Novice

Izzivi in priložnosti za podjetja v času po epidemiji

15 jul 2020

Omejitve, ki so jih države in podjetja uvedle za zmanjševanje širjenja okužbe s COVID-19, so imele velik vpliv na gospodarstvo. Še vedno se tudi čutijo posledice karantene in omejitev, pojavljajo se težave v dobavnih verigah na globalni ravni, predvsem pa se je povečala negotovost za prihodnost.
Tudi v Bisnode smo se soočili z nepredvideno situacijo in izzivi, iz katerih pa smo se marsičesa naučili. S pristopom, podprtim s podatki, tako svetujemo podjetjem, kako optimizirati tveganja v izrednih razmerah, kaj lahko pričakujejo v prihodnosti in kje najdejo nove poslovne partnerje ter stranke.

 

Tri faze odziva trga na COVID-19

Na podlagi opažanj slovenskega in tujih trgov smo v Bisnode odziv trga razdelili v tri faze:

Prva faza je bila »tiha« in se je odvijala različno, odvisno od tega, kdaj je posamezna država razglasila epidemijo. Podjetja so se v novi realnosti fokusirala predvsem na to, kako bodo omogočila ljudem delo od doma oziroma kakšne ukrepe bodo sprejeli na delovnem mestu. Prodajalci so se bili prisiljeni umakniti iz frontalne prodaje, pri Bisnode smo se zato posvetili svetovanju in podpori svojim strankam z iniciativo Bisnode solidarnost.

Drugo fazo je zaznamovala polarizacija trga. Podjetja v panogah, ki so bila bolj na udaru, so se še vedno soočala s prvo fazo, medtem ko so druga že začela razmišljati o novih trgih, strankah in dobaviteljih. Pri preverjanju le-teh in za iskanje novih poslovnih priložnosti so jim v pomoč Bisnode rešitve Gvin in Portfolio Intelligence za trge Slovenije, Hrvaške, Srbije in BIH in rešitve Smart Global Prospecting, D&B Hoovers in D&B Credit za globalne trge.

Tretja faza trenutne sedanjosti prinaša proaktivno iskanje novih strank, zavedanje, da je odločanje na podlagi podatkov manj tvegano in da obstajajo ocene in modeli, ki zagotavljajo zanesljive in verodostojne podatke (napovedni model Failure Score in Bisnode plačilni indeks).

Odločitve, podprte s podatki, so pametnejše odločitve

Ko se odpravljamo na izlet, se ne zanašamo na vreme zgolj s pogledom v nebo, ampak preverimo vremensko napoved. V poslovnem svetu ni nič drugače. Pristop, ki se je izkazal kot najbolj učinkovit, ne le v kriznem obdobju, pač pa tudi v času zmerne gospodarske rasti, temelji na odločanju s podporo internih in zunanjih podatkov, namesto na podlagi občutkov. S kombinacijo bonitetnih in finančnih informacij, eksternih podatkov in internega vpogleda v podatke svojega podjetja boste dobili najbolj zaokroženo sliko.
V strateškem partnerstvu z D&B Bisnode omogoča strankam vpogled v podatke in informacije, na podlagi katerih dobijo pregled nad situacijo na globalnih trgih in potencialnih partnerjih, v času po epidemiji pa pripravljamo tudi nadgradnjo sistema, ki bo omogočila še boljši vpogled v podatke in okrepljene informacije.

Failure Score zanesljiv pokazatelj kondicije podjetij tudi v kriznih časih

Finančni podatki za leto 2019, že na voljo v vseh Bisnode rešitvah, so dobro izhodišče, da vidite, v kakšni kondiciji je bil vaš partner pred krizo, toda vseeno ne prikazujejo realne slike stanja podjetij v letu 2020. Zato Bisnode priporoča, da pri preverjanju (potencialnih) partnerjev dodatno pozornost namenite dinamičnim bonitetnim ocenam in napovednim modelom Failure Score, ki so bolj ažurne oz. dnevne narave, saj gre za dinamični kategoriji, ki se tudi v kriznem času preračunavata dnevno na podlagi vseh razpoložljivih podatkov iz primarnih virov.
Podatki sicer kažejo, da se glavnina izbrisanih podjetij (do 90 %) giblje v spodnji tretjini ocen Failure Score. To pomeni, da imajo podjetja, ki so v dobri kondiciji, višjo oceno točk Failure Score, hkrati pa ustrezajo tudi modelu ocenjevanja bonitetne odličnosti.
Oceno Failure Score najdete v Bisnode rešitvah Gvin in Portfolio Intelligence, prepoznate pa jo tudi v ocenjevanju uspešnosti podjetij glede na certifikat bonitetne odličnosti.

