Novice

Slovenski izvoz se je lani povečal za 1,8 milijard evrov

24 jul 2017

V tokratni analizi smo pregledali poslovanje slovenskih izvoznikov v letu 2016. V prvi del analize smo vključili vse gospodarske subjekte, v podrobnejšo panožno analizo izvoznikov pa le gospodarske družbe.

Kaj morate vedeti o slovenskih izvoznikih in njihovem poslovanju v 2016? 

 

 

55 % CELOTNEGA IZVOZA USTVARILA PANOGA PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI

Top 3 izvozne panoge po prihodkih od prodaje:

 

Naš izvozni paradni konj med predelovalnimi dejavnostmi je proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic.

Če našo najmočnejšo izvozno dejavnost pogledamo podrobneje, vidimo, da je naša najmočnejša izvozna predelovalna dejavnost proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic z 9,2-odstotnim deležem med vsemi dejavnostmi. Slednja je v absolutnem smislu v letu 2016 z 208 milijoni evrov tudi največ pripomogla k rasti izvoza.

Med predelovalnimi dejavnostmi, ki so jim lani prihodki na tujih trgih najbolj upadli so:

Trgovina na debelo najbolj zaslužna za rast izvoza

Če dejavnosti pogledamo bolj podrobno, na drugem nivoju, vidimo, da je bila trgovina na debelo s skoraj 334 milijoni evrov prirasta najbolj zaslužna dejavnost za rast izvoza v letu 2016. Največji minus na izvoznih trgih v letu 2016 je uspel dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.