Novice

Kako varno in uspešno poslovati tudi v času visokih tveganj

05 maj 2020

Podjetja so navajena že več kot desetletje poslovati v okolju z razmeroma nizkim tveganjem. Sedaj pa se je zaradi globalnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa povečalo tveganje, ki je še posebej izrazito v panogah turizma, gostinstva in ostalih dejavnostih, kjer je nujen neposreden stik s strankami. Kakšne spremembe to prinaša za gospodarstvo? S kom je varno poslovati? Kako strankam sporočiti, da smo zaupanja vredno podjetje?
 
Bisnode analitične raziskave potrjujejo, da je certifikat bonitetne odličnosti pokazatelj zaupanja in stabilnosti določenega podjetja, kar je še posebej pomembno v kriznih časih. Bonitetno odlična podjetja pa imajo hkrati večjo verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala poslovanje tudi po koncu pandemije.


Bonitetno odlična podjetja imajo večjo verjetnost preživetja krize

Bonitetne ocene ter dostopen arhiv finančnih podatkov in dogodkov so najboljši možni približek za ocenjevanje pripravljenosti podjetij na trenutne razmere in kažejo, v kakšni finančni kondiciji posamezno podjetje vstopa v gospodarsko krizo, ki jo je sprožila pandemija. Izmed najbolj pogosto uporabljenih bonitetnih ocen, ki jih Bisnode izračunava, imajo največjo predikativno vrednost Dinamična ocena in Failure score - to sta dinamični kategoriji, ki se tudi v tem kriznem času preračunavata dnevno na podlagi vseh razpoložljivih podatkov iz primarnih virov. Podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami so bolj izpostavljena tveganjem, ki jih prinaša gospodarska kriza, in so zato bolj odvisna od morebitne državne pomoči. Pri podjetjih z višjimi bonitetnimi ocenami pa obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala z gospodarsko aktivnostjo tudi po koncu epidemije.
 
»Po naši raziskavi smo imeli v začetku leta 2020 v Sloveniji 22,29 % bonitetno odličnih podjetij. To je dober pokazatelj visoke stopnje zrelosti slovenskega gospodarstva. Podjetja z visoko stabilnostjo poslovanja, nizko zadolženostjo in kontinuiranim odplačevanjem posojil imajo dobre možnosti, da preživijo tudi v teh izrednih razmerah,« je povedala Katarina Raičević, vodja korporativne in SME prodaje za Jugovzhodno Evropo pri Bisnode.


V Sloveniji 99 % vseh izbrisanih podjetij ni upravičencev do certifikata

Podatki za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo kažejo, koliko podjetij je bilo izbrisanih v obdobju med 13. 3. 2020 in 9. 4. 2020 in koliko med njimi je bilo upravičencev do certifikata odličnosti. Pri Bisnode ugotavljamo, da je bilo v slabem mesecu v Sloveniji med izbrisanimi subjekti le 1,28 % takšnih, ki dosegajo bonitetno odličnost. Tudi na Hrvaškem je ta delež le 1,28 % upravičencev do certifikata, medtem ko je v Srbiji delež 0,69 %. To pomeni, da 99 % vseh izbrisanih podjetij ni bilo upravičencev do certifikata bonitetne odličnosti. Glede na minimalni delež izbrisanih podjetij, ki so upravičena do certifikata bonitetne odličnosti, lahko sklepamo, da predstavlja le-ta zelo kvaliteten indikator pred izbrisom.
 

S certifikatom podjetja izkazujejo svojo odličnost in dvigujejo zaupanje

V mednarodnem okolju je certificiranje uveljavljena praksa, preko katere podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter dvigujejo zaupanje. V Sloveniji ima skupina Bisnode večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti, ki predstavljajo ugledni potni list podjetja. S certifikatom se izkazuje nadpovprečna kakovost poslovanja podjetja, kar pomeni večjo učinkovitost in dobičkonosnost ter manjše tveganje pri poslovanju s tovrstnim podjetjem. Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovanja in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner. Le kdo ne bi želel sodelovati s takšnim podjetjem? V času krize vam lahko pridobljeni certifikat zagotovi nove partnerje, hkrati pa z njim utrdite ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti.


Poslovanje v negotovih časih podprite s pametnimi podatki in predikativno analitiko

V času gospodarskih in finančnih kriz postanejo podjetja glede svojih poslovnih partnerjev zelo previdna. Poveča se zavedanje o pomenu preverjanja poslovnih partnerjev, v izogib morebitnim tveganjem. Če imate dostop do točnih in ažurnih podatkov z vsega sveta, lahko sprejemajte boljše odločitve, ustvarite dobičkonosnost z izogibanjem negotovosti in kreditnim izgubam ter prihranite čas in denar. Z Bisnode nadzorom nad finančnimi in drugimi tveganji ste seznanjeni z aktualnim dogajanjem in spremembami, s pomočjo bonitetne ocene in priporočenega kreditnega limita pa se lahko takoj odločite, ali od kupca zahtevati predplačilo ter kdaj določiti limit ali povečati znesek kredita. Presoja bonitete pri poslovnih partnerjih je osnova resnega poslovanja. Potencialne partnerje je smiselno preveriti še pred začetkom sodelovanja in jih spremljati vse obdobje trajanja partnerstva.
 
»Podjetja se morajo hitro odzvati na trenutno situacijo. Naša naloga je, da jih pri tem podpremo in jim zagotovimo prave smernice, ki podjetjem omogočajo, da si upajo medsebojno poslovati. S pametnimi podatki pomagamo podjetjem pri vsakodnevnem poslovanju, spremljanju novih in obstoječih strank, prepoznavanju prevar in razumevanju ter iskanju potencialnih kupcev. Podjetjem toplo priporočamo, da pred vsakim poslovnim stikom pridobijo čim več kredibilnih informacij o nasprotni strani,« svetuje Katarina Raičević.

Tudi v času povečanega tveganja je mogoče uspešno in varno poslovati. Ne smemo pozabiti, da je namen bonitetnih ocen in predikativne analitike ustvariti zaupanje in olajšati poslovanje. S certifikatom bonitetne odličnosti se tako izkažete kot ugledno in zaupanja vredno podjetje, s pomočjo ažurnih kvalitetnih podatkov pa poskrbite, da bo vaše poslovanje čim manj tvegano.
 
 

Bisnode ostaja vaš zanesljiv partner vedno in povsod

Z iniciativo Bisnode solidarnost vam želimo pomagati pri sprejemanju pametnih odločitev v izrednih razmerah, z Bisnode SOSasistenco pa vas podpiramo pri pravočasnem odzivu na vse spremembe, da se boste lahko čim bolj neboleče spopadli s krizo, ublažili njene posledice in lažje vzpostavili redne delovne procese, ko bo prišel trenutek za doseganje novih uspehov.

Ostanite zdravi in poiščite nove poslovne priložnosti z našo pomočjo.