Novice

Promet in skladišcenje: 100 % skok dobička in dobičkonosnosti v 2016

22 dec 2017

Promet in skladiščenje sodi med srednje močne gospodarske panoge v Sloveniji. Glede na prihodke pa je celo tretja najmočnejša panoga. V letu 2016 je ustvarila slabih 5,4 milijard evrov prihodkov iz prodaje. Za primerjavo: celotno slovensko gospodarstvo jih je ustvarilo slabih 87 milijard. Dodana vrednost na zaposlenega je s 50.565 evri krepko oz. kar 19 % nad povprečjem slovenskega gospodarstva. To pa ne velja za povprečno mesečno plačo, ki malenkost, tj. za 3,6 odstotka, zaostaja za državnim povprečjem v gospodarstvu. V primerjavi s celotnim slovenskim gospodarstvom velja za promet in skladiščenje nadpovprečna koncentracija majhnih in starejših enot, organiziranih kot s. p. ali d. o. o., s sedežem izven osrednjeslovenske regije.