Novice

Mikro pregled gospodarstva – Južni trgi

22 dec 2017

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – OKTOBER 2017

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

 V oktobru 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,44 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,22 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili rast v deležu novoustanovljenih podjetij: prva za 21 ODSTOTKOV, druga pa za 8,9 ODSTOTKA. Na drugi strani je BOSNA IN HERCEGOVINA zabeležili padec, ki je znašal 36,8 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani je le BOSNA IN HERCEGOVINA beležila padec, SLOVENIJA ter HRVAŠKA pa rast.

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – OKTOBER 2017Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

 

 


Oktobra 2017 je HRVAŠKA beležila 1,16 ODSTOTKA izbrisanih podjetij, SLOVENIJA pa le 0,66 ODSTOTKA. To pomeni, da se je na HRVAŠKEM eno podjetje izbrisalo na vsakih 85, v SLOVENIJI pa na 150. V primerjavi s predhodnim mesecem sta obe državi zabeležili rast izbrisanih podjetij. V SLOVENIJI je bila ta celo za 45,5 ODSTOTKA, na HRVAŠKEM pa je znašala 20,3 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani je HRVAŠKA zabeležila padec izbrisanih podjetjih, in sicer za kar 27,2 ODSTOTKA. V SLOVENIJI se je število izbrisanih podjetij povečalo in to za dobrih 35 ODSTOTKOV.

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – OKTOBER 2017Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu zaceli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

 Oktobra je najvišji delež novih insolvenčnih podjetij beležila BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,21 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,14 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo HRVAŠKA beležila padec novih insolvenčnih podjetij, in to za 6,4 ODSTOTKA; SLOVENIJA ter BOSNA IN HERCEGOVINA sta zabeležili rast. Glede na enako obdobje lani je le SLOVENIJA zabeležila padec novih insolvenčnih podjetij, in sicer za 14,2 ODSTOTKA, BOSNA IN HERCEGOVINA ter HRVAŠKA pa sta zabeležili rast v številu novih insolventnih podjetij.

DELEŽ BLOKAD – OKTOBER 2017


Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj en dan.

Tudi oktobra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 31,17 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 4,99 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako DVANAJSTO, v SLOVENIJI pa vsako DVAJSETO podjetje. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo SLOVENIJA beležila padec v številu blokiranih podjetij, ki je znašal 4,1 ODSTOTKA, vse ostale države pa povečanje. Največjo rast je beležila HRVAŠKA, in sicer za 1,3 ODSTOTKA, sledita ji SRBIJA z 0,8 ODSTOTKA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 0,2 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani sta samo SLOVENIJA in HRVAŠKA zabeležili padec v številu blokiranih podjetij, prva za 15,4 ODSTOTKA, druga pa za 11,7 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA sta zabeležili povečanje števila blokiranih podjetij – prva za 7,4 ODSTOTKA, druga za 10 ODSTOTKOV.