Novice

BIWI Indeks 2018: vpliv žensk na gospodarstvo

08 mar 2018

Ob svetovnem dnevu žena, osmem marcu, smo v podjetju Bisnode pripravili kratko analizo – BIWI Indeks 2018 (Bisode Index of Women Influence), s katero preverjamo, kolikšen je vpliv žensk na gospodarstvo v posamezni državi. V analizo je vključenih 11 držav, v katerih deluje Bisnode, te so: Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Srbija, Slovaška, Švica, Nemčija, Norveška in Slovenija.

BIWI indeks vpliv žensk meri po štirih parametrih:

  • delež podjetij z ženskim lastništvom glede na skupno število podjetij,
  • delež števila zaposlenih v podjetjih z ženskim lastništvom glede na skupno število zaposlenih, 
  • delež prihodkov teh podjetij glede na skupne prihodke,
  • delež dobička glede na skupni dobiček v gospodarstvu.

Osnova za izračun BIWI indeksa je delež števila podjetij z ženskim lastništvom glede na skupno število podjetij. To osnovo nato pomnožimo z obsegom poslovanja ženskih podjetij, merjeno s številom zaposlenih, prihodki in zasluženim čistim dobičkom.

Največji vpliv imajo Slovenke

Za primerjavo vpliva žensk po posameznih državah, vključenih v analizo, smo kot izhodišče določili vrednost BIWI indeksa 100, kot povprečje vključenih držav. Za države, kjer je vrednost BIWI indeksa višja od 100, je značilen večji vpliv žensk na domače gospodarstvo od povprečja držav, vključenih v analizo, države z vrednostjo indeksa, nižjo od 100, pa zaznamuje manjši vpliv žensk na domače gospodarstvo od povprečja držav, vključenih v analizo.


Glede na analizirane podatke imajo največji vpliv na domače gospodarstvo Slovenke (BIWI indeks 127,6), sledijo jim Madžarke (BIWI indeks 124), Avstrijke (BIWI indeks 124) in Nemke (BIWI indeks 106). Preostale države imajo BIWI indeks nižji od 100, pri čemer imajo najmanjši vpliv na gospodarstvo Čehinje (BIWI indeks 71,9).

Madžarska ima največ ženskih podjetij, Slovenke največ dobička

Preverili smo tudi, kako se države razvrstijo na lestvici glede na posamezne parametre, ki smo jih uporabili za merjenje vpliva žensk. Po deležu podjetij, v katerih so lastnice ženske, in deležu zaposlenih v podjetjih z ženskim lastništvom je na prvem mestu Madžarska. Največ prihodkov in dobička pa glede na celotno gospodarstvo dosegajo podjetja z ženskim lastništvom v Sloveniji.

 

Primerjava ženskih in moških podjetij

Za konec smo naredili še primerjavo podjetij z ženskim in moškim lastništvom glede števila zaposlenih, prihodkov in dobička.


Podjetja z ženskim lastništvom v Norveški, Avstriji in na Poljskem imajo v povprečju več zaposlenih kot podjetja z moškim lastništvom. V Avstriji je zaposlenost v podjetjih v lasti žensk za 21 % nad povprečjem gospodarstva. V drugih državah je razmerje med deležem zaposlenih v ženskih podjetjih in deležem ženskih podjetij manjše od 1, iz česar sklepamo, da podjetja z ženskim lastništvom zaposlujejo manj ljudi kot tista, ki so v lasti moških.


V Avstriji podjetja z ženskim lastništvom v povprečju dosegajo za 13 % več prihodkov v primerjavi s povprečjem gospodarstva. V drugih državah, razen v Sloveniji, ženska podjetja v povprečju dosegajo manjše prihodke od podjetij v lasti moških.Pri dobičku se najbolje odrežejo podjetja z ženskim lastništvom v Sloveniji, saj je njihov dobiček v povprečju večji od dobička podjetij z moškim lastništvom in za 9 % presega povprečje slovenskega gospodarstva. V drugih državah je po naših podatkih dobiček podjetij z ženskim lastništvom veliko manjši.

 Angleško verzijo raziskave najdete TUKAJ.