• Slovenia
 • Group

Srbija

BONITETE BASIC  BONITETE BUSINESS    BONITETE PROFESSIONAL

CENIK

BONITETNO POROČILO SRBIJA

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Boniteti.rs so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih informacij pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih odločitev. Z najbolj obširno bazo Boniteti.rs dobite na enem mestu poglobljen vpogled v poslovanje več kot 916.000 srbskih subjektov.

Boniteti.rs Basic vsebujejo:

 • PLAČILNI INDEKS: plačilne navade pravnih subjektov; 
 • INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, deblokadah, insolventnosti, sodnih narokih, plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov;
 • BLOKADE TRR: dnevne (od) blokade;
 • STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije;
 • OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami in njihovimi funkcijami v drugih podjetjih;
 • NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA, ki so v bazi takoj po ustanovitvi;
 • FINANČNE PODATKE: pregled finančnih podatkov in kazalcev za zadnjih 5 let. Primerjava poslovanja s konkurenti in panogo;
 • POSLOVNE NOVICE: članke iz poslovnih časopisov o podjetju in osebah na vodilnih položajih.


Boniteti.rs Business vsebujejo:

 • PLAČILNI INDEKS: plačilne navade pravnih subjektov;
 • INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, deblokadah, insolventnosti, sodnih narokih, plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov;
 • BLOKADE TRR: dnevne (od) blokade TRR;
 • STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije;
 • OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami in njihovimi funkcijami v drugih podjetjih;
 • NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA, ki so v bazi takoj po ustanovitvi;
 • FINANČNE PODATKE: pregled finančnih podatkov in kazalcev za zadnjih 5 let. Primerjava poslovanja s konkurenti in panogo;
 • POSLOVNE NOVICE: članke iz poslovnih časopisov o podjetju in osebah na vodilnih položajih;

  + BONITETNO OCENO, ki je sestavljena iz dveh delov:
 • finančna ocena (A-E): Prikazuje statično oceno poslovanja podjetja in se izračuna enkrat letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti. Indikator (1-3) finančne ocene napoveduje (ne)uspeh subjekta v naslednjem letu
 • dinamična ocena (***): Spremenljivi del bonitetne ocene, ki se spreminja dnevno na podlagi novo pridobljenih podatkov o blokadah TRR, povprečnih zamudah pri plačevanju računov, tožbah, stečajih, likvidacijah, prisilnih poravnavah ter izbrisih.


+ MOBILNE BONITETE: Mobilnim napravm prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje podjetij tudi po lokaciji.Boniteti.rs Professional vsebujejo:

 • PLAČILNI INDEKS: plačilne navade pravnih subjektov,
 • INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, deblokadah, insolventnosti, sodnih narokih, plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov,
 • BLOKADE TRR: dnevne (od) blokade TRR,
 • STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije,
 • OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami in njihovimi funkcijami v drugih podjetjih,
 • NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA, ki so v bazi takoj po ustanovitvi,
 • FINANČNE PODATKE: pregled finančnih podatkov in kazalcev za zadnjih 5 let. Primerjava poslovanja s konkurenti in panogo,
 • POSLOVNE NOVICE: članke iz poslovnih časopisov o podjetju in osebah na vodilnih položajih,
 • BONITETNO OCENO: za podjetja in podjetnike,
 • MOBILNE BONITETE: mobilnim napravam prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje tudi po lokacijji podjetja.

  + SODIŠČE: sodne obravnave, datumi sodb, denarni zneski in arhiv od leta 2000,
  + KREDITNI LIMIT: znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja glede na njegovo zmožnost prometa in rizičnost neplačila,
  + KREDITNA MARŽA: priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni rizičnosti neplačila podjetja.


CENIK

Funkcionalnosti
Kratek opis
Basic
Business
Professional
Plačilni indeks
Plačilne navade pravnih subjektov.Informator
Obveščanje o kritičnih spremembah vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov.Blokade TRR
Dnevne blokade TRR.Stečaji
Stečaji, izbrisi in likvidacije.Osebe
Pregled nad vodilnimi osebami in njihovimi funkcijami v drugih podjetjih.Novoustanovljena podjetja
V bazi takoj po ustanovitvi.Finančni podatki
Finančnih podatkov in kazalcev za zadnjih 5 let. Primerjava poslovanja s konkurenti in panogo.Poslovne novice
Članke iz poslovnih časopisov o podjetju in osebah na vodilnih položajih.Tožbe (razpisani naroki)
Napovedane tožbe, datum obravnave in višine zneskov ter arhiv. Bonitetna ocena
Finančna in dinamična ocena.Mobilne bonitete
Prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje podjetij tudi po lokaciji.Sodišča
Sodne obravnave, datumi sodb, denarni zneski in arhiv od leta 2000.Kreditni limit
Znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja glede na njegovo zmožnost prometa in rizičnost neplačila.Kreditna marža
Priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni rizičnosti neplačila podjetja.Cenik

250€
400€
620€


BONITETNO POROČILO SRBIJA

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke za hitro odločanje v nekaj minutah. Le en klik in pregledno poročilo prejmete v vaš Bonitete nabiralnik, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje vodstvu.

Poročilo sestavljajo zadnji dosegljivi podatki:

 • profil podjetja,
 • kratek bonitetni pregled,
 • vodstvo, lastništvo,
 • podružnice in predstavništva,
 • finančni podatki, kazalniki (grafičen prikaz),
 • pregledna finančna analiza,
 • plačilna disciplina, 
 • gospodarski spori,
 • blokade
 • kreditni limit
 • kreditna marža.


Cena za bonitetno poročilo za naročnike z letnim dostopom je 20 EUR + DDV.

Cena za bonitetno poročilo za naročnike brez letnega dostopa je 40 EUR + DDV.

Srbsko boniteteno poročilo lahko naročite v srbskem ali angleškem jeziku. 

PRIMER BONITETNEGA POROČILA - SRBIJA [Srbski jezik]

PRIMER BONITETNEGA POROČILA - SRBIJA  [Angleški jezik]

Pošljite povpraševanje


Pri pošiljanju je prišlo do napake. Prosimo preverite ali so vsa polja pravilno izpolnjena!
Obrazec je bil uspešno posredovan. V kratkem boste dobili odgovor z naše strani.