BISNODE VODSTVO

Vodstvo

Skupina Bisnode

Neodvisne družbe v 19 državah

Skupina Bisnode v 19 evropskih državah, zato potrebuje jasen in dober sistem upravljanja, ki služi kot pomembna platforma za celotno Skupino. Odgovornost upravljanja, korporativnega upravljanja in nadzora si delijo delničarji, upravni odbor, predsednik uprave, vodstveno osebje in generalni direktorji podjetij.

Korporativno upravljanje ureja švedska zakonodaja, predvsem Zakon o švedskem družbah, ter pravila in priporočila ustreznih organizacij. Uprava Skupine Bisnode je opredelila zahteve za upravljanje za vsa podjetja v Skupini, in sicer obvezni in priporočljivi del, ima pa tudi močne notranje nadzore in postopke.