Novice

Premaknite se od ugibanja in predpostavk

09 jul 2018

Serifa Jäger, direktorica skupine Bisnode Dun & Bradstreet, se pri svojem delu osredotoča na to, da se globalnim podjetjem omogoči sprejemanje pravih odločitev na podlagi pravilnih podatkov. V intervjuju za časnik Finance je podarila, da se morajo podjetja premakniti od ugibanja in predpostavk k hitrejšim in boljšim odločitvam.

Kakšni so trenutni trendi na področju analize podatkov za doseganje poslovnih ciljev?

Podatki so v današnjem digitalnem svetu pomembnejši kot kadarkoli. Omogočajo vam, da dobite veliko boljši vpogled v podjetje in tako postanete bolj konkurenčni na mednarodnem trgu. Podatkovna analitika je danes v poslovnem procesu najpomembnejša za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. Ena izmed glavnih procesov za napredovanje z novo tehnologijo sta umetna inteligenca in uporaba sodobne tehnologije, denimo strojnega učenja.

Naši partnerji uporabljajo podatke in analitiko, da odgovorijo na zahtevna vprašanja, kako razvijati svoje poslovanje, kdo so njihovi strateški partnerji, kako zaščititi svoje poslovanje pred tveganji in kako ostati v skladu z globalno poslovno klimo in njenimi skritimi izzivi. Ugotavljamo, da so podjetja že sprejela, da mora biti upravljanje podatkov eno od njihovih strateških področij, in temu že namenjajo več sredstev kot v preteklosti.

 

Poznamo veliko primerov pametne uporabe podatkov. Kakšen primer uporabe bi poudarili pri izvozno usmerjenih podjetjih?

S primerom globalnega logističnega podjetja lahko ponazorim, kako smo z združitvijo najnovejše tehnologije in različnih virov podatkov skoraj podvojili kakovost ciljnega seznama. Prodajno učinkovitost smo povečali z zagotavljanjem unikatnega ciljnega seznama, pripravljenega s strojnim učenjem, napovednim modeliranjem ter uporabo strukturiranih in nestrukturiranih podatkov.

Drug primer, kjer je podjetje Bisnode podprlo globalno podjetje, je bil pri upravljanju in zmanjševanju tveganja dobavne verige. Dosegli smo manj motenj v dobavni verigi, hitrejše prepoznavanje prevar, odpravo sumljivih dobaviteljev in posledično učinkovitejše poslovanje.

 

Zakaj sploh začeti zbirati in obdelovati podatke? Kako vemo, katere podatke moramo zbirati?

Podatki in njihova analitika že spreminjajo številne panoge, podjetja pa morajo prilagoditi pristop, tako da ta temelji na podatkih, če želijo razumeti svoje poslovanje, poslovno okolje in njegov potencial. Tista podjetja, ki bodo znala prepoznati priložnosti, bodo tudi tista, ki bodo prevzela vodilno vlogo v svojih industrijah. S podatki ne izboljšujejo le svoje glavne dejavnosti, ampak tudi razvijajo povsem nove poslovne modele.

Najpomembneje je, da se podjetja premaknejo od ugibanja in predpostavk k hitrejšim in boljšim odločitvam. Raziskave so pokazale, da podatkovna analitika podjetjem ne prinaša samo boljšega odločanja, temveč tudi večjo operativno učinkovitost, bolj zadovoljne stranke in večji dobiček.

 

Zbiranje podatkov o strankah, partnerjih, tekmecih, izdelkih in njihovi uporabi je zahteven proces. Katero področje je po vašem mnenju najzahtevnejše?

Vsa podjetja zbirajo podatke o svojem poslovanju in poslovnem okolju. Ob predpostavki, da ste kot podjetje jasno določili, kateri podatki so najpomembnejši in katere težave morate odpraviti, se zdi, da so obstoječe stranke najlažji del, saj imate odnos z njimi že vzpostavljen in informacije o njihovem vedenju prejemate neposredno od njih. Javne podatkovne baze vam olajšajo zbiranje podatkov B2B o tekmecih, morebitnih strankah in drugih deležnikih, pomembnih za vaše podjetje.

Glede na GDPR in večjo ozaveščenost o pomenu varstva podatkov in zasebnosti se zdi, da sta zbiranje in obdelava podatkov o posameznikih največji izziv, ki ga je treba obravnavati z največjo skrbnostjo in spoštovanjem. V tem pogledu bodo podjetja, ki zagotavljajo varstvo podatkov, zasebnost ter pregledno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v jedru svojih podatkovnih strategij, vzdrževala najboljše poslovne odnose.

 

S kakšnimi izzivi se spoprijemajo podjetja pri vzpostavljanju primernega poslovnega okolja za podatkovno analitiko?

Čeprav se je zavedanje glede pomena podatkov v minulih letih povečalo, predvsem pri malih in srednjih podjetjih še vedno opažamo, da se nekatera še ne zavedajo priložnosti. Treba je ustvariti ozaveščenost v podjetjih, kar mora biti prednostna naloga vodstva.

Vendar se tudi podjetja, ki so že uspešno uvedla podatkovno analitiko, spopadajo z izzivi zaradi nenehnih sprememb v tehnologiji in neskladnosti podatkov. Prehod dodatno otežuje dejstvo, da številne organizacije uporabljajo več različnih sistemov in različne vire notranjih podatkov, ki med sabo niso usklajeni. Analitiko podatkov je vedno treba obravnavati kot temelj poslovanja, če želite postati podatkovno usmerjeno podjetje.

 

Kaj je težje, zbrati podatke ali jih pravilno analizirati in iz tega potegniti sklepe?

Kot je bilo že omenjeno, je glavni korak opredeliti, katere težave želimo reševati s podatki in analitičnimi pristopi. V zvezi s tem je pomembno jasno opredeliti izzive in cilje; denimo povečanje prodaje določene storitve ali izdelka po posameznih kanalih, odprava motenj v dobavni verigi in podobno.

Ob predpostavki, da podjetje dobro pozna svoje notranje podatke, so dodatni koraki, denimo dodajanje več podatkov, analiza vsebine in priprava ustreznih sklepov, lahek korak.

 

Ali se strinjate, da lahko podjetje z ustrezno obdelavo podatkov precej zviša dodano vrednost na zaposlenega?

Povsem se strinjam z izjavo. Dejstvo je, da se zaposleni s tem procesom odmikajo od ugibanja in predpostavk in si prizadevajo za hitrejše in boljše odločitve, kot sem že navedla.

Sama pri tem vidim tudi odlično priložnost za večjo angažiranost in krepitev moči zaposlenih v podjetjih.

Podatki so bili dolgo razumljeni kot dolgočasni, vendar ko začnemo pošiljati vpoglede v poslovanje v različnih oblikah in barvah, postanejo zelo zanimivi. Zaposleni hitro postanejo motivirani za še večji vpogled in nove priložnosti. Takšne so vsaj moje izkušnje z našimi strankami, ko se ukvarjamo z njihovimi zaposlenimi.

Intervju je bil prvotno objavljen v časniku Finance in tukaj