• Slovenia
 • Group

Portfolio Intelligence za marketing

PRIMERI UPORABE    PREDLOGI PORTFELJEV ZA MARKETING

Popolna rešitev za proaktivno trženje v poslovanju s podjetji (B2B), ki trženjskim strokovnjakom ponuja jasno opredelitev trga, enostavno segmentacijo in ažurne kontakte za izboljšanje donosa naložbe v trženje (MROI = marketing return of investement). 

 • Optimizacija proračuna – prihranki (denar, energija, čas) zaradi boljše in pametnejše segmentacije,
 • Boljša mikro-segmentacija – prilagajanje komuniciranja različnim segmentom, napovedovanje prihodnjega obnašanja, preskušanje manjših trženjskih akcij,
 • Takojšen in posodobljen seznam strank,
 • Upravljanje ključnim kazalnikom uspešnosti v trženju (MKPI) (MROI, prodor na trg),
 • Spremljanje portfelja izbranih poslovnih partnerjev,
 • Dobra obveščenost in vključenost vseh oddelkov v trženje. 

Portfolio intelligence vam pomaga pri:

 • Prihrankih (proračun, denar, čas) zaradi boljše in pametnejše segmentacije,
 • Sledenje donosu naložbe v trženje (MROI),
 • Posodobljeni kontakti,
 • Dobra obveščenost in vključenost vseh oddelkov v trženje.

PRIMERI UPORABE


Prodreti želite na novi tuji trg.

 • Uvozite svoj obstoječi seznam strank.
 • PI prepozna značilnosti vaših obstoječih strank.
 • Z enim klikom te značilnosti uporabite za novi ciljni trg.
 • Ustvarite mikro-segmente s pomočjo filtrov kakovosti.
 • Pridobite pomembne osebne kontakte.

 

Kot direktor trženja želite slediti svojim poslovnim partnerjem – strankam, medijem, oglaševalskim agencijam, tiskarnam, hotelom/gostinskim obratom itd.

 • Uvozite enega ali več portfeljev obstoječih partnerjev.
 • PI vas obvesti o pomembnih spremembah v izbranih portfeljih.

 

Trženjske dejavnosti želite prilagoditi prihodnjemu obnašanju vaših obstoječih strank (npr. spodbuditi nadgradno/navzkrižno prodajo, preprečiti odhod strank …).

 • Uvozite seznam obstoječih strank.
 • PI podpira posebej prirejene sisteme kazalnikov, s katerimi prepoznate stranke z najvišjim/najnižjim potencialom in stranke s tveganjem za odhod ter jim prilagodite trženjsko komuniciranje.

 

Izboljšati želite komunikacijo s prodajnim oddelkom, da bi hitro in učinkovito prilagodili trženjske dejavnosti (glede na povratne informacije iz prodaje).

 • PI omogoča oblikovanje skupin različnih uporabnikov, ki potrebujejo določene informacije – idealno za medsebojno komunikacijo med prodajo in marketingom.
 • Z objavljanjem sporočil v PI vsem uporabnikom v skupini učinkovito posredujete najnovejše informacije (povezovanje s prodajo!).

PREDLOGI PORTFELJEV ZA MARKETING