Tako malo je potrebno, da nekaj doprinesemo k boljši prihodnosti - zakaj se potem zdi tako težko? Del krivde lahko pripišemo našim navadam in rutinskem delovanju, pri čemer ne razmišljamo, da bi lahko karkoli storili drugače. Ampak ravno z majhnimi koraki lahko naredimo velike spremembe pri sebi, le-te pa se bodo odražale tudi v okolju in družbi.

Digitalizacija utira pot zelenemu okrevanju

Pred kratkim sem naletel na zabavno ilustracijo z vprašanjem: Kdo je v vašem podjetju vodil proces digitalne transformacije? Odgovor A: CEO (generalni direktor), odgovor B: CTO (direktor za tehnološki razvoj) in odgovor C: COVID-19. Trikrat lahko ugibate, kateri je bil obkrožen.
 
Menim, da lahko izbruh koronavirusa pripelje do večje usmerjenosti v trajnostno delovanje in digitalizacijo podjetij, saj so takšna podjetja veliko bolj obstojna in bolje opremljena za soočanje s posledicami pandemije. Če se ozremo nazaj v leto 2019, lahko vidimo, da sta digitalizacija in digitalna trajnost dejansko vse bolj pomembni za zaupanje strank v podjetja ter njihov pogled na korporativne blagovne znamke. Zato bi morala biti digitalna trajnost kot vrednota v osrčju vsakega poslovanja. Tehnologija je v zadnjih letih tako napredovala, da lahko sedaj s pomočjo umetne inteligence zaznamo tista podjetja, ki zavezanost k trajnostnemu razvoju izkazujejo s certifikati, na primer certifikat pravične trgovine (Fair Trade), ekološke certifikate in podobno.

Številna podjetja, med njimi tudi Bisnode, so se že pridružila pozivu k nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo.
 
 
Pobuda temelji na zelenih in krožnih načelih ter na digitalizaciji, hkrati pa spodbuja trajnostne gospodarske dejavnosti in zelene naložbe, z namenom zmanjšanja visokoogljičnih investicij. Tudi drugje po Evropi se razvijajo podobne iniciative in zavezništva podjetij, med njimi sta bolj odmevna Agora Energiewende in ClientEarth. Očitno je COVID-19 poleg vseh tegob prinesel tudi nekaj pozitivnega.

Kako lahko vsako podjetje prispeva k varovanju okolja?

Leto 2019 je bilo v znamenju trenda trajnostnega razvoja, česar se vse bolj zavedajo tudi vodilni v podjetjih. Na trajnostno poslovanje ne gledam kot na obveznost, pač pa je zame to priložnost, da ustvarimo rešitve in podpremo delovanje z dodano vrednostjo. Podjetja, katerih poslovni modeli se resno ne spopadajo z izzivi, s katerimi se soočamo tako na finančnem kot tudi na družbenen in okoljskem področju, bodo začela nazadovati. Zavedati se moramo, da karkoli počnemo v poslovnem svetu in tudi v zasebnosti, ima vpliv na okolje. S tem v mislih naj bodo zasnovane tudi poslovne strategije, ki spodbujajo in učinkovito vodijo dolgoročno trajnostno poslovanje, le-to pa bo doprineslo k pozitivnemu finančnemu učinku.
 
