Z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) je podaljšan rok predložitve letnih poročil za leto 2019 do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja za 30 dni.

Posledično AJPES kot osrednja nacionalna institucija na področju registracije poslovnih subjektov ter zbiranja, objavljanja in posredovanja podatkov in informacij za zagotavljanje preglednega nacionalnega in evropskega poslovnega okolja pridobiva podatke z zamikom. Čeprav so nekateri poslovni subjekti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih že oddali, paketno posredovanje okrnjenega nabora podatkov ne bi bilo smiselno, saj lahko poslovni subjekti vse do roka za predložitev podatke še spreminjajo in bi bili posledično le-ti zavajajoči.

Podatkovne zbirke AJPES letnih poročil za leto 2019 bodo tako predvidoma dostopne v začetku julija 2020.
 

Kaj to pomeni za uporabnike Bisnode rešitev?

Ker so pravni instrumenti trenutno omejeni in so s tem omejeni tudi viri informacij, se posledice omenjenega zakona odražajo v nekaterih Bisnode rešitvah za upravljanje tveganj in bonitetnih informacij ter v Bisnode spletnih servisih, s katerimi sicer dostopate do dnevno osveženih informacijah o vaših poslovnih partnerjih.

V zmanjšanem obsegu zagotavljamo podatke o blokadah, izbrisih, likvidacijah, stečajih, prisilnih poravnavah, FURS neplačnikih, REK nepredlagateljih, vpis sklepov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, odločanj o prenehanju po skrajšanem postopku, odločanj o začetku postopka izbrisa in objav prenehanja opravljanja dejavnosti.

Medtem pa vsi ostali postopki potekajo nemoteno, kar pomeni, da vse primarne vire informacij dnevno in redno spremljamo.
 
Pri Bisnode se zavedamo pomena, ki ga imajo zanesljivi in aktualni podatki za vaše poslovanje, zato ostajamo v stiku z AJPES-om in vas bomo o vseh spremembah sproti obveščali. Po prejemu uradnih podatkov o poslovnih subjektih s strani AJPES-a, statističnega urada in sodišč vam bomo v najkrajšem možnem času zagotovili vpogled v aktualno stanje.
 
 

Bisnode ostaja vaš zanesljiv partner vedno in povsod

Z iniciativo Bisnode solidarnost vam želimo pomagati pri sprejemanju pametnih odločitev v izrednih razmerah, z Bisnode SOSasistenco pa vas podpiramo pri pravočasnem odzivu na vse spremembe, da se boste lahko čim bolj neboleče spopadli s krizo, ublažili njene posledice in lažje vzpostavili redne delovne procese, ko bo prišel trenutek za doseganje novih uspehov.
 
Ostanite zdravi in poiščite nove poslovne priložnosti z našo pomočjo.