TRADE PROGRAM

Pospešite rast prihodkov svojega podjetja
Kaj je Trade program?

Kaj je Trade program?

Udeležba v Trade programu je učinkovit način

Pospešite rast prihodkov svojega podjetja in skrajšajte dneve vezave terjatev do kupcev ter zmanjšajte potencialni odpis slabih terjatev tako, da delite informacije o svojih terjatvah z največjo evropsko komercialno poslovno mrežo. Udeležba v Trade programu je učinkovit način, kako svojim kupcem sporočiti, da pričakujete pravočasno plačilo.

Ko se kupci zavedajo, da podatke o svojih terjatvah delite z Bisnode, izboljšate pravočasnost poplačila svojih terjatev in vplivate na vedenje morebitnih neplačnikov.

 

 

Zakaj se pridružiti našemu regionalnemu Trade programu?

Zakaj se pridružiti našemu regionalnemu Trade programu?

Trade program pri poslovanju omogoča izmenjavo finančnih izkušenj

Brez dodatnih stroškov lahko vaše podjetje podpira poslovno javnost in izmenjavo izkušenj o plačilni disciplini kupcev ter uživa naslednje ugodnosti:

  • Primerjava poročil o kupcih: brezplačna primerjava plačilne zgodovine vaših strank s statističnimi podatki plačilne discipline družbe Bisnode. Preverite, kako kupci plačujejo vam in drugim dobaviteljem ter prepoznajte tako morebitne težave kot nove prodajne priložnosti. Podatki o plačilih podajajo jasen odgovor, ali se podjetje sooča z likvidnostnimi težavami ali pa je zamuda pri plačilih le rezultat interne denarne politike.
  • Trendi nad zamudami plačevanja: brezplačen pregled nad plačilno disciplino tako po posameznih strankah kot tudi portfeljsko. Matrika prehodov v druge plačilne razrede omogoča odličen monitoring in pravočasno ukrepanje.
  • Analiza portfelja tveganj: vaš portfelj bomo razčlenili v razrede tveganj in razkrili stranke, ki bi lahko postale neredni plačniki. Pridobite makro pogled na tveganja in priložnosti v vašem celotnem portfelju kupcev ter zmanjšajte plačilno nedisciplino, znižajte operativne stroške in okrepite denarni tok.

Trade program družbe Bisnode za pomoč pri poslovanju omogoča izmenjavo finančnih izkušenj pri poslovanju. Mreža regionalnih partnerjev že danes zagotavlja posodabljanje informacij o terjatvah, tako prijetnih in neprijetnih izkušnjah s plačilno disciplino, kar podjetjem prinaša večjo transparentnost o plačilnih navadah. Podatki o terjatvah lahko pomembno vplivajo na poročila oz. analize družbe Bisnode, zato je pomembno, da so vsi morebitni dobavitelji ocenjeni objektivno in konsistentno.

Zaupanje in varovanje podatkov sta naši prioriteti

Zaupanje in varovanje podatkov sta naši prioriteti

Bisnode zagotavlja in varuje zaupnost podatkov ter njihovega vira

Zaupanje je zagotovljeno tudi z medsebojno pogodbo o nerazkrivanju poslovnih informacij.

Z zaupnim poročanjem družbi Bisnode so podatki o vaših kupcih ves čas varni, ime vašega podjetja pa ni razkrito strankam, ko dostopajo do statističnega podatka o plačilnih navadah. Podatke o plačilnih navadah Bisnode obdela tako, da jih v podatkovni strukturi anonimizira ter tako onemogoči kakršnokoli identifikacijo vira podatkov.

Protokol izmenjave podatkov Bisnode varuje z ustreznimi dostopi in gesli, do katerih imajo dostop izključno le v pogodbi o izmenjavi podatkov določene pooblaščene osebe.

Materialne pravice nad dostavljenimi podatki so last posameznega dobavitelja, Bisnode pa si pridržuje pravice iz naslova obdelave podatkov. Bisnode ne prenaša in ne odtujuje nobene od teh pravic odplačno ali neodplačno s tretjimi osebami ali podjetji.

Kako deluje?

Kako deluje?

Postanite partner Bisnode Trade Programa za izmenjavo plačilnih navad.

Preprosto naložite svoj portfelj računov s terjatvami v elektronski obliki po lastni izbiri in vse drugo bomo opravili mi. Bisnode sprejema večino formatov datotek in zagotavlja varno tehnologijo za prenos datotek. Dodeljen vam bo vodja projekta, ki bo poskrbel, da bodo podatki iz vašega portfelja ustrezno posredovani. Trade program družbe Bisnode o izmenjavi poslovnih podatkov je preprost, prilagodljiv in vreden zaupanja.

Sodelovanje v Trade Programu je prostovoljno, brezplačno in osnovano na vzajemnem zaupanju.

Postanite partner Bisnode Trade Programa za izmenjavo plačilnih navad. Notranji vpogled vam zagotavlja večje zaupanje do svojih poslovnih partnerjev in večjo suverenost pri sprejemanju odločitev.