Ste zaupanja vredno podjetje in vaši poslovni partnerji lahko to potrdijo? Kaj pa podjetja, s katerimi še niste sodelovali? Zdaj je še bolj kadarkoli prej nujno, da domačemu in mednarodnemu trgu sporočite: »Smo zanesljiv in stabilen partner, vreden zaupanja. Partner, ki vam bo stal ob strani tudi v času gospodarske krize.« S certifikatom bonitetne odličnosti stopite v 'klub slovenskih odličnjakov', kjer se po aktualni Bisnode raziskavi nahaja le 13,4 % podjetij z nadpovprečno kakovostjo poslovanja.

 

Nova realnost - spremenjene plačilne navade

Med najpogostejše težave, s katerimi se podjetniki srečujejo, tako doma kakor tudi na številnih tujih trgih, sodi vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilna nedisciplina in oteženo sklepanje poslov. Dodatno negotovost je v gospodarstvo prinesla še koronakriza, ki je prekinila več kot desetletje trajajoče obdobje z razmeroma nizkim tveganjem. Nova razporeditev, kako gospodarstvo funkcionira, je za sabo prinesla tudi spremembe pri plačilih in sodelovanju med podjetji. Naša analiza slovenskega gospodarstva v času epidemije je pokazala slabšo plačilno disciplino in daljše plačilne roke. Na eni strani to porodi vprašanje: Kako se izogniti poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun? Na drugi strani pa: Kako naj potencialnim poslovnim partnerjem sporočimo, da smo ugledno in zaupanja vredno podjetje?

 

Bonitetna odlična podjetja so zanesljivejši partner

Kar 99 % vseh izbrisanih podjetij v času epidemije ni bilo upravičencev do certifikata bonitetne odličnosti. Podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami so torej bolj izpostavljena tveganjem, medtem ko imajo bonitetno odlična podjetja večjo verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala poslovanje. Naša najnovejša analiza (julij 2020) kaže, da bonitetno odličnost trenutno dosega le 13,4 % slovenskih podjetij, kar je skoraj 10 % manj kot lansko leto. Med njimi se v najvišje razrede bonitetne odličnosti, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti 3 leta zapored, uvršča preko 11 % podjetij (Srebrna odličnost, ki jo dosega 5,9 % podjetij, Zlata odličnost (4,5 % podjetij) in Platinasta odličnost (1,3 % slovenskih podjetij)).

 

S certifikatom do novih poslov tudi v kriznih časih

V mednarodnem okolju je certificiranje uveljavljena praksa, preko katere podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled, izkazujejo stabilnost poslovanja ter dvigujejo zaupanje, kar je še posebej pomembno v kriznih časih. V Sloveniji ima skupina Bisnode večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti. Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovanja in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner z nizkim tveganjem. Le kdo ne bi želel sodelovati s takšnim podjetjem? V času krize vam lahko pridobljeni certifikat zagotovi nove partnerje, hkrati pa z njim utrdite ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti.

 

(P)ostanite odlični z nami – mi smo tu za vas!

Tudi v času povečanega tveganja je mogoče uspešno in varno poslovati. Pri tem je podjetjem v pomoč Bisnode dinamična bonitetna ocena Failure Score s prediktivno vrednostjo, ki dnevno zaznava negativne poslovne dogodke na trgu, s tem ustvarja zaupanje in podjetjem lajša poslovanje. Uporabnost in učinkovitost ocene je najbolj tehtna in veljavna zlasti takrat, ko morajo podjetja sprejemati boljše in varnejše odločitve za stabilno poslovanje. Failure Score ocena namreč podjetjem pomaga spoznati, katera podjetja so bolj izpostavljena kreditnim tveganjem izrednih in negotovih razmer (podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami) oziroma za katera podjetja obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer (podjetja z višjimi bonitetnimi ocenami).

S certifikatom bonitetne odličnosti se izkažite kot ugledno in zaupanja vredno podjetje, s pomočjo ažurnih kvalitetnih podatkov in Bisnode rešitev pa poskrbite, da bo vaše poslovanje čim manj tvegano.

 

Ali dosegate bonitetno odličnost in se uvrščate med najboljših 13,4 % slovenskih podjetij?