Novice

Dobre odločitve za prihodnost podjetja temeljijo na pametnih podatkih

13 jan 2020

V današnjem času, ki ga zaznamujeta digitalizacija in poplava podatkov, imata analitika in obdelava podatkov še kako pomembno vlogo pri poslovanju. Vodilni v podjetjih se že zavedajo, da za uspešno poslovanje v prihodnosti slepo zaupanje ali samo zanašanje na občutek nista več dovolj. Zato se jih vse več odloča svoje poslovne odločitve zaupati rešitvam, ki temeljijo na podatkih in analitičnih pristopih. Raziskave namreč kažejo, da se pri rasti, inovacijah in nagovarjanju talenta bolje izkažejo podjetja, ki se ne zanašajo na občutek, temveč na uporabo podatkov. Da so podatki »nova nafta«, ste verjetno že slišali. A kaj to pomeni v praksi in kako vam lahko digitalna preobrazba ter podatki pomagajo pri izboljšanju poslovanja?


Pametni podatki so pomembni podatki

Živimo v digitalnem svetu, kjer dnevno proizvedemo ogromne količine podatkov. Predvideva se, da imamo trenutno na planetu približno 41 zetabajtov podatkov, toda uporabljenih in analiziranih jih je komaj 0,5 odstotka. Za posameznika, poslovno skupnost in družbo kot celoto ta enormna količina predstavlja zlato jamo, pa tudi velik izziv. Pomembnost podatkov in njihova obdelava v poslovnem svetu rasteta. Še pred desetletjem je termin veliki podatki« oziroma »masovni podatki« (big data) postajal komaj zaznaven na radarju poslovnega sveta, dandanes pa ne le da jih podjetja zbirajo in analizirajo, pač pa jih tudi preoblikujejo v »pametne podatke« (smart data), ki nosijo dodano vrednost in poganjajo posel.
»Pametni podatki so tisti podatki, s katerimi si resnično lahko pomagaš, narediš nekaj z njimi, medtem ko se veliki podatki bolj nanašajo na nepregledne množice podatkov, ki nimajo praktične uporabne vrednosti,« pojasnjuje razliko Jean-Philippe Schepens, podatkovni znanstvenik in mojster za pametne podatke pri Skupini Bisnode.
 
 
 
 
Milan Dragić, generalni direktor Bisnode za Jugovzhodno Evropo, pa ponazori razliko na konkretnem primeru: »Moj priimek je Dragić. Podatek sam po sebi ne pove nič. Da nisem v sorodu z znanim košarkarjem, pa je informacija. Uporaba, usklajevanje in nadgrajevanje podatkov v informacije je tisto, kar dela razliko.«
 
 
 
 
Informacija torej ne pomeni nič brez pravega konteksta. Šele ko masovne podatke postavimo v kontekst, dobimo uporabne podatke. Kontekst pa lahko oblikujemo šele, ko povežemo razpršene baze podatkov in jih nagradimo z novimi dognanji.

»Če razumete razpoložljive podatke v pravem kontekstu in ob pravem času, vam to lahko zelo pomaga. V nasprotnem primeru pa svoje podatkovne zbirke le nenehno polnite in upravljate z ogromno količino podatkov. Osredotočite se torej na podatkovne in analitične zmožnosti, ki so pomembne in uporabne. To je kontekstualno podatkovno in inteligentno besedilno rudarjenje – in v tem je prihodnost. Kdor tega ne počne, izgublja, saj ga bodo prehitela konkurenčna podjetja, ki to znajo početi,« svetuje Rikard Candell, direktor Skupine Bisnode na področju analitike.
 

Zmagovalci stavijo na uporabo podatkov, namesto na občutek

Veliko odločitev v življenju sprejemamo na podlagi občutka. Ko pride do sprejemanja pomembnih odločitev za prihodnost podjetja, pa se ne bi smeli zanašati zgolj na lasten občutek, saj lahko le-to vodi v tvegano poslovanje. Poročilo o Bisnodovi raziskavi »Pospešitev poslovanja«, ki ga je pripravilo podjetje Kairos Future, razkriva, da 25 % članov najvišjega vodstva še vedno sprejema odločitve na osnovi občutka, hkrati pa jih 38 % pravi, da leta 2030 ne bodo več poslovali, če se ne zavežejo k prihodnosti, ki temelji na podatkih. Potrebno se je zavedati, da uspešno poslovanje jutrišnjega dne, pa tudi današnjega, vodijo podatki, ne pa dober občutek direktorja in vodij.
 
»Današnji poslovni svet je na pragu velikih sprememb, ko bodo podatki postali osnovna potreba vseh sektorjev. Ustvarjanje organizacije, ki temelji na podatkih in vpogledu, pomeni nadomeščanje občutkov brez podlage, z odločitvami, ki temeljijo na zanesljivih analitičnih podatkih«, napoveduje Rikard Candell.
 
 
 
 
Zakaj bi torej še naprej želeli »delati po starem«, čeprav rezultati nazorno kažejo, da je že zdavnaj čas za spremembe? 47 % sodelujočih v raziskavi se zaveda, da nimajo dovolj znanja, potrebnega za poslovanje, usmerjeno v podatke. Med njimi jih je 35 % resno zaskrbljenih glede upravljanja prehoda v bolj podatkovno usmerjeno poslovanje. Toda, kjer je volja, je tudi pot.
 

Digitalna preobrazba je realnost vseh podjetij

Vodenje podjetja skozi proces digitalne preobrazbe ni enostavna naloga, a vendar je še kako nujna, če želimo uspešno poslovati tudi v prihodnosti. Dejstvo je, da bodo podatki še naprej preoblikovali trg delovne sile, spreminjali vlogo posameznih zaposlitev in ustvarili široko potrebo po podatkovnih znanstvenikih.

Z uporabo poslovne analitike podjetje dobi konkurenčno prednost, zato je prvi korak, da si zagotovite kakovostne podatke in izločite podatke, ki za vas in vaše poslovanje niso relevantni. Nato si s kakovostnimi in ažurnimi podatki razširite poslovno mrežo in vzpostavite učinkovit odnos s kupci. McKinsey Global Institute navaja, da so organizacije, ki so usmerjene v podatke, 23-krat bolj uspešne pri iskanju novih kupcev, 6-krat bolj uspešne pri ohranjanju obstoječih kupcev in 19-krat bolj uspešne od drugih pri ustvarjanju dobička in rasti. Hkrati je pomembno, da v podjetje poleg digitalizacije vpeljete tudi čim večjo avtomatizacijo, ki temelji na umetni inteligenci.

»Službe današnjega dne bodo jutri videti drugače. Moramo biti bolj odprti za nove možnosti, saj lahko le tako spreminjamo naš svet,« je prepričan Jean-Philippe Schepens.