Novice

Napovedujemo inovativno rabo masovnih podatkov

17 apr 2019

 

V svojem najnovejšem poročilu o trajnostnem razvoju napovedujemo še pametnejšo rabo masovnih podatkov in analitike. S tem bomo lahko podjetjem zagotovili pametno odločanje pri izkoriščanju poslovnih priložnosti.

 

S pametnimi podatki do pravih poslovnih odločitev

Z uporabo analitike in točkovalnih modelov zagotavljamo prodoren vpogled v vedenje kupcev in s pridobljenimi pametnimi podatki rešujemo podjetniške izzive na hiter, pregleden in inovativen način. Zavedamo se, da odločitve, ki jih dan za dnem sprejemamo, vplivajo na družbo, ljudi in okolje, zato skušajo svoje odločite še toliko trajnejše usmeriti in s tem pokazati odgovornost do prihodnjih generacij. Na novo zastavljeni trajnostni cilji na področju obdelave masovnih podatkov napovedujejo, da bodo podjetniške odločitve v prihodnje še enostavnejše in manj rizične.

»Imamo dostop do masovnih podatkov. Naš cilj je preoblikovati masovne podatke (angl. big data) v pametne podatke (angl. smart data)  – s točnimi, pravočasnimi in pronicljivimi podatki lahko podjetjem omogočimo pametno odločanje pri izkoriščanju poslovnih priložnosti,«  je povedal generalni direktor Magnus Silfverberg. »Prepričan sem, da pametni podatki prispevajo k boljšemu svetu. Lahko jih uporabimo tudi za usmerjanje nujne medicinske pomoči na pravi naslov s sporočanjem lokacije klicatelja, kar pomeni krajši odzivni čas in lahko rešuje življenja.«

Bisnode dokazuje, da je trajnostno naravnana družba

Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2018 prikazuje pobude in cilje, ki jih je družba določila kot ključne v letu 2018 na svoji poti trajnostnega razvoja in njihovo uresničevanje. V poročilu so med drugim zajeti vodenje trajnostnega razvoja, digitalni trajnostni razvoj, kulturna raznolikost in vključevanje zaposlenih, okoljski odtis in trajnostno naravnana veriga dobaviteljev.

Pomembni dosežki trajnostnega razvoja v letu 2018:

  • Uskladitev poslovanja z uredbo o varstvu podatkov GDPR na ravni celotne družbe, v kar je bilo v letih 2016-2018 vloženih 60.000 ur.
  • Zavezanost najvišjim standardom poslovne etike, ki se odraža v kulturi podjetja. Odbor je sprejel politiko etike uporabe podatkov za vse trge, ki vključuje etični vidik izdelkov in prodaje.
  • Posodobljena protikorupcijska politika družbe Bisnode, ki jo odlikuje ničelna toleranca do korupcije in se uresničuje tudi v praksi: v letu 2018 ni bilo v družbi nobenega potrjenega primera korupcije.
  • Digitalni trajnostni razvoj temelji na zaščiti, zasebnosti in varnosti podatkov ter njihovi integriteti. Bisnode je uvedel posebne pooblaščence za varstvo podatkov družbe, ki so odgovorni za mrežo pooblaščencev na vseh trgih družbe.
  • Delovanje v 19 državah prinaša prednosti nacionalne in kulturne raznolikosti zaposlenih; njihovo splošno zadovoljstvo odraža indeks lojalnosti in angažiranosti zaposlenih (eNPS), ki je narasel iz -6 v letu 2017 do +16 v letu 2018.
  • Prizadevanja za uravnoteženost spolov na vseh ravneh se kažejo v 45-odstotnem deležu žensk v družbi s ciljem povečati število žensk na vodstvenih položajih za 2 %.
  • Bisnode se kot multinacionalno podjetje preusmerja na obnovljive vire energije (kjer je to mogoče; na Švedskem, v Belgiji, Avstriji in Švici) in si prizadeva za zmanjšanje okoljskega odtisa.
  • Ocenjevanje zvestobe kupcev (NPS) je doseglo 71.000 odjemalcev z odzivom 9,3 %. Na lestvici od 1 do 10 je 35 % strank podjetje ocenilo z 9 ali 10.
  • Na ravni lokalnih pobud so zaposleni Bisnode Slovenija že 6. leto zapored združili moči za družabno dobrodelno kolesarjenje od Ljubljane do morja in v letu 2018 Mladinskemu zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije podarili dobrih 200 kosov športne opreme in šolskih pripomočkov.

Od leta 2015 smo podpisniki največje svetovne trajnostne pobude Združenih narodov UN Global Compact. Pri svojem poslovanju in strateških usmeritvah upoštevamo 10 univerzalnih načel s področja človekovih pravic, delavskih standardov, skrbi za okolje ter protikorupcijskega delovanja.
V preteklem letu smo si prizadevali doseči čim večjo uskladitev s cilji UN Global Compact na področju trajnostnega razvoja.

To poročilo Bisnode je bilo pripravljeno v skladu s smernicami GRI za pisanje trajnostnega poročila neprofitne organizacije Global Reporting Initiative (GRI), ki omogočajo sistematičen pristop k trajnostnemu razvoju kot sestavnemu delu našega vsakodnevnega delovanja.

 

PREBERITE SI CELOTNO TRAJNOSTNO POROČILO 2018 TUKAJ.