Novice

Uporabnost finančnih kazalnikov, ocen in bilanc v izogib napačnim in tveganim poslovnim odločitvam

01 dec 2020

Tudi v času povečanega tveganja je mogoče uspešno in varno poslovati. Z razumevanjem in rednim spremljanjem finančnih kazalnikov in ocen vedno veste, s kom poslujete. Prav tako pa je pomembno, da poznate lastne bilance in jih znate pravilno brati. Tako lahko sprejmete boljše odločitve za prihodnost in zaščitite svoje podjetje in zaposlene.

O uporabni vrednosti orodij v vsakodnevnem poslovanju je Alja Stepišnik predavala na novembrskem spletnem seminarju v sklopu Bisnode tedna izobraževanj, ki je potekal v sodelovanju s podjetjem Vizija računovodstvo.

Oglejte si spletni seminar

 

Zaščitite podjetje in zaposlene z rednim spremljanjem vseh kazalnikov in ocen

Ne glede na to, ali z nekom sodelujete že več let ali ste šele začeli, je pomembno, da poleg podrobnega pregleda poslovanja zadnjih nekaj let - preverjanje bonitetnih ocen - redno preverjate tudi spremenljive kazalnike oz. ocene v Bisnode rešitvah. Namen bonitetnih ocen in spremenljivih kazalnikov je namreč ustvariti zaupanje na trgu in olajšati poslovanje, s pomočjo ažurnih in kvalitetnih podatkov skrbeti, da bo poslovanje podjetij čim manj tvegano, z globalnimi rešitvami pa podjetja (pre)usmeriti na mednarodne trge in podpreti pri okrepitvi rasti z novimi kupci in dobavitelji.

»Podatki, kot so spremenjeno števila transakcijskih računov, statusi davčnih neplačnikov in neplačnikov obveznosti zaposlenim, lahko kažejo na to, da ima podjetje likvidnostne težave. Poslovni partnerji z negotovo likvidnostno situacijo zahtevajo prioritetno obravnavo, tako pri izterjavi morebitnih zapadlih in še ne plačanih računov, kakor tudi pri odločitvi o zagotavljanju pogodbeno dogovorjenih izdelkov ali storitev v bližnji prihodnosti. Pozorni moramo biti na vse najmanjše spremembe. Ko ima podjetje blokado, je že prepozno,« opozarja Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami za Bisnode Južni trg.

 

Vsako podjetje mora biti za preživetje likvidno in uspešno

Finančna ocena skupaj z dinamično oceno tvori bonitetno oceno. Finančna ocena primerja enako velika podjetja, ne glede na panogo, in se jo izračunava enkrat letno za preteklo finančno obdobje, medtem ko se dinamična ocena lahko dnevno spreminja. Pri finančni oceni se upoštevajo kazalniki likvidnosti (delež dolga v financiranju, plačilna sposobnost, servisiranje dolga, kreditna izpostavljenost iz poslovanja) in uspešnosti (donosnost sredstev, koeficient obračanja sredstev). Glede na kazalnike prejmejo podjetja ocene od A do E, pri čemer črka A označuje najboljši bonitetni razred, črka E pa najslabšega. Ocena nam pove, kako dobro je podjetje poslovalo v preteklem finančnem obdobju, kolikšno donosnost in likvidnost dosega in pričakovanja glede poslovanja v prihodnje.

 

A spremembe se dogajajo vsak dan

Dinamična ocena pri izračunu upošteva tako pretekle spremembe v podjetju, kakor tudi tekoče, vsakodnevne spremembe. Pri dinamični oceni se upoštevajo kazalniki, kot so dejavnost in lokacija, profil podjetja, tožbe, blokade, plačilni indeks in finančni podatki. S plusi in minusi se označuje manjšo oziroma večjo verjetnost blokade TRR, daljše od 90 dni, v prihodnjem letu, pri čemer dva plusa pomenita najmanjšo in dva minusa največjo verjetnost. Dinamična ocena torej pove, kako tvegani sta dejavnost in regija sedeža subjekta, ali je subjekt neplačnik in ali ima blokade ter kakšna je zadolženost, kreditna izpostavljenost iz poslovanja in koeficient likvidnosti podjetja.

 

Višja ocena Failure Score pomeni manjše tveganje

Katera podjetja so dobro stoječa in zanesljiva oziroma katera so manj ter kako tvegano je sklepati posle z njimi, nam pove tudi ocena Failure Score. Bisnode analiza je pokazala, da je glavnina (81 %) izbrisanih podjetij v obdobju prvega vala epidemije spadala v bonitetne razrede z višjim tveganjem (in so torej imeli nizko število točk ocene Failure Score), a tudi v drugem valu epidemije (obdobje od 18. 10. do 27. 11. 2020) je bila še vedno večina izbrisov subjektov v coni visokega tveganja (80 %).
To potrjuje robustnost ocene Failure Score, ki napoveduje verjetnost negativnega dogodka (stečaj, izbris, likvidacijo, blokade, davčni neplačniki) za 12 mesecev vnaprej in temelji na 70 dinamičnih spremenljivkah, je dnevno ažurirana in edina tovrstna ocena na slovenskem tržišču. Točnost napovedi ocene Failure Score v Bisnode redno merimo, poleg tega pa oceno validira tudi družba Dun & Bradstreet.
Failure Score torej izraža stabilnost podjetja in vam omogoča zanesljivo analitično napoved tudi v kriznih časih: analitično napoved lahko preverite z brezplačnim preizkusom Bisnode rešitev!

