Novice

Spodbujanje rasti s ključnimi podatki

08 apr 2019

V procesu digitalnega preoblikovanja poslovnega sveta podatki igrajo ključno vlogo v trženju. Pravzaprav bi lahko rekli, da so popolnoma spremenili vlogo trženja v poslovanju. Z novimi možnostmi, ki jih prinaša avtomatizacija trženja, so se povečala tudi pričakovanja marketing oddelkov, saj ni dovolj, da marketing zagotavlja le podporo prodajnemu procesu, ampak mora tudi spodbujati rast.

33 % generalnih izvršnih direktorjev meni, da je glavna naloga trženja ustvarjanje prihodkov.

Trženje je nov spodbujevalnik rasti

S prehodom na digitalno poslovanje imate kar naenkrat na voljo množico podatkov, ki vam pomagajo zagotavljati rast. Če želite, da bodo ti podatki uporabni, pa morate vedeti, kaj je pomembno in kaj je točno.

 

Zaradi številnih informacijskih sistemov – od sistema za vodenje strank do sistema avtomatiziranega trženja ter kreditnih in plačilnih sistemov – se bo hitro zgodilo, da bodo podatki postali neskladni. Če k temu dodamo še dejstvo, da ima vsak sistem lastne vire podatkov in da se ti podatki stalno spreminjajo, pa namesto koristnih vpogledov dobimo precejšno zmedo. Vsak odnos s stranko je edinstven, kar povzroča veliko tveganje, da boste s stranko komunicirali na napačnem kraju in ob napačnem času ter z neustrezno ponudbo, zaradi česar vam bo stranka pobegnila h konkurenci.

 

Vse preveč tržnikov pozna situacijo, ko so bile zaradi nepravilnih podatkov storjene konkretne napake. Eno samo napačno dostavljeno naročilo je manjša napaka, sprejemanje strateških odločitev na podlagi zavajajočih podatkov pa lahko izniči pomen ali povzroči neuspeh celotne akcije, lahko pa celo popolnoma uniči izkušnjo stranke. Povedano na kratko, zaradi nezanesljivih podatkov lahko zamudimo odlične priložnosti za rast.

 

Če želite biti uspešni, morate strankam in potencialnim strankam ponujati tisto, kar je zanje pomembno. To pomeni, da morate razumeti njihove potrebe in jim zagotavljati prave rešitve ob pravem času. Za to pa morate vedeti, kdo so vaše stranke, poznati njihovo obnašanje in njihovo kupno moč. Vse to pa dobite iz svojih podatkov.

 

 

Boljše trženje s ključnimi podatki

Če hočete razumeti vse svoje podatke, morate obvladati svoje ključne podatke. Ključni podatki so vaši najpomembnejši podatki. So osnova za vaše poslovne in komercialne odnose s strankami in osnova za tržne podatke.

Namen dela s ključnimi podatki je izločitev vseh nepotrebnih podatkov, kot so: podvojeni, zastareli kontaktni podatki in vnosi o družbah, s katerimi ne poslujete več.

Ključni podatki uporabljajo standardizirano podatkovno strukturo in definicije, ki omogočajo skladne podatke, ki se lahko uporabljajo v različnih sistemih, aplikacijah in procesih. Tako ključni podatki postanejo edini vir resnice v celotni mreži prodajnih in tržnih sistemov ter na ravni celotne organizacije. V poslovanje vnašajo jasnost in zaupanje, saj ste lahko prepričani, da vaše odločitve temeljijo na točnih in pomembnih podatkih.

»Pri tem je najpomembneje, da v prav vsakem poslovnem primeru uporabljate ustrezne podatke,« pravi Mikael Olsmar, vodja analitike in svetovanja, analitika poslovnega trga, Bisnode.  »Ne morete spodbujati rasti, če nimate pravilnih informacij, na katerih utemeljujete svoje analize in odločitve.«

S posodobljenimi in točnimi ključnimi podatki lahko zagotovite, da so informacije, ki jih imate shranjene o posameznih strankah, vedno najnovejše in točne. Posameznike lahko preprosteje identificirate po različnih kanalih in jim zagotovite ustrezne informacije na vsakem koraku njihove poti. Prav tako lahko s kombiniranjem informacij iz različnih virov podatkov pridobite nove vpoglede, s pomočjo katerih lahko dobite nove posle.

 

 

En zanesljiv vir kakovostnih podatkov

Če želite ustvariti eno samo poenoteno različico odnosa s stranko in potencialno stranko v različnih sistemih, boste za to potrebovali prečiščene, popolne in skladne podatke. Bisnode ima kakovostne podatke, s katerimi lahko zagotovi podporo vašim ključnim podatkom.

Bisnode zbira, analizira in čisti podatke iz na stotine lokalnih virov ter jih združuje na tak način, da lahko zadovolji vaše potrebe. Z največjim pokritjem trga evropskih podatkov o potrošnikih in podjetjih vam lahko zagotovimo podatke, ki bodo ustrezali vašemu poslovanju, in prepričani ste lahko, da so vaši podatki v vsakem trenutku posodobljeni in točni.

 

Podatki: Temelj spodbujanja rasti prihodkov

Uspešen sodoben način trženja je odvisen od sposobnosti ustvarjanja in upravljanja odnosov s strankami in potencialnimi strankami, ki so za družbo neprecenljivi. Podjetje, ki svoje podatke upravlja strateško ter iz njih pridobljene informacije pretvarja v vpoglede in znanje, s pomočjo katerega uresničuje svoje poslovne cilje, je uspešno podjetje.

 

Študija družbe Dun & Bradstreet, v katero je bilo vključenih 135 podjetij, je pokazala, da organizacije, ki ustrezno upravljajo svoje ključne podatke o strankah, dosegajo velike uspehe in odličnost na področju trženja in prodaje.

Cilj/Zajetje

Za 12 % izboljšana segmentacija akcij, izboljšana identifikacija najboljših potencialnih kupcev.

 

Vzdrževanje

Za 16 % izboljšana uporaba informacij o strankah in mogočih strankah ter priprava na prodajo.

 

Sklenitev

Za 12 % izboljšano sklepanje poslov z mogočimi strankami na podlagi informacij iz trženja.

  

Podatki so nov naravni vir našega časa. Kot posamezniki v povezanem svetu vsak dan ustvarjamo ogromne količine podatkov. Računalniki so vedno pametnejši in možnosti pridobivanja vpogledov na podlagi podatkov se stalno izboljšujejo.

Svoje podatke lahko usklajujemo in analiziramo s podatki strank ter z vsemi dogodki in signali, ki jih ustvarja nov digitalni svet, v katerem živimo. S tem ustvarjamo velike poslovne priložnosti, hkrati pa potrebujemo zanesljive in izkušene partnerje, s katerimi sodelujemo. Potrebovali boste ljudi, ki vedo, kako delati s podatki, kako jih usklajevati, kako pridobivati celostne informacije iz podatkov, na podlagi katerih je mogoče sprejemati prave odločitve, in tudi kako spoštljivo ravnati s podatki. Bisnode vam lahko pri tem pomaga.

 

Članek je objavljen tudi v marčevski številki MQ revije Združenja manager.

 

Preberite si celo e-knjigo tukaj.