Novice

Izjava podjetja Bisnode glede ažurnosti podatkov v Bisnode rešitvah

09 apr 2020

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih in Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-19 (Covid-19) je predsednik Vrhovnega sodišča RS izdal odredbo, s katero vsa sodišča opravljajo naroke in odločajo v omejenem obsegu sodnih zadev, ki štejejo kot nujne zadeve.
Več informacij o odredbi najdete na POVEZAVI.


Kaj to pomeni za uporabnike Bisnode rešitev?

Ker so pravni instrumenti trenutno omejeni in so s tem omejeni tudi viri informacij, se posledice vladne odredbe odražajo v nekaterih naših rešitvah za upravljanje tveganj in bonitetnih informacij ter v Bisnode spletnih servisih, s katerimi sicer dostopate do dnevno osveženih informacijah o vaših poslovnih partnerjih.
V zmanjšanem obsegu zagotavljamo podatke o blokadah, izbrisih, likvidacijah, stečajih, prisilnih poravnavah, FURS neplačnikih, REK nepredlagateljih, vpis sklepov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, odločanj o prenehanju po skrajšanem postopku, odločanj o začetku postopka izbrisa in objav prenehanja opravljanja dejavnosti.
Medtem pa vsi ostali postopki potekajo nemoteno, kar pomeni, da vse primarne vire informacij dnevno in redno spremljamo.
 
V okviru Bisnode rešitev bo pregled vseh podatkov za posamezni poslovni subjekt na voljo nemudoma, ko bodo odpravljeni posebni ukrepi v zvezi z izvajanjem sodne oblasti. Predmet obdelave in prikaza bodo vsi podatki, ki bodo na voljo.


Kako potekajo izračuni bonitetnih ocen?

Naši obstoječi metodološki pristopi za izračun ocen kljub temu ostajajo nespremenjeni. Pri izračunu obstoječih bonitetnih ocen namreč uporabljamo metodološke pristope, ki so strokovno najbolj uveljavljeni in ki so se v praksi izkazali za najboljše. Bisnode bonitetne ocene tako temeljijo na osnovi dejanskih podatkov, ki jih zajemamo skozi svoje podatkovne baze.
 
Bonitetne ocene ter dostopen arhiv finančnih podatkov in dogodkov so najboljši možni približek za ocenjevanje pripravljenosti podjetij na trenutne razmere in kažejo, v kakšni finančni kondiciji posamezno podjetje vstopa v gospodarsko krizo, ki jo je sprožila epidemija. Metodološki pristopi za izračun obstoječih bonitetnih ocen so primerni za uporabo v normalnih oz. predvidljivih razmerah v poslovnem okolju, zato ti pristopi in posledično rezultati popolnoma ne odražajo izjemnih situacij. Zaradi tega v Bisnode vzporedno preučujemo tudi alternativne pristope.
 

Kako uporabiti trenutne bonitetne ocene?

Bisnode pri izračunu vseh bonitetnih ocen uporablja tudi finančne podatke, ki so v tem trenutku še vedno tisti iz leta 2018. Zaradi velike gospodarske rasti v 2019 so zato finančni podatki iz 2018 boljše izhodišče za izračun bonitetnih ocen v času krize kot finančni podatki iz 2019, ki pa v tem trenutku še niso na razpolago.

Izmed najbolj pogosto uporabljenih bonitetnih ocen, ki jih Bisnode izračunava, imajo največjo prediktivno vrednost Dinamična ocena in Failure score - to sta dinamični kategoriji, ki se tudi v tem kriznem času preračunavata dnevno na podlagi vseh razpoložljivih podatkov, ki jih dobimo od naših primarnih virov.
 
 
Podjetjem priporočamo, da naše bonitetne ocene uporabljajo na naslednji način:
  • podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami so bolj izpostavljena tveganjem, ki jih prinaša gospodarska kriza, in so zato bolj odvisna od morebitne državne pomoči;
  • pri podjetjih z višjimi bonitetnimi ocenami (Dinamična ocena in Failure score) obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala z gospodarsko aktivnostjo tudi po koncu epidemije;
  • spremljajo trende stabilnosti, likvidnosti in zadolženosti svojih poslovnih partnerjev s pomočjo bilančnih postavk in kazalnikov na naših spletnih portalih;
  • bolj pogosto spremljajo novice o svojih poslovnih partnerjih, ki se pojavljajo v člankih na naših portalih, ki jih dnevno dodajamo v našo bazo.

    Zavedamo se pomena, ki ga imajo kvalitetni in aktualni podatki za vaše poslovanje, zato aktivno spremljamo napovedane državne ukrepe in s tem povezane nastajajoče podatkovne zbirke oziroma vire, ki jih bomo, ko bo to mogoče, vključili v naše podatkovne baze in storitve.
 

Bisnode ostaja vaš zanesljiv partner vedno in povsod

Z iniciativo Bisnode solidarnost vam želimo pomagati pri sprejemanju pametnih odločitev v izrednih razmerah, z Bisnode SOS asistenco pa vas podpiramo pri pravočasnem odzivu na vse spremembe, da se boste lahko čim bolj neboleče spopadli s krizo, ublažili njene posledice in lažje vzpostavili redne delovne procese, ko bo prišel trenutek za doseganje novih uspehov.

Ostanite zdravi in poiščite nove poslovne priložnosti z našo pomočjo.