Novice

Sprejemanje strateških odločitev na podlagi občutka vodi v tvegano poslovanje

22 nov 2019

Veliko odločitev v življenju sprejemamo na podlagi občutka. Ko pride do sprejemanja pomembnih odločitev za prihodnost podjetja, pa se ne bi smeli zanašati zgolj na lasten občutek, saj lahko le-to vodi v tvegano poslovanje. Raziskave namreč kažejo, da se pri rasti, inovacijah in nagovarjanju talenta bolje odrežejo podjetja, ki se ne zanašajo na občutek, temveč na uporabo podatkov.
 
 
Vodilni v podjetjih se že zavedajo, da za uspešno poslovanje v prihodnosti slepo zaupanje ali samo zanašanje na občutek nista več dovolj. Vse več se jih odloča svoje poslovne odločitve zaupati rešitvam, ki temeljijo na podatkih in analitičnih pristopih, ki podjetjem pomagajo dosegati odličnost. Zavedanje pomena pametnih podatkov in njihova uporaba namreč podjetja popelje v uspešno prihodnost »brez slabih odločitev«.

Četrtina vodstva sprejema strateške odločitve na podlagi občutka

»Veliko odločitev še vedno sprejemamo po golem občutku, ki mu rečemo instinkt ali eksperimentiranje, ampak v tem kontekstu težko razmišljamo o eksponentni rasti. Današnji poslovni svet je na pragu velikih sprememb, ko bodo podatki postali osnovna potreba vseh sektorjev. Ustvarjanje organizacije, ki temelji na podatkih in vpogledu, pomeni nadomeščanje občutkov brez podlage z odločitvami, ki temeljijo na zanesljivih analitičnih podatkih«, pravi Rikard Candell, direktor analitike v podjetju Bisnode.
 
Poročilo o Bisnodovi raziskavi »Pospešitev poslovanja«, ki ga je pripravilo podjetje Kairos Future in pri kateri je sodelovalo 25 ali več izvršnih vodij na desetih tržiščih v Evropi (skupaj 300 udeležencev), razkriva, da 25 odstotkov članov najvišjega vodstva sprejema odločitve na osnovi občutka. Istočasno jih 38 odstotkov pravi, da leta 2030 ne bodo več poslovali, če se ne zavežejo k prihodnosti, ki temelji na podatkih. Zaradi pomanjkanja znanja in nezadostnih procesov za podporo izkoriščanja notranjih in zunanjih podatkov člani najvišjega vodstva ponoči ne spijo, poleg tega polovica vodstvenih delavcev nima zadostnega znanja, potrebnega za izboljšanje uporabe in analize podatkov. Ugotovili smo, da so vlaganja v zmogljivosti analize podatkov neenakomerno razporejena med oddelki in poslovnimi funkcijami. Zmogljivosti za analizo podatkov na IT-oddelkih (34 odstotkov) so močno pretirane, medtem ko oddelki za trženje (13 odstotkov), oddelki za raziskave in razvoj (12 odstotkov) in prodajni oddelki (14 odstotkov) zaostajajo, kar naj bi po pričakovanjih negativno vplivalo na uspešnost evropskih podjetij.

Digitalizacija in avtomatizacija je prihodnost

Vodenje podjetja skozi procese digitalizacije in avtomatizacije ni enostavna naloga. Ko govorimo o analizi podatkov in umetni inteligenci, imajo nekatere panoge pri avtomatizaciji nalog več izkušenj kot druge. Finančne storitve, svetovanje, IT in tehnologija so s 25 odstotki vodilne panoge na tem področju in pravijo, da je večino nalog mogoče avtomatizirati s pametnejšo uporabo analize podatkov in umetne inteligence. Medtem sektorji, kot so javne storitve, izobraževanje in zdravstvena oskrba, z 10-odstotno avtomatizacijo zaostajajo in prav tako pravijo, da je večino nalog mogoče avtomatizirati. Istočasno 39 odstotkov sodelujočih pravi, da bosta analiza podatkov in umetna inteligenca do leta 2030 popolnoma preoblikovali njihovo panogo.
 
Med podjetji, ki so že postavili podatke v svoje središče delovanja, je zelo nizka stopnja fluktuacije zaposlenih (manj kot 10 odstotkov). Kljub temu jih 55 odstotkov pravi, da so težave, povezane s tehnologijo in digitalizacijo, bolj moteče kot sodelavci. Glede na najpogostejše odgovore evropskih vodilnih uslužbencev je tudi vodenje in prepričevanje zaposlenih, ki imajo negativen odnos do podatkov, enako velik izziv. Znanje vodilnih uslužbencev se prav tako razlikuje. Na podlagi raziskave lahko rečemo, da obstaja določena generacijska vrzel, pri čemer imajo vodstvene ekipe z milenijci višjo stopnjo digitalne pismenosti, vodstvene ekipe s pripadniki »baby boom« generacije pa pri tem zaostajajo.

Izzivi in napovedi pri uporabi podatkov in umetne inteligence

Sodelujoči pri raziskavi imajo številne skrbi glede prehoda njihove organizacije na poslovanje z večjo uporabo podatkov:
  • Kar 47 odstotkov jih pravi, da nimajo dovolj znanja, potrebnega za poslovanje, ki je bolj usmerjeno v podatke.
  • Eden izmed treh udeležencev pravi, da sploh ne ve, kaj njihovi panogi prinaša prihodnost analize podatkov.
  • Več kot 70 odstotkov najbolj uveljavljenih podjetij prepoznava pomanjkanje razpoložljivega talenta kot enega izmed primarnih izzivov.
  • Več kor štirje izmed desetih udeležencev v raziskavi pravijo, da je eden izmed ključnih izzivov uvedba in uporaba procesov, ki podpirajo izkoriščanje notranjih in zunanjih podatkov.
  • Pomanjkanje osebja za upravljanje prehoda v bolj podatkovno usmerjeno poslovanje je še ena izmed skrbi pri 35 odstotkih vodstvenih delavcev.
Hkrati se člani najvišjega vodstva v podjetjih zavedajo, da je prihodnost v uporabi pametnih podatkov in umetne inteligence:
  • Več kot trije izmed desetih udeležencev pravijo, da bo leta 2030 vse strateške odločitve v njihovi panogi podpirala umetna inteligenca.
  • 34 sodelujočih v raziskavi pravi, da bodo leta 2030 imeli v svoji vodstveni ekipi člana, ki ne bo človek.
  • Skoraj trije izmed desetih sodelujočih pravijo, da bo do leta 2030 večino vodij zamenjala umetna inteligenca.

Prenehajte se zanašati na občutek, stavite na uporabo podatkov

Podatki in njihova ustrezna obdelava so torej dandanes ključnega pomena pri sprejemanju pametnih poslovnih odločitev, ki vodijo podjetja k rasti in uspešnosti. »Napredujejo tista podjetja, ki danes vedo, da bo leta 2030 zmaga na njihovem trgu odvisna od tega, kako dobro bodo v lastno korist uporabljala podatke,« poudarja Rikard Candell, direktor za analitiko pri skupini Bisnode. Podatki bodo še naprej preoblikovali trg delovne sile, spreminjali vlogo posameznih zaposlitev in ustvarili široko potrebo po podatkovnih znanstvenikih. Če bodo podjetja želela spoznati priložnosti, ki jih podatki ponujajo, bodo morala videti še dlje od izzivov, s katerimi se na področju podatkov spopadajo danes. Potrebno se je zavedati, da uspešno poslovanje jutrišnjega dne, pa tudi današnjega, vodijo podatki, ne pa dober občutek direktorja in vodij.