• Slovenia
 • Group

Credit Check

KOMU JE NAMENJEN  POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Credit Check je portfolio monitor sistem, ki spremlja tveganje vašega portfelja partnerjev in napoveduje verjetnost stečaja le-teh v naslednjih 12-ih mesecih. 

Credit Check vam z oceno tveganja pomaga odgovoriti na ključna vprašanja povezana s tveganjem vašega posla: katere stranke so najbolj tvegane in katere najmanj, kakšna je porazdelitev tveganja v vašem portfelju, kakšna je skupna izpostavljenost portfeljev, kako se tveganost portfeljev spreminja skozi čas, koliko lahko izgubimo pri posameznem poslovnem partnerju, kakšen vpliv ima nova stranka na skupno tveganje ter ali moramo spremeniti kreditni limit, če se spremeni tveganje portfelja. 

KAJ VSEBUJE?

 • Pregled in nadzor nad portfeljem;
 • Obvestila o spremembah ocen in točk tveganja portfelja in podjetij, takoj ko se zgodijo (stečaji, izbrisi, blokade transakcijskih računov);
 • Grafično gibanje tveganja portfeljev skozi čas;
 • Demografska in finančna analiza;
 • Analiza obstoječih partnerjev;
 • Iskanje potencialnih partnerjev z značilnimi lastnostmi vašega portfelja in manjšim tveganjem. 

PREDNOSTI

 • Takojšnja obveščenost o ključnih dogodkih;
 • Vodenje kreditne in prodajne politike ter učinkoviti procesi izterjave;
 • Metodologija napovedovanja tveganja na podlagi matematičnega Failure modela, ki napoveduje verjetnost stečaja, prisilne poravnave in izbrisa podjetja v naslednjih 12-ih mesecih;
 • 81-odstotna uspešnost modela;
 • V skladu z Basel III kapitalskim standardom.


KOMU JE NAMENJEN?

Credit Check je idealno orodje za strateško pomembne kadre, finančnike, risk managerje, prodajnike in upravljavce s tveganjem in za vse, ki se pri svojem delu srečujete s kreditnim tveganjem.


SLIKOVNI PRIKAZ PRODUKTAPošljite povpraševanje


Pri pošiljanju je prišlo do napake. Prosimo preverite ali so vsa polja pravilno izpolnjena!
Obrazec je bil uspešno posredovan. V kratkem boste dobili odgovor z naše strani.