Novice

Makro pregled gospodarstva – Južni trgi

05 okt 2017

Makro pregled gospodarstva Južnih trgov pod drobnogledom.

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

 

 

Vir: www.bisnode.si

V drugem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 4,4-ODSTOTNA, sledi ji HRVAŠKA z 2,8-ODSTOTNO rastjo. V SRBIJI je bila rast najnižja, le 1,3-ODSTOTNA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO v obravnavanem obdobju še ni podatka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala le v SLOVENIJI, in sicer za 0,7 ODSTOTNE TOČKE. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast rahlo izboljšala – v vsaki za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.

Julija 2017 je HRVAŠKA beležila 10,8-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 9,1-ODSTOTNO. V primerjavi z junijem 2017 je stopnja brezposelnosti v obeh državah ostala na enaki stopnji. SRBIJA je po podatkih ILO v drugem četrtletju 2017 beležila 11,8-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je ILO anketna brezposelnost v SRBIJI znižala za 2,8 ODSTOTNE TOČKE. BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po podatkih ILO za leto 2016 beležila 25,4-ODSTOTNO brezposelnost.

Cene življenjskih potrebščin so se v avgustu 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 2,5 ODSTOTKA. V BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se v povprečju zvišale najmanj – le za 0,2 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju znižale le v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 0,2 ODSTOTNE TOČKE, v ostalih državah so se v povprečju zvišale. Najbolj so se zvišale na HRVAŠKEM, za 2,5 ODSTOTNE TOČKE, sledi SRBIJA, kjer so se v povprečju zvišale za 1,3 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa za 1,2 ODSTOTNE TOČKE.

Infografika prikazuje rast BDP za 2. četrtletje 2017 in primerjavo s 1. četrtletjem 2017, stopnjo brezposelnosti za julij 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec in inflacijo za avgust 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Slovarček z definicijami si lahko preberete TUKAJ.