Novice

Bisnode na SBC forum

17 jan 2018

V Postojni je 15. januarja 2018 pod okriljem Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) potekal 1. SBC forum, katerega rdeča nit je bilo poslovno povezovanje Slovenije in Nemčije. Srečanje je bilo namenjeno predvsem podjetjem, ki jih zanima sodelovanje z nemškimi podjetji ter prodor na nemški trg.


Svoje izkušnje so z nami med drugim delili nemški podjetnik, finančni ter investicijski strokovnjak ter predsednik nemškega združenja malih in srednjih podjetij BVMW Mario Ohoven, predsednik upravnega odbora Postojnske jame in predsednik SBC Marjan Batagelj, uspešen slovenski podjetnik Igor Akrapovič in veleposlanica RS v Nemčiji v mandatu 2013-2017 Marta Kos Marko.


Govorcem se je pridružil tudi direktor poslovnega razvoja v podjetju Bisnode Christian Schöpfel, ki se je dotaknil značilnosti davčnega okolja obeh držav, v Bisnode pa smo kot analitični partner dogodka pripravili analizo poslovanja med Slovenijo in Nemčijo, kjer smo pod drobnogled vzeli blagovno menjavo med državama in poslovanje podjetij z nemškim poreklom kapitala.

Vrednost slovenskega izvoza narašča

Slovenija je v letu 2016 skupno izvozila za 24,97 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je za 24,11 milijarde evrov. To je največ v obdobju med leti 2001 in 2016, ki je bilo zajeto v analizo. Slovenski izvoz se je s tem glede na leto 2015 povečal za 4,3 odstotke, uvoz pa za 3,5 odstotke. S tem se od leta 2014 nadaljuje trend rasti presežka v blagovni menjavi, ki ostaja pozitiven in je v letu 2016 znašal 860 milijonov evrov ter je bil najvišji v obdobju od leta 2001.


Izvoz se je povečal predvsem zaradi nadaljevanja rasti izvoza v države članice EU. Glavne trgovinske partnerice Slovenije so bile tudi leta 2016 Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija in Francija, medtem ko se je pri uvozu vrednostno najbolj povečal uvoz proizvodov iz Nemčije, Hrvaške, Nizozemske, Francije in Poljske.

 

Nemčija glavna trgovinska partnerica Slovenije
Nemčija je država, v katero slovenska podjetja izvozijo največ. Vrednost izvoza v Nemčijo se je v obdobju 2001 – 2016 povečevala (razen v obdobju krize v letu 2009) je do leta 2016 narasla za 90 % ter dosegla rekordno vrednost 5,16 milijarde evrov.

 

Tudi če pogledamo vrednost uvoza v Slovenijo, nemška podjetja tu predstavljajo največji delež. Skupna vrednost uvoza iz Nemčije je od leta 2001 narasla za 89 % in je bila v letu 2016 najvišja doslej ter je znašala 4,64 milijarde evrov.

 

 

Podjetja z nemškim poreklom kapitala uspešnejša v poslovanju


Zanimalo nas je še, kako v primerjavi s slovenskim povprečjem poslujejo podjetja z nemškim poreklom kapitala. V analizo smo zajeli 646 podjetij, ki poslujejo na slovenskih tleh in v katerih najdemo nemški kapital. Njihovo poslovanje smo si ogledali skozi rezultate učinkovitosti, dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja.


Če si najprej pogledamo učinkovitost poslovanja, ki jo lahko merimo kot obrat sredstev (višina ustvarjenih prihodkov glede na razpoložljiva sredstva oz. koliko prihodkov uspejo ustvariti ne enoto sredstev), lahko ugotovimo, da je znašal povprečen obrat sredstev teh družb v finančnem letu 2016 152 %. Ali povedano drugače, z enim evrom sredstev ustvarijo te družbe 1,52 evra prihodkov. V povprečju učinkovitost poslovanja v slovenskem gospodarstvu znaša 93 %.


Primerjava po dobičkonosnosti sredstev (dobiček/sredstva) gre še bolj izrazito v korist družb s poreklom nemškega kapitala. Povprečna dobičkonosnost sredstev je v finančnem letu 2016 znašala 7,18 %, kar je več kot 2-krat več, kot je v enakem obdobju znašala povprečna dobičkonosnost sredstev slovenskega gospodarstva (3,43 %).


Tudi vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje pri družbah z nemškim poreklom kapitala. Ta podjetja torej več svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri (51 %) in manj z zadolževanjem, kot to velja za slovensko povprečje (47 %).

 

Analizo je pripravil Damir Simonović, Bisnode analitik.