Bonitetno odlična podjetja so zanesljivejši partner

Bisnode analitične raziskave potrjujejo, da je certifikat bonitetne odličnosti pokazatelj zaupanja in stabilnosti določenega podjetja, kar je še posebej pomembno v kriznih časih. Bonitetno odlična podjetja imajo večjo verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala poslovanje tudi po koncu pandemije, medtem ko so podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami bolj izpostavljena tveganjem. Bonitetno oceno odličnosti imajo tako le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovanja in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner. Le kdo ne bi želel sodelovati s takšnim podjetjem?
V času krize vam certifikat bonitetne odličnosti lahko olajša pot do novih partnerjev, hkrati pa z njim utrdite ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti.
Tudi v času povečanega tveganja je torej mogoče uspešno in varno poslovati. Ne smemo pozabiti, da je namen bonitetnih ocen in napovedne analitike ustvariti zaupanje in olajšati poslovanje, zato se s certifikatom bonitetne odličnosti izkažite kot ugledno in zaupanja vredno podjetje, s pomočjo ažurnih kvalitetnih podatkov pa poskrbite, da bo vaše poslovanje čim manj tvegano.

Za nove poslovne priložnosti se bo potrebno ozreti (tudi) onkraj Slovenije

Analize napovedujejo 7,7 % padca BDP v euro območju v letu 2020. Neizbežno dejstvo ostaja, da nihče ne ve, kakšne bodo realne posledice, ker takšne situacije še nismo imeli. Na splošno lahko pričakujemo slabšo plačilno disciplino in daljše plačilne roke, kar pri podjetjih povečuje zavedanje pomena spremljanja pametnih podatkov in plačilnega indeksa.
»Previdni smo, s kom delamo, in zato zaenkrat nimamo problemov pri plačilih, zanihalo je pri tistih projektih, kjer je plačnik država. Kupce že ves čas podrobno in redno spremljamo. Pri tem so nam v izredno pomoč produkti Bisnode, tako za Slovenijo, kakor tudi za Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino«, je na junijskem Bisnode spletnem seminarju s SBC podjetniki izpostavil Miran Rauter, direktor Hermi d.o.o., član Kluba slovenskih podjetnikov (SBC).
Za izhod iz krize bo potrebno soočanje s situacijo in prilagajanje. Ob tem bo pomembno vlogo odigral pospešen postopek digitalizacije, preusmeritev na globalne trge in okrepitev prodaje. Prednost na trgu bodo imela podjetja, ki bodo dajala kupcem občutek varnosti, kredibilnosti, s poudarkom na dodani vrednosti. Za nove kupce in dobavitelje pa bo potrebno prestopiti okvire domačega trga in pri iskanju le-teh so vam v pomoč tudi Bisnode in D&B rešitve.
Na področju sodelovanja lahko pričakujemo tudi večjo izmenjavo informacij in idej med podjetji (tu bo ravno vloga organizacij, kot je SBC, zelo pomembna), kar bo ključno gonilo novega razvoja ekonomije in naše skupne uspešne prihodnosti.
»Sreča spremlja pogumne, zato si upajte ustvariti priložnosti tudi v kriznih časih«, je na spletnem seminarju sklenil Milan Dragić, direktor Bisnode za Jugovzhodno Evropo.


 
Bisnode spletni seminar, junij 2020: »Bisnode odkrito o Covid 19: izzivi in priložnosti – in kaj smo se naučili?« si lahko ogledate na POVEZAVI.

Bisnode spletni seminar s člani Kluba slovenskih podjetij, junij 2020: »Čas po COVID-19: Zakaj preverjati boniteto podjetij in kako do novih kupcev?« si lahko ogledate na POVEZAVI.