• Slovenia
 • Group

Portfolio Intelligence za finance

PRIMERI UPORABE   PREDLOGI PORTFELJEV ZA FINANCE

Uporabniku prijazno in inovativno orodje, ki vam ponuja hiter, strukturiran in analitični vpogled v portfelj strank in dobaviteljev.

Prilagojen je potrebam financ, vključuje pa tudi opozorilni sistem (monitoring), nadziranje s pomočjo spremljanja in odkrivanja morebitne plačilne nesposobnosti in blokad. 

Odlično orodje za ocenjevanje tveganj.

 • „Up to date“ podatki
 • Hitre in preproste prilagoditve za potrebe poročanja
 • Dinamični sistem kazalnikov v vsaki strukturi portfelja
 • Upravljanje slabega portfelja
 • Boljše upravljanje denarnega toka

PRIMERI UPORABE


OPOZARJANJE

 • Blokade, plačilna nesposobnost, stečaj
 • Spremembe v dinamičnih kazalnikih 

POROČANJE

 • Hitra sestava poročila
 • Enostavne prilagoditve (zaradi posebnih oz. specifičnih potreb) 

PRIHRANEK DENARJA

 • Možnosti sistematične izterjave dolgov
 • Spremljanje (Monitoring)
 • Bonitetna ocena za upravljanje tveganja


PREDLOGI PORTFELJEV ZA FINANCE