odprto