Novice

Kako uspešna so podjetja v Sloveniji in Srbiji, ki jih vodijo ženske

26 feb 2019

Podjetja, v katerih so ženske odgovorne osebe, predstavljajo pomemben segment gospodarstva. Obširna analiza prikazuje poslovanje takšnih podjetij v Sloveniji in Srbiji v primerjavi s celotnim gospodarstvom.

SLOVENIJA

Podatki, ki so zajeti v analizi, prikazujejo več kot 18.300 gospodarskih družb, kar predstavlja 25% celotnega gospodarstva, kjer so ženske odgovorne osebe.

 

V finančnem letu 2017 so ta podjetja glede na celotno gospodarstvo ustvarila 37% vseh prihodkov in 39% vsega dobička, obenem so zaposlovala 37% vseh zaposlenih. Omenjena podjetja so prav tako odgovorna za 24% prihodkov celotnega izvoza.

 

Ob primerjavi deležev s celotnim gospodarstvom so prav tako zanimivi rezultati analize učinkovitosti, dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja tako imenovanih »ženskih podjetij«.

 

Analiza učinkovitosti poslovanja, ki jo lahko merimo kot obrat sredstev (višina ustvarjenih prihodkov glede na razpoložljiva sredstva oz. koliko prihodkov uspejo ustvariti ne enoto sredstev) nam kaže, da so »ženska podjetja« nadpovprečno učinkovita, saj z enim evrom sredstev ustvarijo skoraj 1,3 evra dobička, medtem ko gospodarstvo ustvari v povprečju 0,9 evra.

 

Pri dobičkonosnosti poslovanja ugotavljamo, da je stalnost pri doseganju dobičkov v »ženskih podjetjih« višja kot v gospodarstvu. To pomeni, da so, v primerjavi s celotnim gospodarstvom, ustvarjeni dobički (oz. izgube) v omenjenih podjetjih manj občutljivi na razne zunanje gospodarske dejavnike.

 

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva, da gospodarstvo v povprečju svoje dejavnosti financira bolj z lastnimi viri (48%) in manj z zadolževanjem, kot to velja za »ženska podjetja«, kjer je odstotek financiranja z lastnimi viri 44%.

 

Iz plačilnega indeksa podjetij, ki zajema podatke, dostopne družbi Bisnode, smo ugotovili, da podjetja, v katerih so odgovorne osebe ženske, v Sloveniji dogovorjene obveznosti v povprečju poravnajo med 1 in 7 dni po valuti.

 

SRBIJA

Podatki, ki so zajeti v analizi prikazujejo podjetja, za katera imamo podatek o direktorju družbe. »Ženska podjetja« predstavljajo skoraj 21% celotnega gospodarstva. V finančnem letu 2017 so te gospodarske družbe ustvarile 12% celotnih prihodkov v gospodarstvu in pri tem ustvarili 11% prihodkov celotnega izvoza. Ustvarjeni dobiček predstavlja 13% celotnega dobička gospodarstva, pri čemur so zaposlovali 12 % vseh zaposlenih.

 

Učinkovitost poslovanja pove, da analizirana podjetja ustvarijo skoraj 7 dinarjev dobička na 1 evro prihodka (1 evro =118 RSD) medtem, ko je povprečje v gospodarstvu nižje in znaša 6 dinarjev.

 

Tako Dobičkonosnost kot tudi Stabilnost poslovanja  pokažeta, da so »ženska podjetja« bolj stalna pri ustvarjanju dobička oziroma bolj stabilna pri poslovanju. 

Iz plačilnega indeksa podjetij, ki zajema podatke, dostopne družbi Bisnode, smo ugotovili, da podjetja, v katerih so odgovorne osebe ženske, v Srbiji dogovorjene obveznosti v povprečju poravnajo med 8 in 15 dni po valuti.

 

 

Analizo je pripravil Damir Simonović, Presales Insights specialist