Novice

Vsaka stranka ni dobra stranka: kako najti zanesljive in se izogniti slabim?

09 jan 2020

Med najpogostejše težave, s katerimi se podjetniki dandanes srečujejo, tako na slovenskem kakor tudi na številnih tujih trgih, sodi vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilna nedisciplina in oteženo sklepanje poslov. Na eni strani to porodi vprašanje: Kako se izogniti poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun? Na drugi strani pa: Kako naj potencialnim poslovnim partnerjem sporočimo, da smo ugledno in zaupanja vredno podjetje? Poleg tega strokovnjaki napovedujejo novo gospodarsko krizo, za katero nekateri menijo, da bo še hujša od zadnje leta 2008. Bo nova gospodarska kriza prinesla še več zadolževanja? Kako se obdržati tudi v kriznih časih in prehiteti konkurenco?

 
 

Kako je slovensko gospodarstvo pripravljeno na krizo?

Rezultati analize, ki so jo opravili strokovnjaki pri Bisnodu, kažejo, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Podatki torej potrjujejo visoko stopnjo zrelosti gospodarstva. Ali to pomeni, da smo dobro pripravljeni na krizo?
 
»Glede na visoko stabilnost poslovanja slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje posojil menim, da je slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na morebitno krizo,« odgovarja Milan Dragić, direktor Bisnode za JV Evropo.
 
Razloge za to spodbudno dejstvo lahko najdemo v osredotočenju na osnovno dejavnost poslovanja, povečanju izvoza in preusmeritvi na razvitejše trge, poleg tega se je dvignila učinkovitosti poslovanja in spremenile so se strukture virov financiranja iz dolžniških v lastniške. Le-ti ter še nekateri drugi ukrepi so privedli do tega, da se je gospodarska slika po skromnih letih 2009 in 2010 vendarle začela obračati na bolje. Kljub nižjim prihodkom vse do leta 2017, v primerjavi z letom 2008, lahko rečemo, da danes naše gospodarstvo temelji na finančno stabilnejših temeljih. A kljub temu obstaja določena stopnja tveganja, med drugim zaradi plačilne nediscipline, ki predstavlja velik problem slovenskega gospodarstva.
 
V letu 2019 je bilo recimo vseh novih neplačnikov FURS-u kar 2.937 podjetij. V mesecu decembru 2019 pa je stanje FURS neplačnikov in okvirne vrednosti, ki so jih bila podjetja dolžna FURS-u, prikazano v tabeli:
 
Število podjetij Zneski v €
10 1.000.000 € - 10.000.000 €
28 500.000 € - 1.000.000 €
38 300.000 € - 500.000 €
152 100.000 € - 300.000 €
210 50.000 € - 100.000 €
293 30.000 € - 50.000 €
692 5.000 € - 10.000 €
746 10.000 € - 30.000 €
 
Obenem je šlo v letu 2019 v stečaj kar 1.256 slovenskih podjetij, od tega največ v mesecu oktobru (149 podjetij):
 
 
Največji delež podjetij v stečaju prihaja iz panoge trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (20,78 %), gradbeništvo (18,55 %) in iz panoge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (13,14 %).

Hkrati pa je bilo v letu 2019 blokiranih tudi 15.320 subjektov. Spodnji graf prikazuje % podjetij z začeto blokado v posameznem mesecu:
 
 

Opravili smo storitev, izdali račun, poslali opomin, plačila pa še vedno ni na spregled. Znano?

Večina podjetij se je vsaj enkrat v svojem poslovanju znašlo v situaciji, ko za opravljeno storitev ali narejeni izdelek niso dobili plačila. Še posebej v težkem položaju so majhna podjetja, ki ne upravljajo z velikim denarnim kapitalom, zato imajo zamude plačil ali neplačila še večji vpliv na njihovo prihodnost. Tovrstni dogodki imajo verižni učinek – če stranke ne plačajo, se lahko podjetja znajdejo v položaju, ko tudi sama začno zaostajati pri plačilih. Včasih so prisiljena celo v najem posojila na osnovi svojih terjatev, kar zniža njihovo maržo in dolgoročno tudi njihovo zmožnost, da pridobijo dobro bonitetno oceno, obenem pa se jim znižuje tudi možnost pridobitve certifikata bonitetne odličnosti in s tem uvrstitve med 22,29 % najboljših slovenskih podjetij. Na podlagi pametnih podatkov Bisnode namreč preverja, katera podjetja dosegajo najvišje standarde poslovne etike in se v daljšem časovnem obdobju izkažejo kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev. Tistim najboljšim podelijo certifikat bonitetne odličnosti, ki predstavlja ugledni potni list in tako podjetjem olajša prodor na tuje trge.
 

Kdo so slabe stranke in kako jih prepoznati?

Slabe stranke so tiste stranke, s katerimi je poslovanje bolj tvegano. Pri njih namreč obstaja večja verjetnost, da bodo zamujale s plačilom ali se celo izogibale plačilu in komunikaciji, v najslabšem primeru pa bo podjetje šlo v stečaj in denarja ne boste nikoli videli.
 
V grobem lahko strnemo pet znakov, ki nakazujejo, da je lahko določeno podjetje slaba stranka:
 
 1. če je podjetje počasen plačnik, je to pogosto posledica slabšega finančnega stanja,
 2. če ga zasledimo na seznamu neplačnikov oziroma če je podjetje že v postopku izvršbe,
 3. če vodilni v podjetju odstopijo s položaja, je to še en pokazatelj, da razmere v podjetju niso rožnate in 
 4. pozorni bodite tudi na padajočo bonitetno oceno, ki nakazuje, da je začelo podjetje slabše poslovati.
 
