Novice

Trgovina na debelo ustvarila največ prihodkov iz prodaje

18 sep 2017

Trgovska dejavnost je najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji tako po številu podjetij, saj jih v tej dejavnosti obratuje kar petina, kot po ustvarjenih prihodkih iz prodaje (35 %). Ker je znotraj te dejavnosti po prihodkih iz prodaje najmočnejša trgovina na debelo, se v tokratni temi meseca posvečamo slednji.

Ta je kljub najnižjemu deležu po številu podjetij znotraj trgovske dejavnosti, tj. 17,8 %, v letu 2016 ustvarila več kot 13 milijard evrov prihodkov iz prodaje. Kar predstavlja 43,4 % prodaje celotne trgovske dejavnosti oz. 15 % celotne slovenske prodaje.

5 dejstev o trgovini na debelo v Sloveniji

Kapital in solventnost se večata, obvezosti zmanjšujejo

Medtem ko se kapital trgovcev na debelo v zadnjih petih letih povečuje (v povprečju letno 2,6 %), pa jim upadajo zlasti finančne obveznosti (v povprečju letno -10,7 %). Poslovne obveznosti ostajajo v zadnjih petih letih na bolj ali manj isti ravni, se pa tudi te zmanjšujejo. Kratkoročna in dolgoročna likvidnost sta v pozitivnem trendu izboljševanja.

34 % višji čisti dobiček kot lani

Trgovci na debelo so v zadnjih petih letih zabeležili le eno negativno leto – 2013. Od takrat dobičkonosnost konstantno narašča. Glede na leto 2015 je cisti dobiček poskočil za 34,1 %, v zadnjih petih letih pa se je povprečno letno povečal za 27,1 %.

Prodaja na evropskih trgih se krepi

 

Prodaja se krepi zlasti na evropskem trgu. V zadnjih petih letih se je letno v povprečju povečala za 14,1 %. EU trg predstavlja 72 % prodaje v tujini. Negativen trend pa se nadaljuje na trgih zunaj EU; v zadnjih petih letih je letno v povprečju padla za 7,2 %.

Top 10 družb glede na prodajo

Priložnosti veletrgovcev

Dejavnost trgovine na debelo je v vseh vidikih ocenjena nekoliko bolje kot je povprečje za slovensko gospodarstvo. Največjo nevarnost dejavnosti predstavlja vzdrževanje obratnega kapitala, tj. terjatev in zalog.

 

3 PODDEJAVNOSTI, KJER JE NAJVEC VELIKANOV TRGOVINE NA DEBELO

7 PODDEJAVNOSTI SPADA POD TRGOVINO NA DEBELO:

  1. Posredništvo
  2. Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
  3. Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
  4. Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
  5. Trgovina na debelo z napravami za IKT
  6. Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo
  7. Druga specializirana trgovina na debelo


V poddejavnostih trgovina na debelo z izdelki za široko rabo; trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki ter druga specializirana trgovina na debelo posluje več kot četrtina vseh subjektov.

 

Top 10 družb po prodaji v trgovini na debelo z izdelki za široko rabo, drugi specializirani trgovini na debelo in trgovini na debelo z živili, pijačo ter tobačnimi izdelki.