Komu dajemo vaše podatke v skupno rabo?

Pred posredovanjem kakršnih koli podatkov pregledamo nacionalno in regionalno zakonodajo in tako zagotovimo izpolnjevanje vseh obveznosti in zahtev.
Spoštovani uporabniki!
Zaradi nadgradnje sistema bo od petka, 15. 11. 2019, do nedelje, 17. 11. 2019, moten dostop do Bisnode rešitev.
Hvala za razumevanje.
Vaš Bisnode

Podatke dajemo v skupno rabo s strankami, ki kupujejo naše izdelke. Pred kakršnim koli prenosom družba Bisnode pregleda zahteve nacionalne zakonodaje glede obdelave in zaščite osebnih podatkov. To je namenjeno določitvi naših obveznosti in obveznosti prejemnika (tudi prejemnikov v drugih državah) ter za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev.

Vaše informacije lahko tudi razkrijemo poslovnim partnerjem in dobaviteljem tretjih strank, s katerimi sodelujemo. To je namenjeno zagotavljanju storitev, ki vključujejo obdelavo podatkov v našem imenu. Pridržujemo si pravico, da v celoti sodelujemo s katerim koli organom kazenskega pregona ali pravico do izpolnjevanja sodnega naloga, ki od nas zahteva, da razkrijemo identiteto ali druge podrobne podatke o uporabi katerega koli uporabnika naših spletnih mest ali izdelkov.

Preberite več o naših dejavnostih za varstvo vaših podatkov.

Dejavnosti

Dejavnosti

Naše stranke delujejo v vseh vrstah dejavnosti, kot so:

 • Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
 • Rudarstvo
 • Predelovalne dejavnosti
 • Oskrba z električno energijo, plinom in paro
 • Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja
 • Gradbeništvo
 • Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
 • Promet in skladiščenje
 • Gostinstvo
 • Informacijske in komunikacijske dejavnosti
 • Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 • Poslovanje z nepremičninami
 • Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
 • Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
 • Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
 • Izobraževanje
 • Zdravstvo in socialno varstvo
 • Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
 • Druge dejavnosti
 • Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
 • Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Izven Evropske unije

Družba Bisnode bo prenašala osebne podatke pravnim osebam izven Evropskega ekonomskega prostora v obsegu, v katerem lahko te države zagotavljajo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov. Na primer, menimo, da je ustrezna raven zaščite, če se osebni podatki prenesejo pravni osebi v ZDA, ki upošteva zasebnostni ščit ali klavzule EU modela.