Bisnode in OSEBNI PODATKI

Naša politika
Varujemo vašo zasebnost

Varujemo vašo zasebnost

Držimo se politike Skupine Bisnode o zasebnosti

Poslujemo v skladu s politiko Skupine Bisnode o zasebnosti, ki temelji na spoštovanju strogega etičnega kodeksa. Spoštujemo posameznikovo pravico do zasebnosti, tako da:

 • vzdržujemo poslovni imenik in seznam potrošnikov v določene namene: za marketing in lažje kontaktiranje potrošnikov in v poslovne namene
 • obdelujemo ustrezne osebne podatke o vodilnih in drugih zaposlenih, katerih osebni podatki so že objavljeni v imenikih, registriranih pri vladnih agencijah in drugih javnih registrih, ali so se pri svojem delu neposredno registrirali pri družbi Bisnode
 • ne obdelujemo občutljivih ali zasebnih osebnih podatkov
 • omogočamo funkcijo ‘ne kontaktiraj’, ker ima vsak registriran posameznik ali podjetje pravico zavrniti uporabo njegovih podatkov v namene neposrednega marketinga
 • zahtevamo, da se pri uporabi osebnih podatkov, pridobljenih prek družbe Bisnode in uporabljenih v namene neposrednega marketinga, vedno kot vir podatkov navede Bisnode
 • ne objavljamo informacij, če sumimo, da bi lahko bile uporabljene v nasprotju z navedenimi nameni in bi lahko tako ali drugače kršile pravico posameznika do zasebnosti
 • aktivno komuniciramo, kako upravljati z osebnimi podatki v anketah, prek lastnega ali tujega neposrednega marketinga ter posredno skozi oglaševanje in na spletu
 • vzdržujemo napredno in sodobno tehnično zaščito pri obdelavi osebnih podatkov
 • imamo hitro in učinkovito storitev za posodobitve, popravke, blokade in izbrise osebnih podatkov, ki so napačni ali nepopolni
 • smo vzpostavili postopke za obdelavo izvlečkov
 • smo imenovali kvalificiranega varuha osebnih podatkov