Novice

Znate zaščititi svoje podjetje in zaposlene v kriznih časih?

04 nov 2020

Ponovni pojav epidemije Covida-19 prinaša novo negotovost v jesenskem času. Sedaj je še bolj kot kadarkoli prej pomembno, da sprejmete odločitve, ki bodo prinesle svetlo prihodnost vašemu podjetju in zaposlenim. S pomočjo dnevno ažuriranih podatkov v Bisnode rešitvah in dnevno spremenljivih Bisnode kazalnikov (ocena Failure Score, plačilni indeks, dinamična bonitetna ocena) vedno veste, komu lahko zaupate. Zato podprite vaše odločitve z zanesljivimi podatki in stopite v letošnjo jesen analitično z brezplačnim preizkusom Bisnode rešitev – naj podatki in predikativni modeli delajo za vas!


Desetletja poslovanja v okolju z razmeroma nizkim tveganjem so za nami

Dogajanje v letu 2020 narekuje pandemija Covida-19, ki je prisilila države, da so sprejele številne ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Globalni ukrepi so sprožili gospodarsko ohlajanje in posledično se je povečalo tveganje. V obdobju prvega vala epidemija (13. 3. - 31. 5. 2020) je bilo v Sloveniji izbrisanih 4.605 podjetij, največ v osrednjeslovenski regiji. Med njimi so bili predvsem samostojni podjetniki, prevladovala pa so podjetja z registrirano strokovno, znanstveno in tehnično dejavnostjo. Glavnina (81 %) izbrisanih podjetij je spadala v bonitetne razrede z višjim tveganjem in tudi po spomladanski epidemiji (obdobje od 1. 6. do 17. 10. 2020) je bila po Bisnode raziskavi še vedno večina izbrisov subjektov v coni visokega tveganja (80 %). To potrjuje robustnost ocene Failure Score, ki jo lahko spremljate v Bisnode rešitvah.


Zanesljiva analitična napoved tudi v kriznih časih

Failure Score, ki smo jo razvili pri analitični družbi Bisnode, temelji na 70 dinamičnih spremenljivkah, je dnevno ažurirana in edina tovrstna ocena na slovenskem tržišču. Z njo napovedujemo verjetnost, da se bo podjetju v naslednjih 12 mesecih pripetil vsaj eden od negativnih dogodkov, kot so insolventnost (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), izbris, uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR, daljše kot 90 dni. Njena uporabnost in učinkovitost je najbolj tehtna in veljavna zlasti takrat, ko morajo podjetja sprejemati boljše in varnejše odločitve za stabilno poslovanje. Failure Score ocena namreč pomaga spoznati, katera podjetja so bolj izpostavljena kreditnim tveganjem izrednih in negotovih razmer in so zato bolj odvisna od morebitne državne pomoči (podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami) oziroma za katera podjetja obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer (podjetja z višjimi bonitetnimi ocenami).


Ključno je vedeti, s kom imamo opravka

Situacija se je spremenila v mnogih podjetjih. Podjetja, ki jim grozi nelikvidnost, morda ne bodo mogla poravnavati računov za prodane izdelke ali opravljene storitve, zato je nadaljnja prodaja izdelkov ali storitev takšnemu podjetju tvegana. Ne glede na to, ali z nekom sodelujete že več let ali ste šele začeli, je pomembno, da redno spremljate spremenljive in predikativne kazalnike v Bisnode rešitvah, ki jih lahko tudi brezplačno testirate. Nastavite si lahko obveščanje o blokadah podjetij, spremljate plačilni indeks in preverjajte, kako vaši partnerji plačujejo drugim poslovnim partnerjem, koliko povezanih podjetij je v lastniški mreži in kako so podjetja pripravljena na izredne razmere. Tako se boste izognili poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun.

»Priporočamo reden stik s svojimi kupci in dobavitelji, redno spremljanje dobavnih rokov in njihovih nakupov ter morebitnih zamud s plačili, tako vašemu podjetju kot tudi drugim. Če mogoče včasih kakšen dan zamude z dobavo ali plačilom še ni bil resen indikator težav, danes tega ne smemo več prezreti. Na podlagi podatkov določite jasna pravila, katerim podjetjem dovolite plačilo z odlogom. V tej luči je potrebno poslovne odločitve sprejemati tako, da jutri vaše podjetje ne bo obžalovalo napačnih poslovnih odločitev,« svetuje Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami za Bisnode Južni trg.


Naj podatki in predikativni modeli delajo za vas

Veliko odločitev v življenju sprejemamo na podlagi občutka. Ko pride do sprejemanja pomembnih odločitev za prihodnost podjetja, pa se ne bi smeli zanašati zgolj na lasten občutek in izkušnje, saj lahko le-to vodi v tvegano poslovanje. Če imate dostop do točnih in ažurnih podatkov z vsega sveta, lahko sprejemajte boljše odločitve, ustvarite dobičkonosnost z izogibanjem negotovosti in kreditnim izgubam ter prihranite čas in denar. Podjetja običajno razpolagajo z veliko količino podatkov, a se pri tem soočajo z izzivom, kako jih strukturirati, organizirati ter kako iz tega ustvariti koristne informacije. Z združitvijo internih in eksternih Bisnode podatkov dobite dragocene vpoglede v poslovanje partnerjev, navade kupcev ter poiščete nove stranke, partnerje in dobavitelje.

»Opažamo, da se podjetja vse bolj zavedajo, da ni dovolj, da imaš veliko količino podatkov, ampak, da imaš prave, pametne podatke. Pri Bisnode podjetjem ves čas stojimo ob strani in jim pomagamo poiskati nove dobavitelje in nove stranke. V negotovosti, s katero se vsi soočamo, še kako prav pridejo ravno predikativni modeli, kot je Failure Score in Plačilni indeks, ki sta se izkazala kot kredibilna kazalnika uspešnosti poslovanja tudi v kriznih časih,« je povedala Katarina Raičević, vodja korporativne in SME prodaje za Jugovzhodni trg Bisnode (SEE).

 

Pogovor s Katarino Raičević na Bisnode4Excellence Studio 2020 spletnem dogodku: Prodati je le pol uspešne zgodbe, druga polovica je plačilo za opravljeno storitev ali izdelek.