Vse navedene pokazatelje slabih strank lahko vsakodnevno spremljate preko spletne poslovne rešitve Bisnode Monitoring, kjer dobite najbolj aktualne in točne podatke. Z orodjem imate vpogled v preko 200 poslovnih dogodkov dejavnosti podjetij v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji, med njimi so na primer izbrisi, tožbe, blokade TRR, sodni postopki, lastniške strukture in medijske objave v regiji. Zadnji, a hkrati pomemben znak je neplačevanje obveznosti do države, na primer neplačevanje socialnih prispevkov in davkov, kar lahko spremljate s pomočjo poslovne rešitve Bisnode Gvin.
 

Kako se izogniti neplačnikom?

Tri pomembne točke, ki si jih morajo zapomniti vsi podjetniki, če ne želijo postati tarča podjetij, ki ne plačujejo, so naslednje:
 1. potencialne stranke je treba natančno preučiti,
 2. pravilno preveriti njihovo bonitetno oceno,
 3. obstoječe stranke pa redno spremljati.
 
Če se vam pri sklepanju novih partnerstev porodi najmanjši dvom, je stranko vredno preučiti. Pozorni bodite, ali je naslov sedeža podjetja pravilen in ali ima stranka spletno stran.
 
Naslednji korak je podroben pregled bonitetnih informacij. Pri tem bodite pozorni na sledeče:
 1. Ali so se v podjetju v zadnjem času zgodile kakšne večje spremembe?
 2. Kdo sestavlja upravo?
 3. Kako so lastniki povezani med seboj oziroma katera podjetja še upravljajo ali so jih upravljali?
 4. Kaj se je zgodilo s temi podjetji?
 5. Ali je v preteklosti že prišlo do kakšnega stečaja?
Jasno sliko o tem vam prikažeta rešitvi Bisnode Monitoring in Bisnode Gvin, kjer lahko med ostalimi finančnimi in bonitetnimi informacijami spremljate tudi poslovne članke iz medijskih virov, kakor so Dnevnik, Delo, Finance, Večer in drugi slovenski mediji.


Nikakor pa ne pozabite na vaše obstoječe stranke. Spremljati nove stranke je samoumevno, ko gre za stranke, s katerimi že dolgo sodelujejo, pa se podjetja prepogosto slepijo glede opozorilnih znakov ali pa jim pripišejo premajhen pomen. Številke kažejo, da 80 % vseh kreditnih izgub povzročijo obstoječe stranke, zato je ključno spremljati tudi njihov položaj.

 

Kako zmanjšati poslovna tveganja?

Poslovno tveganje lahko znatno zmanjšate, če imate ob pravem času na voljo prave informacije. Poslovne rešitve za pomoč pri samodejnem spremljanju strank tako doma kot tudi v tujini vključujejo poglobljeno analizo podatkov o poslovnih partnerjih, bonitetne ocene, spremljanje plačilne sposobnosti, možnosti za samodejno sprejemanje odločitev o kreditiranju in še mnogo več.
Z rešitvami, kakor so na primer Bisnode Gvin, Bisnode Monitoring in D&B Credit, se lahko izognete neprijetnim presenečenjem. Prvi dve rešitvi sta namenjeni sledenju poslovnim dogodkom na južnoevropskem trgu (Slovenija, Hrvaška, Srbija, BIH), v primeru poslovanja s tujino pa si preko D&B Credit priskrbite dostop do največje svetovne baze poslovnih podatkov, ki vključuje več kot 210 držav. Spletna platforma predstavlja najbolj globalno zmogljivo rešitev za upravljanje komercialnega kreditnega tveganja na trgu, z najboljšo razpoložljivo lokalno analitiko. Vedno posodobljeni globalni podatki o tveganjih bodo ključno pripomogli k vašemu kreditnemu portfelju D&B, hkrati pa boste obveščeni takoj, ko bo prišlo do pomembnih sprememb.
 
Bisnode ima že 30-letne izkušnje na področju poslovnih informacij in podatkovne analitike. Kot Bisnode stranka imate nenehen dostop do aktualnih in točnih visokokakovostnih podatkov, tako na lokalni kakor tudi na globalni ravni. Pri sprejemanju odločitev imate tako celovit vpogled v ustrezne informacije, kar pripomore k učinkovitejšemu poslovanju. Bisnodove analize kažejo, da se lahko do 40 % poveča število poslov v podjetjih, ki uporabljajo eno od Bisnode rešitev za upravljanje tveganj in bonitetnih informacij.
 

Stavite na podatke in sprejmite boljše odločitve

Vsako podjetje se slej ko prej sreča s strankami, ki se izkažejo za nezanesljive in s katerimi se nikakor ne da vzpostaviti dobrega odnosa. Morda razmišljate, da si ne smete privoščiti izgubiti niti ene same stranke. Toda stranke, ki imajo na splošno slabo poslovno prakso, predstavljajo visoko tveganje tudi za vaše podjetje. Pred poslovanjem z novim podjetjem se torej obvezno najprej pozanimajte, kakšna je poslovna situacija v podjetju, kakšno je njihovo finančno stanje in plačilna disciplina. Ne pozabiti pa niti redno spremljati poslovanja svojih obstoječih strank. Podatki so dandanes ključnega pomena in njihova uporaba bo v prihodnosti le še naraščala. Če imate dostop do točnih podatkov z vsega sveta, lahko sprejemajte boljše odločitve, ustvarite dobičkonosnost z izogibanjem negotovosti in kreditnim izgubam ter prihranite čas in denar. Tisti, ki ve, ima torej prednost. Bodite tudi vi med tistimi, ki bodo pripravljeni na spremembe na evropskih in svetovnih trgih.