Novice

Bisnode na jubilejnem 10. nabavnem vrhu 2017

15 nov 2017

Oktobra so se ob 10. jubilejnem dogodku, ki ga organizira Združenje nabavnikov Slovenije, zbrali slovenski nabavniki in bili tako deležni analize lanskoletnega stanja v gospodarstvu, perspektiv razvoja, gibanja cen v izbranih branžah, pregledu dogajanj na surovinskem in energetskem trgu in oceni prihodnosti. Vse to skozi pestro paleto predavanj, kjer je svoj del v celoto prispeval tudi Bisnode s predstavitvijo konkretnega primera nemškega podjetja, ki je s pomočjo analitike in podatkov v realnem času optimiziralo svojo nabavno verigo v vzhodni Evropi.

Bo globalizacijo zamenjal protekcionizem je bilo izhodiščno vprašanje osrednjemu govorniku dr. Jožetu P. Damijanu, profesorju mednarodne ekonomije in poslovanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kakšne so možnosti, da ta – ker ga uvaja svetovna gospodarska velesila, ZDA – zamenja globalizacijo? Sam je mnenja, da protekcionizem danes (še) nima dovolj moči za prevlado. “Današnje korporacije so sposobne kontrolirati količino protekcionizma v gospodarstvu,” meni P. Damijan. “Zavedajo se namreč, da sta prosta trgovina in s tem prost pretok kapitala nujna za njihovo nemoteno delovanje v svetu.”

Mag. Boštjan Vasle, direktor UMAR, je v nadaljevanju poudaril krepitev rasti iz dneva v dan, kar slovensko gospodarstvo postavlja v odlično kondicijo. Ključen dejavnik rasti ostaja izvoz. Tega je preko 80 % proizvodnje. “Zelo verjetno je, da bomo uspeli rast obdržati tudi v prihodnjih letih,” pravi Vasle in ob tem dodaja, da “imamo na trgu dela (pre)hiter obrat. Zaposlenost se povečuje nesorazmerno s povečevanjem plač. Razlog je v nedoseganju višje stopnje produktivnosti.”

Po besedah Vita Paniča iz GEN-I, so cene energentov v vzponu, isti trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje. Na drugi strani se agroživilska industrija stabilizira, trg odpadnih surovin pa ostaja nepredvidljiv. “Ne delimo optimizma rasti, ker se zaradi ukrepov Kitajske lahko stvari zelo hitro obrnejo v negativno smer,” pravi Jure Fišer iz Gorenje Surovine.

Bisnode je na konkretnem primeru nemškega podjetja, ki je s pomočjo analitike in podatkov v realnem času optimiziralo svojo nabavno verigo v vzhodni Evropi, predstavil prednosti, ki jih za optimizacijo ponujajo pametni podatki (big data).

Marko Srabotnik, manager poslovnih rešitev v Bisnode Južni trg, poudarja, da mednarodno poobdobje krize narašča, sorazmerno s tem pa se povečuje tudi kompleksnost nabavnih verig slovenskih podjetij. Danes niso nabavne verige nič manj kompleksnejše od prodajnih.

 

Kompleksnost nabavnih verig se veča.

»V Nemčiji smo imeli odličen primer naročnika, ki je dokaz, da klasični bonitetni viri včasih ne odražajo trenutnega stanja naše nabavne verige,« pravi Srabotnik in dodaja, da »se to vidi predvsem v času, ko je govora o poslovanju na področjih izven EU«.

Problem naročnika smo zaznali v številu opravljenih poslov z vzhodno Evropo (Ukrajino, Belorusijo), kar je močno vplivalo na zamude v proizvodnji in pri dobavi. Med naročilom in dostavo je preteklo tudi do 8 tednov. V tem času je znalo priti do raznih goljufij. S tem so se povečali tudi notranji stroški in vse skupaj je imelo velik vpliv na poslovanje ter ugled celotnega podjetja.


»V takih primerih so orodja, kot 'machine learning', 'smart language transformation' in 'risk matrix definition', tista, ki omogočajo spremljanje nabavne verige v realnem času. S tem neposredno omogočimo njeno agilnejše upravljanje«, dodaja Srabotnik


Ključne rezultate je bilo pri opazovanem podjetju moč videti v spreminjanju analitike v realnem času, v identifikaciji faktorjev tveganja zamud, v zmanjševanju stroškov, procesnem sodelovanju z dobavitelji, boljši kontroli kakovosti in v zmanjšanju težav s skladnostjo. 

“Negotovost je naša nova normalnost,” dodaja Srečko Bukovec, predsednik Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije. Smo v paradoksu – na eni strani imamo ZDA, ki se obnaša protekcionistično in na drugi Kitajsko, ki postaja vse bolj globalizirana. A pametni podatki, pridobljeni skozi Bisnode rešitve, nam dajo lažji uvid v negotovost prihodnosti, s čimer je načrtovanje optimiziranja naše nabavne verige učinkovitejše. “Navsezadnje s podatki vidimo v pravo smer prihodnosti”, zaključuje Srabotnik.