Novice

Certifikat odličnosti kot ugledni potni list podjetja

10 jan 2020

Vsak dan močnejša konkurenca v gospodarstvu podjetjem narekuje prilagoditve tržnim razmeram in vse pogostejše povezovanje in sodelovanje z drugimi subjekti. A veliko število igralcev na trgu prinaša mnoge izzive.
 
Med najpogostejše težave, s katerimi se podjetniki dandanes srečujejo, tako doma kakor tudi na številnih tujih trgih, sodi vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilna nedisciplina in oteženo sklepanje poslov. Vprašanje, ki se postavi vsakemu odgovornemu podjetniku je, kako se izogniti poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun. Tveganja pri sklepanju novih poslov lahko zmanjšate s poslovnimi odločitvami, ki temeljijo na podatkih, ki so podprti z izkušnjami. Pri tem pa je izrednega pomena, da se novim poslovnim partner jem predstavite kot ugledno in zaupanja vredno podjetje.
 

Certifikat je izkaz nadpovprečne bonitetne vrednosti podjetja

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti, s katerimi podjetje izkazuje svojo nadpovprečno kakovost poslovanja, kar pomeni večjo učinkovitost in dobičkonosnost ter manjše tveganje. Na podlagi podatkov preverjamo, katera podjetja dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev.
Certifikat bonitetne odličnosti vključuje analize in strategije, temelječe na podatkih, ki pomagajo podjetjem uveljaviti se na novih trgih. Na osnovi sprotnih informacij o poslovanju ter podatkov iz preteklih let se certifikat podeljuje za obdobje naslednjih 12 mesecev od dneva izdaje. Več deset statistično značilnih spremenljivk, preverjenih formul na podlagi finančnih podatkov, blokad, plačilnih navad in tožb dokazuje varnost, konkurenčnost, trajnost, stabilnost, vzornost in zanesljivost poslovnih subjektov.
Tistim najboljšim podelimo Bisnode certifikat bonitetne odličnosti, kar v praksi pomeni, da vsi prejemniki certifikata spadajo v sam vrh najboljših pravnih subjektov.
 

Ugledni potni list olajša prodor na tuje trge

Ob uspehu in rasti podjetja v domači državi slej kot prej nastopi čas za premislek o osvajanju tujih trgov. Ob tem pa se pojavijo novi izzivi, saj je vsak trg nekoliko specifičen. Ključni izziv pri preboju je, kako lahko podjetje že vnaprej najbolj učinkovito spozna, razume in osvoji novo tržišče, nove stranke ter njihove zahteve, pričakovanja in želje. Enako, če ne še bolj, je pomembno, kako bo novo okolje sprejelo, razumelo in pričakalo novo podjetje. Novi trgi namreč vselej predstavljajo določeno stopnjo tveganja, ki pa se ga da omejiti s pridobljenim mednarodnim certifikatom odličnosti. Certifikat predstavlja ugledni potni list, ki vam olajša prodor na tuje trge. V mednarodnem okolju je namreč certificiranje podjetij uveljavljena praksa, preko katere podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter dvigujejo zaupanje.
Certifikati bonitetne odličnosti se izdajajo dvojezično, v slovenskem jeziku za domači trg in v angleškem in nemškem jeziku za tujino.
 

Tristopenjska ocena odličnosti v praksi

Poslovni subjekti lahko pridobijo različne certifikate, vsi pa predstavljajo nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Tristopenjska ocena odličnosti razvršča uspešne poslovne subjekte v visok razred bonitetne odličnosti (A), višji razred (AA) in najvišji razred (AAA). V najvišjem razredu sta nato še Zlata odličnost in Platinasta odličnost. Podjetje, ki pridobi Zlato boniteto odličnosti, skozi daljše obdobje predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje s kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Platinasto bonitetno odličnost pa nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored.
 

V Sloveniji bonitetno odličnih slaba četrtina podjetij

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazala kot zanesljiv partner. Po Bisnodovi raziskavi (november 2019) imamo v Sloveniji 22,29 % oz. 39.862 bonitetno odličnih podjetij, od tega jih je 7,81 % v visokem razredu bonitetne odličnosti (A), 3,35 % v višjem razredu (AA) in 7,27 % v najvišjem razredu bonitetne odličnosti (AAA). Nadpovprečno bonitetno vrednost že tri leta zapored izkazuje 2,97 % Zlatih bonitetno odličnih podjetij, med Platinasto bonitetno odlična podjetja pa se uvršča 0,89 % slovenskega trga.
 
 

Mikro podjetja in gospodarske družbe imajo najvišji delež bonitetne odličnosti

Prerez bonitetno odličnih podjetij po velikosti pokaže, da je kar 78,89 % mikro podjetij, sledijo majhna (17,60 %), srednja (2,39 %) in velika podjetja (0,85 %).
Večina mikro bonitetno odličnih podjetij se uvršča v razred A bonitetne odličnosti, pri malih in srednjih enotah je največ tistih z oceno AAA bonitetne odličnosti, medtem ko je pri velikih enotah največ Platinastih certificirancev.
 