 

Primerjava s podobnimi pokaže uspešnost podjetja

Bisnode indeks uspešnosti (Bisnode success index ali BSI) meri profitabilnost in uspešnost podjetja z vidika vseh deležnikov (lastniki, zaposleni, banke in upniki, država,...). Pri tem se upoštevajo kazalniki, kot so prihodki od prodaje, rast prihodkov, profitna marža, povprečna plača in dodana vrednost za zaposlenega. Na podlagi tega dobijo podjetja oceno od +2 (zelo uspešno) do -2 (neuspešno). Ocena podjetja tako pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi (po dejavnosti, velikosti, lokaciji). Določeno podjetja ima lahko visoko Failure Score oceno in se uvršča v najvišji bonitetni razred, toda pri indeksu uspešnosti dosega povprečno oceno 0 ali manj, ker npr. zaposleni prejemajo nižjo plačo kot v konkurenčnih podjetjih.

 

Oceni Global rating in Failure Score za prikaz kondicije podjetij na tujih trgih

Če mednarodno poslujete, sta oceni Global rating in Failure Score tisti, katerih preračun je globalno primerljiv z vsemi podjetji, saj sta oceni redno validirani iz strani Dun & Bradstreet.
Medtem pa se države med seboj lahko primerjajo glede na kazalnik Realizirana dodana vrednost na zaposlenega, ki je del ocene Bisnode Success Index (BSI). Ocena sicer med sabo primerja lokalna podjetja glede na uspešnost, vsekakor pa za mednarodno primerjavo podjetij glede produktivnosti opozarjamo na uporabo kazalnika Realizirana dodana vrednost na zaposlenega.

 

Računovodska informacija skupaj z Bisnode analizo usmeri podjetja na pravo pot

Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja sta temeljna računovodska izkaza, ki služita kot kakovosten vir informacij. Z znanjem branja obeh izkazov lahko pridobite vpogled v finančno stanje lastnega poslovanja ali v poslovanje poslovnega partnerja. Pri tem je ključnega pomena, da veste, katere postavke in podatke morate vzeti pod drobnogled, da boste prejeli potrebne informacije za sprejemanje odločitev. Pri branju računovodskih informacij se obrnite na računovodje, ki vam lahko svetujejo in pomagajo odgovoriti na trenutno zelo aktualna vprašanja, kot recimo, ali lahko pošljete zaposlene na čakanje, zaprosite za denarno pomoč ipd.

»Računovodska informacija ima vrednost in je potrditev za našo odločitev. Ko svojo računovodsko informacijo primerjamo z Bisnode konkurenčno analizo in dodamo še vsebinske informacije o svojem poslovanju in poslovanju konkurence, dobimo konkretnejši odgovor, ali smo na pravi poti ali smo primerljivi z drugimi in ali bi lahko delali boljše. Ko imamo te informacije, lahko sprejemamo boljše odločitve,« meni Katarina Ložar, davčna svetovalka, strokovni vodja računovodskega servisa in pomočnica direktorice podjetja Vizija računovodstvo d.d.

 

Postaviti je potrebno pravila

Na podlagi podatkov iz Bisnode rešitev lahko določimo jasna pravila, katerim podjetjem dovolimo plačilo z odlogom. Pri teh odločitvah nam je v pomoč ocena kreditni limit, ki nam glede na podatke o likvidnosti pove, kdaj poslovanje s subjektom zavarovati ali do katere meje dopustiti višino kredita poslovnemu partnerju pri poslovanju z odlogom plačila.
Prav tako oz. še bolj pomemben indikator tveganja pa je plačilni indeks, ki sporoča, kakšne so plačilne navade podjetij. Višja ocena (81 ali več točk) pomeni, da podjetje obveznosti poravna pred valuto, medtem ko manjša vrednost (pod 80 točk) kaže na zamudo pri poravnavi svojih obveznosti.

»V času koronakrize se je poglobilo nezaupanje med podjetji. Zato priporočamo, da pri odločitvah, s kom poslovati, upoštevate mejo limita in plačilni indeks. Imejte v mislih, da če izstavimo račun z rokom plačila 30 dni, stranka pa zamuja s plačilom 15 dni, to pomeni, da financiramo drugo podjetje že 45 dni. Zato je vedno treba spremljati tudi lastno bilanco in razumeti, koliko imamo sredstev na zalogi in koliko imamo odprtih terjatev. V želji, da ugodimo in pomagamo drugim, ne smemo ogroziti lastne likvidnosti,« svetuje Alja Stepišnik.

 

Poročanje podatkov o plačilnih navadah - informacija, od katere imajo korist vsa podjetja

V Bisnode podatke o plačilnih navadah podjetij pridobimo s pomočjo poročevalcev, ki nam mesečno posredujejo bazo vseh plačanih računov, torej informacijo o tem, kako njihovi kupci plačujejo njim, mi pa na podlagi podatkov različnih podjetij, zneskov in zamud preračunamo podatek o plačilnih navadah. Dobavitelj saldakontov lahko postane vsako podjetje, ki želi poročati plačilne navade svojih kupcev.
Za pričetek sodelovanja nas kontaktirajte na e-naslov sandi.zajc@bisnode.com.

 

Spletni seminar: Uporabnost finančnih kazalnikov, ocen in bilanc v izogib napačnim in tveganim poslovnim odločitvam