Kodeks ravnanja

Dobavitelji
Kodeks ravnanja, ki zajema vse naše poslovnih odnosov

Kodeks ravnanja, ki zajema vse naše poslovnih odnosov

Kodeks poslovanja dobavitelja je Bisnode zajema vse poslovne partnerje, ki zagotavljajo izdelke in storitve za Bisnode, vključno z njihovimi podizvajalci, in sestavni del vseh sporazumov. Za nova naročila ali ponovna, velja naslednje:

  • Kodeks ravnanja je treba podpisati za vse pogodbe, ki imajo vrednost presega 1 000 000 SEK in osnovo za okoljske in socialne razmere, vključno z načrtom ukrepov in izboljšanje ciljev predstaviti  

  • Za pogodbe, ki imajo vrednost vsaj 500 000 SEK dialoga s poslovnimi partnerji na svoja prizadevanja za trajnost, in kako je izpolnjene zahteve Kodeksa ravnanja. Na zahtevo, podlaga za okoljske in socialne razmere, ki so lahko predstavljeni, kot tudi načrt ukrepov in izboljšanje ciljev.  

  • Bisnode je oseba, ki je odgovorna za trajnostni razvoj, ki jih je mogoče dotakniti, če zaposleni, partner, dobavitelju ali poddobavitelju sumi, da so kršitve zakonov, predpisov ali kodeksa ravnanja. V tem sporočilu je sporočilo svobode, ki pomeni strogo obravnavali ki je predložila informacije.  

  • Če Bisnode zazna odstopanja od pogojev tega kodeksa ravnanja in če so ne izboljšave v dogovorjenem roku, Bisnode , prišla do konca sodelovanje.  

Zakoni in predpisi

Zakoni in predpisi

Naš kodeks ravnanja zagotavlja, da zakoni in predpisi so sledili

Dobavitelji se v skladu z zakoni in predpisi, pravila in standardi, in imajo vse potrebne postopke dovoljenja, licence in registracije.

Poslovna etika

Aktivnosti se izvajajo v skladu z dobro poslovno prakso, spodbujanje svobodne konkurence in vzdrževanje visokih etičnih standardih. Nobena oblika korupciji, podkupovanju in denar pranju denarja ali nezakonite omejitev konkurence ni dovoljeno. Zabave in darila se značilna odprtost, zmernost in vedno so naravne povezave z poslovnega odnosa.

Upravljanje informacij

Zaupni podatki o naših ali strankinih poslovnih se lahko uporabijo samo za namene, za katere je namenjen.

Okolje

Bisnode se ukvarja aktivno prizadevanja za nenehno zmanjšanje neposrednih in posrednih vplivov podjetja in prodajalci obdelovati v skladu z osebe Bisnode okoljske politike, ki je na voljo na naši spletni strani.

Dobavitelji morajo na oblikovane okoljske politike, so znanja in nadzor nad njenega vpliva na okolje in dokumentirano upravljanje sistema. Ponudnik se stalno delo z ukrepi za izboljšanje okolja v svoje dejavnosti za zmanjšanje emisij v zrak, tla ali vodo, kot tudi poenostaviti njihovo uporabo energije in virov.

Delovne razmere in človekove pravice

Ponudnik mora podpira in spoštuje mednarodno deklarirane človekovih pravic in zdravljenje svojih zaposlenih in dobaviteljev, pošteno, enako in s spoštovanjem enako vrednost človeškega bitja.

Nediskriminacija in pošteno obravnavo

Diskriminacije, ne glede na razlog, se ne smejo pojavljati na bodisi zaposlovanje, plačilo, promocijo, usposabljanje ali prenehanje. Dobavitelj tudi zagotovijo, da se ne pojavljajo nadlegovanja, ustrahovanja, zastraševanja, zatiranja ali drugih ponižujočim obravnavanjem.  

Svobodo združevanja

Dobavitelj spoštuje delavcev pravico organizirati v sindikate, kot tudi njihovo sposobnost do kolektivnega brez tveganja kazni, ustrahovanje ali nadlegovanje.  

Pogoji za zaposlitev

  • Vsi zaposleni morajo imeti pisno pogodbo o zaposlitvi je preveden v jezik razumejo  

  • Delovni čas ne sme presegati maksimalnega delovnega časa kot veljavnih zakonov in predpisov v podrobnosti in vsi zaposleni so upravičeni do zakonsko počitku.  

  • Vsi zaposleni pravico zakoniti dopust, vključno z bolan in starševski dopust  

  • Odbitki od plač kot disciplinski ukrep ni dovoljeno  

  • Plače se redno, izplača neposredno na delavca, pravočasno in v celoti  

  • Nobena oblika diskriminacije pri plačah pride.  

Tisti, ki delajo za dobavitelja med anställningsliknande oblike, je tudi treba obravnavati v skladu s temi načeli.  

Delovno okolje in varnost

Dobavitelj zagotovi zdravo in varno delovno okolje tako fizično in psychosocially. Dobavitelj mora sistematično in proaktivno za stalno izboljšanje delovnega okolja in zdravja. Vsakdo, ki dela za dobavitelja imenu redno se v zdravstvenih in varnostnih vprašanjih in ustrezne informacije, mora biti na voljo.  

Nesreče in poklicne bolezni je treba preprečiti. Dobavitelj mora določiti postopke za ugotavljanje, upravljanje in poročilo o poškodbah pri delu in bolezni, povezanih z delom. Vseh aktivnih, ne glede na zaposlitev ali pogodbeni obliki, krije nezgodno zavarovanje. Dobavitelj zagotovi, da so alkohol in droge ne uporabljajo med delovnim časom.  

Dobavitelj mora predvideti in identifikacijo izrednih razmerah kot tudi zmanjšanje vpliva z izvajanjem načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in sili obsežno opremo, alarm, evakuacijo postopkov in usposabljanje.  

Prisilnega dela

Vse delo v prostovoljne oblike. Ni obliki prisilnem delu ali delo v zvezi z vsako obliko zastraševanja ali kaznovanja dovoljeni.  

Dela otrok

Dela otrok ne smejo pojavljati. Manjka nacionalna zakonodaja glede dela otrok v državi, v kateri se je poslovanje poteka, ne bodo zaposleni, ki je mlajši od 15 let.