 
 
 
Glede na organizacijsko obliko podjetja pa je največ bonitetno odličnih podjetij gospodarskih družb (80,23 %), sledijo samostojni podjetniki (19,25 %) in v manjši meri zadruge (0,38 %).
Večina gospodarskih družb se uvršča v AAA oceno bonitetne odličnosti, medtem ko je pri samostojnih podjetnikih največji delež podjetij z A oceno bonitetne odličnosti.
 
 
 

V Osrednjeslovenski, Podravski in Gorenjski regiji največji delež »odličnjakov«

Bonitetno odličnost izkazuje največ podjetij v Osrednjeslovenski regiji (38,61 %), sledi Podravska (11,96 %) in nato Gorenjska (10,66 %), Savinjska (10,18 %), Obalno-kraška (5,88 %) in Goriška (5,54 %). Med podjetji v Osrednjeslovenski, Podravski in Gorenjski regiji je tudi največji delež prejemnikov najvišjega razreda certifikata odličnosti (skupaj kar 64,5 % vseh AAA, Zlatih in Platinastih bonitetno odličnih podjetij).
 
 
 
 
V slovenskih občinah je največji delež bonitetno odličnih podjetij v Ljubljani (24,10 %), sledi Maribor (5,51 %), nato Koper (2,84 %), Celje (2,69 %), Kranj (2,68 %), Domžale (2,17 %), Nova Gorica (1,70 %), Novo mesto (1,59 %), Škofja Loka (1,48 %) in Kamnik (1,44 %).
 
 
 

Boniteto odličnosti doseže največ podjetij iz dejavnosti posredništvo in trgovino na debelo, specializirana gradbena dela in kopenski promet in transport

Med podjetji, ki izkazujejo odlično bonitetno vrednost, je največ podjetij, ki po standardni klasifikaciji spadajo med trgovino, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (21,25 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (19,9 %), predelovalne dejavnosti (16,77 %) in gradbeništvo (10,19 %).
 
 
 
Natančneje, na prvem mestu se nahajajo podjetja, ki se ukvarjajo s posredništvom in trgovino na debelo (12,37 %), na drugem s specializiranimi gradbenimi deli (8,14 %), sledi kopenski promet, cevovodni transport (6,18 °), nato arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje (5,9 %), pravne in računovodske dejavnosti (5,37 %) in dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje (5,25 %).
Največ bonitetno odličnih podjetij z oceno A se sicer ukvarja z dejavnostjo specializirana gradbena dela, medtem ko je v vseh ostalih razredih največ podjetij v dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo.
 
 
 

Bonitetno najodličnejša podjetja ustvarila 78,8 milijard € prihodkov in zaposlovala 65 % delovno aktivnega prebivalstva

Med bonitetno odličnimi podjetji je sicer največ takšnih, ki imajo letno do 1 milijon prihodka (80, 73 %), nato sledijo podjetja s prihodki med 1 in 5,9 milijonov (14,56 %), podjetja s prihodki med 5,9 in 36,5 milijonov (3,9 %) ter podjetja, ki imajo nad 36,5 milijonov letnega prihodka (0,81 %).
 
 
 
 
V finančnem letu 2018 so po Bisnode raziskavi slovenska podjetja z najvišjo  bonitetno oceno (AAA, Zlati in Platinasti certificiranci bonitetne odličnosti) ustvarila 78,8 milijard € prihodkov oziroma 74 % celotnih prihodkov slovenskih gospodarskih družb, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pa znaša 4,5 milijarde €, kar je 90 % celotnega gospodarstva. Podjetja, ki so prejemniki najvišjih AAA certifikatov odličnosti, zaposlujejo 348.463 ljudi, to pa predstavlja 65 % celotnega delovno aktivnega slovenskega prebivalstva. Ta podjetja predstavljajo tudi 74 % kapitala slovenskih gospodarskih družb.
 

Rast poslovanja in poslovne odličnosti subjektov s certifikatom bonitetne odličnosti

Subjekti s certifikatom bonitete odličnosti so v letu 2019 upravljali 81,7 mrd. evrov celotnega gospodarstva oz. 7,33 % več kot v letu 2018 ter ustvarili 89,4 mrd. evrov celotnih prihodkov oz. 9,38 % več kot v letu 2018. Ravno tako so bonitetno odlični v letu 2019 ustvarili 5,1 mrd. evrov čistega dobička, kar predstavlja 28,8 % več v primerjavi z letom 2018, obenem pa so zaposlovali 417.874 ljudi, kar je 5.04 % več kot v letu 2018.
Poleg tega so v letu 2019 dosegali tudi višjo neto prodajno maržo, višjo učinkovitost, višjo dobičkonosnost in višjo dolgoročno likvidnost.
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
V splošnem je jasno zaznan premik na bolje in na konstantno večanje števila uspešnih in odličnih zgodb slovenskega gospodarstva.
-----------------------------------------------------------------------
 
 
Oglejte si tudi video izjave certificirancev Platinaste bonitetne odličnosti – najodličnejših podjetij, ki spadajo v sam vrh najboljših slovenskih pravnih subjektov - o tem, katere so prednosti certifikata in zakaj danes podjetja potrebujejo certifikat bonitetne odličnosti:
 
 

Platinasti certificiranci, B4E junij 2019

Platinasti certificiranci, B4E september 2019