Novice

Bisnode na dogodku Obrtnik in podjetnik leta 2017: Rezultati bisnode analize kažejo, da samostojni podjetniki v učinkovitosti, dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja tradicionalno prekašajo gospodarske družbe

22 nov 2017

Rezultati analize so bili podani na dogodku Obrtnik in podjetnik leta 2017, ki se je 15. novembra 2017 v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija odvil na Brdu pri Kranju.

Na dogodku so bila sicer podeljena priznanja Podjetnik leta 2017, Obrtnik leta 2017 in Najstarejši obrtnik leta 2017. Naziv Obrtnik leta 2017 je prejel Slavko Kržišnik iz podjetja S.VAR, Podjetnik leta 2017 pa Miran Andrejek iz podjetja Avto center Andrejek, Najstarejši podjetnik v letu 2017 je gospod Vladimir Korošec, ki pri svojih 86. letih nadaljuje že preko 200 let staro družinsko mlinarsko tradicijo.

 

Bisnode je z analizo trenutnega stanja v gospodarstvu nakazal smer pravilnih in smotrnih odločitev glede prihodnjega poslovanja in izdatno opozoril, na kateri del poslovanja je potrebno biti najbolj pozoren in kateri atributi omogočajo postati najboljši v svojem poslu.

Z analizo smo se namreč dotaknili primerjave različnih spektrov poslovanja samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb v letu 2016 s primerjavo finančnih ocen in plačilnih navad in tako vse zaobjeli v analizo splošnega poslovanja.

SLOVENIJA JE V LETU 2017 ZABELEŽILA 2,5 % RAST GOSPODARSTVA.

Samostojni podjetniki predstavljajo pomemben segment slovenskega gospodarstva.
Kljub njihovi številčnosti, se v absolutnem smislu samostojni podjetniki seveda težko postavljajo ob bok gospodarskim družbam, saj so leta 2016 upravljali manj kot 4% celotnih sredstev slovenskega gospodarstva, so pa pri tem ustvarili več kot 4% celotnih prihodkov celotnega gospodarstva in 6,5% celotnega dobička, pri čemur so zaposlovali 6% vseh zaposlenih. Gospodarske družbe so ustvarile 82% celotnih prihodkov, 92% dobička in zaposlovale 73% celotnega gospodarstva.

“Natančneje, konec leta 2016 je bilo v Sloveniji tako obstoječih 73.000 gospodarskih družb in 97.000 samostojnih podjetnikov. Slednji so ob zaposlovanju 6 % vsega delavno-aktivnega prebivalstva, upravljali z manj kot 4 % sredstev a pri tem istočasno ustvarili 4 % prihodkov celotnega našega gospodarstva in 6,5 % dobička.” ugotavlja Damir Simonović, Bisnode analitik.

Bolj kot »neprimerljive« absolutne številke pa so zanimivi rezultati analize učinkovitosti, dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja samostojnih podjetnikov v primerjavi z gospodarskimi družbami. Hitra analiza pokaže, da samostojni podjetniki v tem pogledu tradicionalno prekašajo gospodarske družbe in to znatno.

Eden izmed načinov merjenja učinkovitosti je obrat sredstev, ki ga izračunamo kot razmerje med ustvarjenimi prihodki in višino za te prihodke razpoložljivih sredstev. Povprečen koeficient obrata sredstev samostojnih podjetnikov je v finančnem letu 2016 znašal 1,5 oziroma 150 %, s čimer razumemo, da so SP-ji z 1 € vseh razpoložljivih sredstev ustvarili 1,5 € prihodkov. Gospodarske družbe v tem kazalniku nazadujejo za 56 %. Te so namreč ob 1 € vloženih sredstev ustvarile zgolj 0,94€ prihodkov.

Dotaknili smo se tudi izračuna dobičkonosnosti sredstev. Ta je bila v prejšnjem finančnem letu v prid samostojnim podjetnikom. Povprečen ROA slednjih je znašal 8,47 %, kar je več kot dvakratno prekašanje ROA gospodarskih družb; ta je znašal (zgolj) 3,53 %.

Stalnost pri doseganju profita je bistveno višja pri SP-jih. Njihovi dobički so za razliko od dobičkov (in tudi izgube) gospodarskih družb v manjši meri podvrženi različnim zunanjim gospodarskim dejavnikom.

 

Tudi ko govorimo o stabilnosti poslovanja, ki se nam kaže skozi strukturo virov financiranja, ostajajo v ospredju samostojni podjetniki. Ti so torej v primeru večjih gospodarskih šokov sposobnejši zagotavljati zadostno likvidnost in solventnost svojih sredstev. Dejavnosti so po večini - s 55 % - financirane z lastnimi sredstvi, medtem ko so dejavnosti gospodarskih družb v 47 % financirane z zadolževanjem. Tu je vredno dodati, da SP-ji dosegajo povprečno bonitetno oceno B2+, gospodarske družbe pa C2+. Samostojni podjetniki so torej z vidika uspešnosti zopet v prednosti.

Iz računov, dostopnih družbi Bisnode, smo ugotovili, da svoje obveznosti do dobaviteljev tako samostojni podjetniki kot gospodarske družbe poravnajo med prvim in sedmim dnem po valuti. Pri poravnavanju obveznosti so gospodarske družbe za odtenek bolj disciplinirane od SP-jev. Je pa ob tem smotrno omeniti tudi splošno izboljšanje plačilne discipline v Evropi.


Ob opazovanju panožnega prereza je ta pri samostojnih podjetnikih razpršen v večjem obsegu kot pri gospodarskih družbah. Poleg trgovine (21 %) in predelovalnih dejavnosti (18 %) imajo pomemben delež pri ustvarjanju čistih prihodkov od prodaje tudi gradbeništvo (17 %), transportne storitve (16 %) in gostinstvo (10 %).


“Gospodarske družbe so panožno precej koncentrirane. To je moč opaziti iz podatkov, da so skoraj dve tretjini čistih prihodkov od prodaje ustvarile v trgovini (35 %) in v predelovalnih dejavnostih (31 %),” še zaključuje Simonović.

 Pri samostojnih podjetnikih je panožna razpršenost bistveno višja.

 

Pri gospodarskih družbah lahko govorimo že o precejšnji panožni koncentraciji.

 

Celotno analizo si lahko ogledate tukaj.