Podjetja, ki se zavedajo posledic podnebnih sprememb in ne razmišljajo zgolj kratkoročno, si zastavijo cilje, kako s svojim delovanjem in ravnanjem zaposlenih prispevati k boljši prihodnosti za vse:
  1. Manjša porabe energije je mogoča že z ugašanjem luči, računalnikov in strojev, kadar jih ne potrebujemo. V podjetju uporabimo varčne žarnice in naprave ter poskrbimo, da je sama zgradba čim bolj energetsko učinkovita. Za primer lahko povem, da smo v Bisnode Slovenija s selitvijo v sodobnejšo stavbo z manjšo tlorisno površino dosegli 19 % zmanjšanje porabe električne energije in 32 % zmanjšanje porabe toplote, kar je posledično pomenilo zmanjšanje izpustov CO2 za 35 ton v letu 2019.
  2. Uporaba energije iz obnovljivih virov
  3. Manjši izpust toplogrednih plinov, katerih velik proizvajalec so letala. Preden načrtujemo poslovna potovanja, pomislimo tudi na okolje - Ali je letenje res nujno ali lahko opravimo spletni sestanek? Dober primer so kolegi iz Bisnode Švedska, kjer so zmanjšali svoja potovanja z letalom za 41 % in s tem zmanjšali emisije CO2 za 219 ton oz. 4 % celotnih emisij podjetja. Na dnevni ravni pa lahko omejimo izpuste tudi tako, da se v službo odpravimo peš, s kolesom, delimo avtomobil s sodelavci oz. uporabljamo električne avtomobile ali avtomobile s hibridno tehnologijo.
  4. Odgovorna poraba virov, kakor so voda, papir, plastika ipd. Izdajanje elektronskih računov je dober začetek, postopoma pa naj se čim več poslovanja usmeri v digitalno.
  5. Odgovorno ravnanje z odpadki, kar vključuje ustrezno recikliranje papirja, plastike, organskih odpadkov in IT-strojne opreme. Elektronski odpadki so še posebej problematični, ker vsebujejo nevarne materiale za okolje in človekovo zdravje. Zato jih je treba pravilno odstraniti ali še bolje, v kolikor so naprave delujoče, dati v ponovno uporabo tistim, ki jim še kako prav pridejo. Spomnimo se, v kakšni stiski so se znašle številne družine in otroci zaradi obveznega šolanja in dela od doma, ko niso imeli dostopa do računalnikov.

Čas je za spremembe

V trenutni zdravstveni in potencialni ekonomski krizi se poleg navedenih sprememb izkazuje tudi krhkost in povezanost ekonomije. Samooskrba na primarnih in sekundarnih trgih, agilnost v spremembah poslovnega modela ter proizvodnih procesih ter potreba po nadaljevanju digitalizacije so samo nekatera področja, katera ne zahtevajo visoke kapitalske investicije, ampak drugačen način razmišljanja in večjo mero poslovne drznosti za izvedbo navedenih sprememb.
 
V luči klimatskih sprememb ter usmeritev v trajnostni (zelen) razvoj gospodarstva, se določene države (kot na primer Nemčija) in posamezne dejavnosti že ozirajo po strukturnih spremembah, ki bi omogočale postopno bolj trajnosten razvoj. Ta se ne nanaša samo na »zelene« tehnologije, ampak na manjšo (geografsko) odvisnost in večjo mero fleksibilnosti oz. soustvarjanja dobavnih verig.
Investicije v trajnostne tehnologije pa bodo poleg navedenega zahtevale tudi drugačen pogled na investicije – poleg kratkoročnega tudi dolgoročni izračun ROI ter pozicioniranje podjetja v kontekstu trajnostnega razvoja napram svojim kupcem in preostalim deležnikom na trgu.

Vloga slehernega posameznika je ključna

Človeštvo je danes tako številno in naša tehnologija je tako napredna, da lahko odločilno vplivamo na spremembe naravnega okolja. Skrb za okolje in družbo pa se začne pri posamezniku. Dokler posameznik v sebi ne ponotranji, da je skrb za okolje in družbo vrednota, tega ne more kakovostno prenesti na raven delovanja podjetja in družbe. Po drugi strani pa lahko skrb za okolje in družbo od drugih pričakujemo šele takrat, ko tudi sami ravnamo v skladu s svojimi pričakovanji do drugih. Zato ravnajmo odgovorno in bodimo v vzgled sodelavcem, strankam, dobaviteljem in poslovnim partnerjem.
 
 
 
Originalno je bil prispevek objavljen na spletni strani finance.si:
https://oe.finance.si/8961466/Koronakriza-ne-sme-ustaviti-nasih-prizadevanj-za-trajnostno-poslovanje
 
 

Bisnode ostaja vaš zanesljiv partner vedno in povsod

Z iniciativo Bisnode solidarnost vam želimo pomagati pri sprejemanju pametnih odločitev v izrednih razmerah, z Bisnode SOSasistenco pa vas podpiramo pri pravočasnem odzivu na vse spremembe, da se boste lahko čim bolj neboleče spopadli s krizo, ublažili njene posledice in lažje vzpostavili redne delovne procese, ko bo prišel trenutek za doseganje novih uspehov.

Ostanite zdravi in poiščite nove poslovne priložnosti z našo pomočjo.